Simon Petrus

(Kaelih saka Santo Petrus)
Petrus pindah dumugi kaca punika. Kanggé kagunaan sanès, pirsani Petrus (disambiguasi).
Simon Petrus
Francesco del Cossa 017.jpg
St. Petrus, déning Francesco Cossa.
Kefas (Sang Watu)
Miyos Betsaida
Séda dipunsalibken kawalik ~64 ing Roma
Dipunkenal ing Sedaya Kristen
Papan Basilika Santo Petrus
Riyaya 11 Fèbruari, 29 Juni, 18 November

Simon Petrus miyos ing Betsaida, Galilea. Ing sajarah Kristen, panjenengané lan Andreas punika salah satunggal saking kalih welas rasul kapisan Yesus. Sadèrèngipun dados rasul, panjenengané makarya dados warigaluh.

KarasulanBesut

Yesus nggantos asma Simon, dados Kéfas utawi Petrus, ateges watu karang ingkang dados tandha Petrus punika pamimpin murid Yesus lan landhesan gréja ingkang badhé dipundegaken Yesus ing inggilipun.

Petrus ingkang nomer satunggal miwiti ngakèni imanipun bilih Yesus punika Kristus lan putra Allah ing Kaisarea lan penjenengané nyeksèkaken transfigurasi Yesus ing nginggil redi.

Sawijining kadadosan ingkang lekat kalih Petrus inggih punika tindakanipun nyangkal kaping tiga tumrap Yesus ingkang dipunparingi tandha kaping tiga pitik jago kluruk sadèrèngipun guru punika dipunsalib.

Karya sasampunipun panyaliban YesusBesut

Petrus taksih dèrèng kathah makarya sasampunipun kaminggahan Yesus dumugi ing Swarga. Petrus lan murid-murid sanèsipun taksih dedalem wonten ing lebet kutha Yerusalem, Kempal kanggé semèdi lan sembayang sesarengan kaliyan kirang langkung satus kalih dasa tiyang, ngantos dumugi dinten Pentakosta. Ing dinten Pentakosta punika Roh Suci disiramaken kados ilat-ilat geni. Sasampunipun kadadosan punika Petrus maringi kutbah ingkang pungkasanipun njalari tigangewu tiyang nyuwun dipunbaptis.

Ing tembé wingking Petrus lumampah lan dedalem ing Roma. Roma ing wekdal punika dados pusat sadaya Kamaharajan Romawi. Ing mrika, Petrus nobataken kathah tiyang. Ing wekdal panganiaya kejem tumrap tiyang-tiyang Kristen dipunwiwiti, jemaat ing mrika nyuwun dhumateng Petrus supados ninggalaken Roma lan nylametaken dhiri.

Kocap miturut tradhisi, Petrus pancèn saweg sajeroning lampah ninggalaken Roma ing wanci panjenengané papagan kaliyan Yesus ing tengah margi. Petrus tanglet dhumateng Gusti, “Gusti, badhé dhateng pundi Gusti tindak?” (mawi basa Latin: "Quo Vadis?"). Yesus njawab, “Aku teka kanggo disalibaké kaping pindho.” Sasampunipun kadadosan punika Petrus mbalik lan wangsul tumuju Roma. Panjenengané mangertos manawi kadadosan ingkang dipuntingali punika ateges panjenengané kedah sengsara lan séda kanggé Yesus.

KepausanBesut

Paus Santo Petrus
Installed±30
Term ended±64/±67 (?)
Sadurungéboten wonten
DiterusakéLinus
Personal details
Jeneng lairSimon bin Yunus
Lairtanggal boten dipunmangertos
Pati±64/±67 (?)

Ing wekdal rumiyin dèrèng mau paus, nanging Petrus sampun dados kepala Konsili Para Rasul ing Yerusalem taun 50.

Sasanèsipun khotbah, Petrus ugi nyerat surat-surat ingkang sapunika wonten ing tunggaling Prajanjéyan Enggal.

KematianBesut

Petrus séda kanthi cara dipunsalibaken kuwalik ing Roma ing mangsa pamaréntahan Kaisar Nero. Petrus dipunsarèaken ing papan ingkang sapunika persis wonten ngandhap altar utami Basilika Santo Petrus ing Vatikan.

Ugi pirsaniBesut


Dipunrumiyini
déning:
boten wonten
Paus
(daftar)
Dipunlajengaken
déning:
Paus LinusRasul Yesus Kristus
Panginjil: Yohanes | Matius | Markus | Lukas
Sanèsipun: Petrus | Andreas | Yakobus | Filipus | Bartolomeus | Tomas/Didimus
Yakobus anak Alfeus | Simon tiyang Zelot | Yudas Tadeus | Yudas Iskariot ingkang dipungantos déning Matias