Peradaban

Peradaban lumrahé nduwé teges dhuwur cendheke budaya masarakat tinentu. Sing dibiji yaiku pamikiran-pamikiran utawa pamikiran kang urip ing masarakat mau, uga tumindak lan budaya kang awujud fisik utawa artefak tuladhané perkakas pawon, omah lan liyané.

Ukuran peradabanBesut

Peradaban iki nduwé kaitan raket karo kabudayan amarga kang diukur iku kasil-kasil saka kabudayan kang wujudé: Pemikiran utawa ide, perilaku lan kasil budaya kang nduwé wujud fisik. Ukuran dhuwur utawa cendheke peradaban lumrahé diukur saka parameter-perameter kang umum upamané luwih apik utawa kurang apaik, luwih alus utawa kurang alus lan liyané. Dadi tegesé kang dadi ukuran peradaban iku lumrahé aji-aji saka kasil budaya upamané: kesenian, kawruh, tata masarakat utawa nagara lan liyané.

Peradaban kunaBesut

Ing jaman kuna wis ana peradaban-peradaban kang wis bisa dianggep dhuwur antarané:

Peradaban jaman saikiBesut

Ukuran peradaban jaman saiki lumrahé diukur saka penguasaan ngèlmu lan teknologi lan bisa diukur nganggo parameter-parameter kang wis jelas utawa meh abstrak. Aji-aji peradaban saka tingkah laku, tata krama, sopan santun lan liyané lumrahé ngalami perobahan aji.