Wahana punika titihan (tunggangan) satunggiling Déwa ing mitologi Hindhu. Vah ingkang oyot tembung punika, ing basa Sangaskreta tegesipun mbekta utawi ngasta.

Para Jawata mèh mesthi gadhah kéwan kanggé satunggiling wahana. Wahana punika kadhangkala saéstu kadhangkala mitologis, saha kadhangkala kombinasi. Wahana sang hyang Agni, Kama, saha Déwi Durga punika mendha, béo kaliyan singa utawi sima. Garudha, wahana bathara Wisnu, punika sepalih tiyang, sepalih peksi garudha. Makara, wahana Déwa Baruna kaliyan Déwi Gangga punika satunggiling monster seganten kombinasi antawis bajul, gajah, tapir, kaliyan bulus.

Wahananipun sawatawis Déwa-Dèwi

besut