Zainal Afif

'Zainal Afif inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia ingkang miyos wonten ing Lhok Sukon, Acèh Utara, Acèh, 25 April 1936 lan séda ing Huddinge, tlatah ingkang tebihipun kirang langkung 15 kilomèter ing njawi Stockholm, Swèdhen, 28 Oktober 2004 ing yuswa 68 taun.[1] Piyambakipun inggih salah satunggaling pujangga Indonésia ingkang asalipun saking Acèh, lan sampun dados warga nagara Swèdhen ing pungkasaning gesang.

BiografiBesut

Zainal Afif ingkang ngewrat agami Islam, nikah kaliyan Rondang Erlina Marpaung, wanita saking suku Batak ingkang ngewarat agami kristen. Sanajan béda agama, kekalihipun saged gesang kanthi rukun lan pinaringan satunggal putra ingkang gadhah asma Nyala Baceh (Nyala Batak-Acèh). Zainal Afif sampun naté sinau ing Fakultas Sastra-Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Piyambakipun sampun wiwit remen nyerat puisi, lporan, lan esai wiwit taun 1956 nalika dumunung ing Medan. Kajawi dados pengarang ingkang asiling seratanipun kathah ingkang kapacak wonten ing médhia massa ing wekdal punika, piyambakipun ugi sampun naté makarya dados penyiar lan dhosèn basa Indonesia. Piyambakipun ugi sampun naté makarya wonten ing program giyaran sastra ing Radio Republik Indonesia ing Jakarta. Zaenal Afif ugi sampun naté makarya ing pemancar radio Koréa Utara lan Vietnam Utara, ingkang ing wekdal punika dèrèng dados satunggal kaliyan Vietnam Selatan. Minangka ahli basa, piyambakipun sampun naté makarya dados dhosèn jurusan basa dan sastra Indonesia ing Guangdong University of Foreign Studies, di Guangzhou, Tiongkok ing taun 1981-1989 lan 2003-2004. Sareng kaliyan anggota kulawarganipun, Zainal Afif lajeng pindhah dhateng Swèdhen lan pindhah anggota kewarganagaraan dados nagara Swèdhen lan dipuntampi dados anggota PEN Swèdhen. Ing tanggal 27 September 1965, Zainal afif utawi ingkang asring dipunceluk Afif punika sesarengan kaliyan sekawan kancanipun ingakng sanèsipun, dipunutus déning pamaréntah Indonesia supados saged dhateng Beijing kanggé ngawontenaken kunjungan kabudayan lan rawuh ing karaméan nasional dinten madegipun Republik Rakyat Cina.[2] Kajawi saking Afif, anggota rombongan punika inggih wonten Aziz Akbar, Kusni Sulang, Sukaris, saha A. Kohar Ibrahim. Perjalanan ingkang dipunangen-angen namung satunggal sasi, nanging malah dados perjalanan ingkang dangu sanget amargi Afif kaliyan kanca-kanca sanèsipun boten naté kondur dhateng Indonesia malih. Ing tanggal 30 September 1965, mliginipun ing enjing tanggal 1 Oktober 1965, ing Indonesia wonten prahara G30S/PKI, lajeng Afif sak kanca boten siyos kondur, nanging malah Zainal Afif dumunung ing pengasingan ngantos pungkasaning gesangipun. Piyambakipun dipunsarekaken ing tanggal 19 Novèmber 2004 ing St. Botvids Kyrkogård, Huddinge.

Karya TulisBesut

Ing ngandhap punika inggih tuladha saking sakedhik asiling karya saking Zainal Afif ingkang naté dipunserat lan dipunwedalaken:

  • Sastra Indonesia, Angkatan dan Periodisasi
  • Sastra Indonesia Klasik, Apa dan Bagaimana Akronim dan Singkatan Indonesia
  • Berkelana di Bumi Zhongguo
  • Arus dan Darah-sebuah kumpulan sajak

Ing sadangunipun dumunung ing Swèdhen, Afif ugi sampun medalaken karya-karyanipun wonten ing majalah kagunan lan sastra "Kreasi" ingkang dipunkelola déning kanca-kancanipun piyambak ingkang wonten ing pengasingan. Sapérangan karyanipun ugi dipunterbitaken wonten ing wujud buku kempalan puisi ingkang dipunserat déning kanca-kancanipun ugi ingkang boten saged kondur ing Indonesia. Buku punika kanthi irah-irahan "Di Negeri Orang" ingkang dipunterbitaken sesarengan kaliyan YSBI Amsterdam lan Amanah Lontar Jakarta ing taun 2002.

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Penyair Acèh Zainal Afif (dipunundhuh tanggal 27 Januari 2013)
  2. [2] Terkenang Penyair Acèh Zainal Afif (dipunundhuh tanggal 27 Januari 2013)