Wonten ing mitologi Yunani, Fobos (Grikenlan: Φόβος) inggih punika satunggaling déwa saking raos ajrih lan horor (déwa rasa takut dan horor). Fobos punika putra saking Ares déwa perang kaliyan Afrodit [1]. Piyambakipun punika asring ngrencangi bapakipun nalika kesah perang sesarengan kaliyan sedherekipun, Deimos, dewi Enyo, ugi para pendherek saking bapakipun. Timor punika ingkang sejajar kaliyan Fobos ingkang wonten ing mitologi Romawi. Tiyang Romawi kuna punika mastani Fobos minangka putra saking Venus lan Mars [2].

Fobos lan Ares wonten ing kereta perang Ares.

Silsilah

besut

Fobos inggih punika putra saking Afrodit kaliyan Ares. Pérangan punika saged dipunpirsani wonten ing Theogonia karyanipun Hesiod. Silsilah Fobos mau kaandharaken wonten ing ngandhap punika:

Nama Hubungan
Dione Nenek (ibu Afrodit)
Zeus Kakek (saking kalih pehak)
Hera Nenek (ibu Ares)
Ares Ayah
Afrodit Ibu
Deimos sedhèrèk kembar
Anteros sedhèrèk
Harmonia sedhèrèk
Himeros sedhèrèk
Enyo Bibi

Pamujan

besut

Para tiyang ingkang naté nyembah Fobos punika padatanipun damel pangurbanan kanthi getih awit saking namanipun sang déwa. Wonten ing drama "Tujuh Melawan Thebes" karya Aiskhilos, pitung prajurit mbelèh satunggal banteng ing nginggilipun perisai ireng. Lajeng sami ndemok getih punika ngginakaken asta sinambi ngaturaken sumpah awit saking nama Fobos. Prajurit lan pahlawan ingkang nyembah Fobos ing antawisipun punika Herakles lan Agamemnon. Prajurit lan pahlawan kekalihn punika gadhah perisai kanthi gambar Fobos. Aleksander Agung ugi paring persembahan kanggé Fobos nalika dalu sadèrèngipun Pertempuran Gaugamela.

Gambaran

besut

Hesiodos nggambaraken Fobos ing perisai Herakles minangka déwa ingakng gadhah mata geni, gadhah taring, (siyung), lan medeni. Déné Fobos wonten ing perisai Agamemnon punika kagambaraken déning Pausanias wonten ing Hellados Periegesis, piyambakipun ngndharaken bilih Fobos punika gadhah sirah (kepala) singa.

Wonten ing donya ingkang modern

besut

Astronom Amérika, Asaph Hall, maringi nama salah satunggaling satelit Mars kanthi ngginakaken nama Phobos nalika taun 1877. Wonten ing psikologi, istilah fobia punika asalipun saking nama Fobos.

Cathetan suku

besut
  1. (id) http://www.fisikanet.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1111717422 Archived 2020-10-01 at the Wayback Machine., Phobos dan Deimos (dipunakses tanggal 02 Fèbruari 2013).
  2. (id) http://smunsakebumen.8m.com/buletin/smunsa/3_04_2001_mars_satelit.htm Archived 2012-01-19 at the Wayback Machine., Mars Satelit (dipunakses tanggal 02 Fèbruari 2013).

Pranala njawi

besut