Zukini

Zukini (saking Basa Italia, zucchine (tunggal) utawi zucchini (jamak) inggih punika jinising labu alit ingkang wohipun dipunpanèn sadèrèngipun mateng minangka janganan. Janganan punika kalebet salah satunggaling wujud budidaya saking Cucurbita pepo. Wonten ing nagari Prancis, Inggris, lan nagara-nagara Benelux janganan punika langkung kondhang minangka courgette (dipunwaos "kurzet"). Warni njawinipun woh mau limrahipun saged warni kuning lan ijo enèm utawi ijo tuwa. Wujudipun woh punika mirib kaliyan timun, sanajan wonten ingkang wujudipun bunder utawi kados gendul (botol) gumantung kaliyan kultivaripun.

Woh zukini kuning

Janganan punika katingal taksih énggal dipuntepangi ing Indonesia (paruh angka kalih abad kaping 20) sanajan sampun kondhang ing masakan Éropah[1]. Pangginaan zukini padatanipun mirib kaliyan belustru, gambas (oyong) utawi bligo, inggih punika dipunmasak mawi duduh ingkang èncèr. Ing sapérangan papan, zukini dipuntugel-tugel lajeng dipunmasak kanthi cara dipungorèng. Zukini punika arang dipundhahar kanthi mentah tanpa dipunolah rumiyin.

Paédah zukiniBesut

Kajawi saking babagan nutrisi, mupangat sanès saking woh zukini kanggé kasarasan punika dèrèng kathah dipunsinaoni. Nanging wonten sapérangan pasinaon babagan labu punika dhumateng kéwan ing dados pacoban. Kajawi punika pasinaon-pasinaon ingkang sampun kalampahan langkung mirsani labu kanthi wetah sanès kanthi spesisifik namung zukini. Minangka antioksidan zukini punika kalebet sumber ingkang saé saking mangan, vitamin C, lan vitamin A ingkang dados antioksidan. Kajawi punika wonten ugi kandhutan antioksidan sanès kados ta lutein lan zeaxanthin. Aktivitas zat antioksidan wonten ing zukini kalebet ingkang stabil lan sampun kabukti saking asiling pasinaon dhumateng keaktifan antioksidan zukini ingkang sampun dipundamel beku. Supados pikantuk mupangat kanthi wetah saking antioksidan ingkang wonten ing zukini langkung saé bilih manawi dhahar boten namung dagingipun kemawon nanging inggih ugi kulit lan wijinipun.

Kandhutan zukiniBesut

Woh zukini ngandhut vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B6, folat, lan kolin), ugi serat pangan ingkang mupangat anggènipun ngatur kadar gula ing getih. Saking asiling panalitèn ing kéwan pacoban nedahaken vilih wonten mupangat antiinflamasi ing sistem kardiovaskular lan saluran pancernaan, ingkang asalipun saking omega-3 (ingkang wonten ing woh zukini), senyawa karoten lutein, zeaxanthin, lan beta-karoten, sarta senyawa antiinflamasi aking golongan polisakarida inggih punika homogalacturonan. Wontenipun kombinasi antawisipun antioksidan lan antiinflamasi ingkang wonten ing zukini saéngga saged dipunaturaken bilih woh punika gadhah mupangat minangka anti kanker.[2]

Cathetan sukuBesut

  1. Zuccini, (dipunakses tanggal 26 Fèbruari 2013)
  2. Egg Sandwich