Konggrès Basa Jawa

Konggrès Basa Jawa, dicekak KBJ, ya iku paheman limang taunan sing dipandhégani pamaréntah laladan telung provinsi ing tanah Jawa sing bebrayané ngendikan basa Jawa. Telung provinsi iku Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Wétan. Paheman iki adaté didhayohi para akadhémisi, praktisi, lan sutresna basa lan budaya Jawa. Undhangan kusus uga dikirim marang wakil mancanagara kaya déné saka Malaysia, Suriname, Ostrali, lan uga Nèderlan. Konggrès sepisanan diadani ing Semarang, Jawa Tengah ing taun 1991.

Konggrès Basa Jawa IV

Konggrès Basa JawaBesut

Putusan-putusan wigati Konggrès Basa JawaBesut

  • Konggrès Basa Jawa IV:
    • mrayoga murih piwulang basa Jawa lumaku ing Pamulangan Dhasar tekan Pamulangan Madya Luhur lan Saèmper ing telung provinsi,
    • piwulang basa Jawa supaya lumantar tèknologi saperlu mepaki wulangan basa Jawa,
    • bebrayan agung Jawa supaya nganggo basa Jawa,
    • Konggrès Kabudayan Jawa ing taun 2011 diadani sadurungé Konggrès Basa Jawa ping lima.

Uga delengenBesut

RujukanBesut