Wikipédia:Angkringan/Arsip 2015


Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, X, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Kemis Legi, tanggal kaping 11 sasi Sura taun 1958.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


Artikel ganda

Ada permasalahan nih:

 • Untuk artikel tentang burung hantu, ada 2 artikel yang merujuk ke hal tersebut, yakni Manuk Beluk & Darès, menurut Anda, manakah yang penamaannya benar & harus dialihkan (maaf, saya kurang mengetahui bahasa Jawa soalnya)
 • Untuk artikel tentang M. Natsir, ada 2 artikel yang merujuk ke hal tersebut, yakni Muhammad Natsir (pakai "u") Mohammad Natsir (pakai "o"), seperti halnya poin yang pertama, manakah yang penamaannya besar & harus dialihkan ?

--Erik Fastman pirembagan 19 Maret 2015 09.05 (UTC)

iya, itu sama. yang umum digunakan sekarang kayanya yang manuk beluk, tapi di beberapa daerah menggunakan Darès. sepertinya memang harus digabung. untuk Natsir, dari panduan sudah jelas sih, pakai yang "o" sesuai juga dengan yang di ID dan EN. terima kasih atas koreksinya. ang pirembagan

Kaca Utami énggal

Kula kaliyan kanca-kanca Mrebawani lan Mbak Yana wau ngrembag mbokbilih kaca utami Wiki JV saged dipunénggali. Paling boten kaca utami énggal samangké kados Wiki ID ingkang wonten pérangan Tantangan Mingguan (saged dipunéwah miturut betahing Wiki JV) lan Komunitas awit sapunika Wiki JV, sarana Wiki Mrebawani, wiwit mbangun paguyuban Wikipédiawan abasa Jawi. Kaca utami énggal punika badhé wiwit kula damel minggu ngajeng wonten ing Panganggo:Cahyo Ramadhani/Kothak wedhi. Menawi paguyuban wonten ing riki wonten pamanggih, dipunsumanggakaken. Matur suwun. Cahyo Ramadhani pirembagan 27 November 2015 12.30 (UTC)

Mangga Mas. Nanging sadèrèngipun dipunpasang dipunrembug rumiyin 'njih. Meursault2004ngobrol 27 November 2015 12.40 (UTC)
Inggih Pak, dipunrembag wonten ing riki. Cahyo Ramadhani pirembagan 27 November 2015 12.48 (UTC)
Lajeng, kula urun rembug, ing basa Inggris wonten saloka: if it isn't broken, don't fix it. Dados maksud kula, dipuntambahi ingkang fungsional kémawon. Meursault2004ngobrol 29 November 2015 09.56 (UTC)
Pangénggalanipun sampun kula cobi wonten ing riki Panganggo:Cahyo Ramadhani/Kothak wedhi, Pak. Ingkang dipunéwah punika:
 1. Tampilan, gagrag punika dipunpilih gagrag flat (dipunpilih supados nuwuhaken pamanggih (memunculkan kesan) basa Jawi ugi saged modèren utawi kekinian); font werni satunggal, gawan utawi default, pérangan sesirah nganggé varian all-caps (sadèrèngipun tampilan nganggé font werni kalih, font default lan font Verdana).
 2. Fitur pamadosan dipunicalaken amargi sampun wonten fitur gawan ing inggilipun interface (ing téma Vektor), utawi ing kiwanipun interface (ing téma MonoBook). Satunggal mawon kula kinten cekap. Ugi, seratan wonten ing fitur punika mblèbèr, pirsani Kaca Utama.
 3. Blabag Tantangan Wulanan dipuntambahaken kanggé ngregengaken paguyuban ingkang taksih alit.
 4. Blabag Paguyuban dipuntambahaken kanggé ngumumaké kridha kopi dharat saking kaca utami supados saged dipunwaos panganggé énggal utawi anonim ingkang dèrèng ngertos kaca Wikipedia:Warung Kopi & Wikipedia:Gapura Komunitas.
 5. Blabag Sumurup, ta? (Tahukah Anda), kula kinten blabag punika prelu kanggé nawakaké artikel alit bok bilih wonten kang kersa ngembangaken. Punika manasuka lan saged dipunicalaken menawi sami sarujuk pérangan punika dèrèng prelu.
 6. Aksara Jawi boten nganggé gambar malih (amargi awrat). Tiyang ingkang nemahi kothak-kothak supados njujug kaca Pitulung:Aksara Jawa ing samangké. Punika ugi nyengkuyung aksara Jawa unicode dipunagem wonten ing Internèt (sanès gambar).
Menawi wonten panemu, sumangga Pak @Meursault2004:, Pak @Pras:, Pak @Anggoro:, Mas @Bennylin:, Mas @Beeyan:, Mas @Adhi Kurniawan:, Mas @BP90Vincentius:, lan sinten mawon. Cahyo Ramadhani pirembagan 2 Desember 2015 02.00 (UTC)

Mas, artikel pinilih didadiake sak kolom pripun? Bagéyan Wikipédia iku apa? didadiake 2 kolom, sijiné aksara Jawa, liyane aksara Latin. --Biyanto pirembagan 2 Desember 2015 06.39 (UTC)

Eh, mau aku migunaake akun sing asli. --Beeyan pirembagan 2 Desember 2015 06.40 (UTC)
Sacara umum, katingal saé. Ikon2ipun dipunlangi. Nanging miturut kula, aksara Jawi panggah mawi gambar, awit ingkang ningali Kaca Utama mboten namung Tiyang Jawi kémawon. Kajawi Wikipédia Abasa Jawi mligi ing aksara Jawi kémawon. Meursault2004ngobrol 2 Desember 2015 14.02 (UTC)
Lajeng Kaca Utami badhé dipunserat ing ngoko kémawon? Meursault2004ngobrol 2 Desember 2015 14.03 (UTC)
Inggih Pak, kula kinten ngoko kémawon awit sapangalaman kula ngajaki kanca-kanca kula nulis wonten Wiki punika kathah ingkang wedi sadèrèngipun nyobi namung amargi basanipun krama. Kaca utami punika adatipun nglantari kesan pertama. Menawi saking kesan pertama sampun kirang sreg salajengipun radi angel meyakinkan menawi nyerat cara ngoko sajatosipun ugi pareng. Punika temtu pamanggih saking tiyang enèm. Miturut kula, boten menapa ngoko salami boten nganggé basa ingkang kasar kémawon. Cahyo Ramadhani pirembagan 2 Desember 2015 15.41 (UTC)
Sajatosipun aksara Jawi punika sanès prioritas ing Wikipédia punika kajawi Wikipédia punika panci nganggé aksara Jawi, kados ingkang Pak Revo aturaken, mila kula kinten mawi gambar utawi font asli boten dados perkawis. Nanging bilih ditimbang-timbang, nganggé font asli kula kinten saged nglantari tiyang masang font unicode ing komputeripun awit sadèrèngipun katingal kothak-kothak. Kanthi mekaten sumugi njalari panganggé aksara unicode punika ngrembaka. Punika panci radi promosi, Pak. Menawi gambar, sanèsipun awrat, aksara Jawinipun katingal kirang éndah, Pak. Sharpness seratanipun boten mèmper kaliyan font asli dados katingal radi blur. Mila kula usul bok bilih prelu pranala "Ora bisa ndeleng aksara Jawa?" ing pérangan kop, mungkin kados mekaten. Punika kanthi anggepan kathah tiyang ingkang nganggé browser Firefox utawi Microsoft Edge. Cahyo Ramadhani pirembagan 2 Desember 2015 15.41 (UTC)
wah, saé niki. katon luwih resik...usul: Dina iki rikaya biyen --> Dina iki sing kawuri utawa Tanggal iki ing jaman kepungkur". ang pirembagan 3 Desember 2015 03.15 (UTC)
Kula cobi ningkes, dados mekaten, 18 Juli kawuri (1 angka & 2 tembung, kang sadèrèngipun 4-5 tembung). Nanging {{CURRENTMONTHNAME}} katingalipun dèrèng baku éjaanipun. Cahyo Ramadhani pirembagan 3 Desember 2015 04.23 (UTC)
OK. Katingalipun radi mèmper Kaca Utami Wikipédia Walandi 'njih. Meursault2004ngobrol 3 Desember 2015 23.17 (UTC)
Inggih Pak, cithakanipun saking Wikipédia Walandi lajeng kula éwah sakedhik. Salah satunggalipun, ingkang punika boten nganggé wayang (shadow), déné ingkang Walandi wonten wayangipun. Cahyo Ramadhani pirembagan 4 Desember 2015 00.06 (UTC)

Manawi boten wonten alangan, cithakan énggal Kaca Utami punika badhé dipunpasang pas warsa anyar utawi surya 1 Januari 2016. Sapunika kula taksih dèrèng mangertos pripun ngèwah {{CURRENTMONTHNAME}} supados nami-nami sasi wonten ing cithakan punika sinerat baku. Ing cithakan {{CURRENTMONTHNAME}}, nami-nami sasinipun dèrèng baku. Cahyo Ramadhani pirembagan 4 Desember 2015 00.03 (UTC)

Hello For administ

Can I contrib to administrator for this jv.wikipedia.org? I want to clean the vandalisme. thanks My home WikiFirst I Registrate

Katerangan naraguna Babel
jv-x-bms-N Panganggo kiye panutur ibu basa Banyumasan.
id-N Pengguna ini merupakan penutur asli bahasa Indonesia.
jv-3 Naraguna iki duwé kawruh dhuwur bab basa Jawa.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
su-2 Pamaké ieu gaduh kamampuan basa Sunda hambalan panengah.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
it-1 Quest'utente può contribuire con un livello elementare in italiano.
Naraguna miturut basané
 This user tries to do the right thing. If they make a mistake, please let them know.

Arifys 12 Desember 2015 04.43 (UTC)

You may request for adminship here and the community will decide. Cahyo Ramadhani pirembagan 12 Desember 2015 04.57 (UTC)

I done fill the penyuwunan_pengurus, could you chek my report? Arifys 12 Desember 2015 05.31 (UTC)

Pengumuman

Looking ahead

The Editing team will soon add auto-fill features for citations. The Citoid service takes a URL or DOI for a reliable source, and returns a pre-filled, pre-formatted bibliographic citation. After creating it, you will be able to change or add information to the citation, in the same way that you edit any other pre-existing citation in VisualEditor. Support for ISBNs, PMIDs, and other identifiers is planned. Later, editors will be able to contribute to the Citoid service's definitions for each website, to improve precision and reduce the need for manual corrections.

We will need editors to help test the new design of the special character inserter, especially if you speak Welsh, Breton, or another language that uses diacritics or special characters extensively. The new version should be available for testing next week. Please contact User:Whatamidoing (WMF) if you would like to be notified when the new version is available. After the special character tool is completed, VisualEditor will be deployed to all users at Phase 5 Wikipedias. This will affect about 50 mid-size and smaller Wikipedias, including Afrikaans, Azerbaijani, Breton, Kyrgyz, Macedonian, Mongolian, Tatar, and Welsh. The date for this change has not been determined.

Let's work together

Elitre (WMF)

5 Februari 2015 18.30 (UTC)

[Global proposal] m.Wikipédia.org: (kabèh) Besut kaca

 
MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like jv.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 1 Maret 2015 22.32 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2015)

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 2 Maret 2015 21.14 (UTC)

Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator page.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery pirembagan 4 Maret 2015 20.01 (UTC)

SUL finalization update

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 13 Maret 2015 19.46 (UTC)

Stewards confirmation rules

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 10 April 2015 16.12 (UTC)

VisualEditor News #2—2015

10 April 2015 19.48 (UTC)

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

 

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

 

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2015)

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • MIT Press Journals — scholarly journals in the humanities, sciences, and social sciences (200 accounts)
 • Loeb Classical Library — Harvard University Press versions of Classical Greek and Latin literature with commentary and annotation (25 accounts)
 • RIPM — music periodicals published between 1760 and 1966 (20 accounts)
 • Sage Stats — social science data for geographies within the United States (10 accounts)
 • HeinOnline — an extensive legal research database, including 2000 law-related journals as well as international legal history materials (25 accounts)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Newspapers.com and British Newspaper Archive. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 4 Mei 2015 22.12 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at Global our new coordinator signup.
This message was delivered via the Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List
 

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

 

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

VisualEditor News #3—2015

13 Juni 2015 10.44 (UTC)

VisualEditor News #3—2015

13 Juni 2015 12.42 (UTC)

Content Translation beta-feature is now available

 
Tool icon
How to use Content Translation - a short video (English)

Hello, Content Translation has now been enabled as an opt-in beta feature on the Javanese Wikipedia. To start translating:

 1. Please enable the Beta feature in your preferences by checking the box for Content Translation.
 2. Visit the page Special:ContentTranslation or to your contributions page to open the tool.
 3. Click on the blue button to create a new translation.
 4. A dialog will be displayed. In the From section select the language of the original article and the article name, and the language you would like to translate to. Also add the title of the new article (or the original title will be inserted) and click on Translate to begin. Your language preferences will be remembered for the next time.
 5. You will see a screen consisting of three columns. The left column contains the text of the source language and the middle column is for the translated text. Using the right column you can perform several actions such as insert source text, remove the inserted text source text, add or remove links etc.
 6. After you translate the article, you can publish it directly as a new page on the Javanese Wikipedia by using the publish button that appears. In case the article gets created by another user while you were translating, you will see an option to save the newly published translation under your user namespace.
 7. The number of published pages can be seen on the Content Translation stats page.

Since this is the first time we have installed the tool on this Wikipedia, there are chances that there may be some problems or service disruptions which we are not yet aware of. We will be monitoring the usage to check for any failures or issues, but please do let us know on the Content Translation talk page or through Phabricator if you spot any problems that prevent you from using the tool. For more information, please read the information available in the User Guide. Our announcement is written only in English, and we would really appreciate if this message can be translated to reach more users of this Wikipedia. Thank you. --KartikMistry pirembagan 16 Juni 2015 16.44 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (June 2015)

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Taylor & Francis — academic publisher of journals. The pilot includes two subject collections: Arts & Humanities and Biological, Environment & Earth Sciences. (30 accounts)
 • World Bank eLibrary — digital platform containing all books, working papers, and journal articles published by the World Bank from the 1990s to the present. (100 accounts)
 • AAAS — general interest science publisher, who publishes the journal Science among other sources (50 accounts)

New French-Language Branch!

 • Érudit (en Francais) — Érudit is a French-Canadian scholarly aggregator primarily, humanities and social sciences, and contains sources in both English and French. Signups on both English and French Wikipedia (50 accounts).
 • Cairn.info (en Francais) — Cairn.info is a Switzerland based online web portal of scholarly materials in the humanities and social sciences. Most sources are in French, but some also in English. Signups on both English and French Wikipedia (100 accounts).
 • L'Harmattan — French language publisher across a wide range of non-fiction and fiction, with a strong selection of francophone African materials (1000 accounts).

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including an expansion of accounts for Royal Society journals and remaining accounts on Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Highbeam Newspapers.com and British Newspaper Archive. If you have suggestions for journals or databases we should seek access to make a request! Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:08, 15 June 2015 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List

HTTPS

19 Juni 2015 22.00 (UTC)

HTTPS

19 Juni 2015 23.59 (UTC)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images

 
The thumbnail of this gif is of really bad quality.
 
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery pirembagan 24 Juli 2015 05.07 (UTC)

What does a Healthy Community look like to you?

 

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information


Happy editing!

MediaWiki message delivery pirembagan 31 Juli 2015 23.43 (UTC)

What does a Healthy Community look like to you?

 

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information


Happy editing!

MediaWiki message delivery pirembagan 1 Agustus 2015 02.20 (UTC)

Wikidata: Access to data from arbitrary items is coming

(Sorry for writing in English)

When using data from Wikidata on Wikipedia and other sister projects, there is currently a limitation in place that hinders some use cases: data can only be accessed from the corresponding item. So, for example, the Wikipedia article about Berlin can only get data from the Wikidata item about Berlin but not from the item about Germany. This had technical reasons. We are now removing this limitation. It is already done for many projects. Your project is one of the next ones. We will roll out this feature here on August 12.

We invite you to play around with this new feature if you are one of the people who have been waiting for this for a long time. If you have technical issues/questions with this you can come to d:Wikidata:Contact the development team.

A note of caution: Please be careful with how many items you use for a single page. If it is too many pages, loading might get slow. We will have to see how the feature behaves in production to see where we need to tweak and how.

How to use it, once it is enabled:

Cheers Lydia Pintscher MediaWiki message delivery pirembagan 3 Agustus 2015 17.46 (UTC)

Wikidata: Access to data from arbitrary items is here

VisualEditor News #4—2015

Elitre (WMF), 14 Agustus 2015 22.28 (UTC)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 19 Agustus 2015 00.50 (UTC)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 19 Agustus 2015 01.19 (UTC)

Help for translate

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to Javanese? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki. Xaris333 pirembagan 24 Agustus 2015 02.02 (UTC)

Introducing the Wikimedia public policy site

Hi all,

We are excited to introduce a new Wikimedia Public Policy site. The site includes resources and position statements on access, copyright, censorship, intermediary liability, and privacy. The site explains how good public policy supports the Wikimedia projects, editors, and mission.

Visit the public policy portal: https://policy.wikimedia.org/

Please help translate the statements on Meta Wiki. You can read more on the Wikimedia blog.

Thanks,

Yana and Stephen (Talk) 2 September 2015 18.12 (UTC)

(Sent with the Global message delivery system)

Open call for Individual Engagement Grants

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals until September 29th to fund new tools, community-building processes, and other experimental ideas that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), Individual Engagement Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

Thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation. 4 September 2015 20.52 (UTC)

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) (talk) through MediaWiki message delivery.

New Wikipedia Library Database Access (September 2015)

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • EBSCOHost - this is one of our largest access donations so far: access to a wide variety of academic, newspaper and magazine sources through their Academic Search Complete, Business Source Complete and MasterFILE Complete
 • Newspaperarchive.com - historical newspapers from the United States, Canada, UK and 20 other countries, and includes an Open Access "clipping" feature (1000 accounts)
 • IMF Elibary- a digital collection of the IMF's reports, studies and research on global economics and development (50 accounts)
 • Sabinet - one of the largest African digital publishers, based in South Africa, with a wide range of content in English and other European and African languages (10 accounts)
 • Numérique Premium - a French language social science and humanities ebook database, with topical collections on a wide range of topics (100)
 • Al Manhal - an Arabic and English database with a wide range of sources, largely focused on or published in the Middle East (60 accounts)
 • Jamalon - an Arabic book distributor, who is providing targeted book delivery to volunteers (50 editors)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including expanded accounts for Elsevier ScienceDirect, British Medical Journal and Dynamed and additional accounts for Project MUSE, DeGruyter, Newspapers.com, Highbeam and HeinOnline. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 19:42, 16 September 2015 (UTC)

We need help! Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Only one week left for Individual Engagement Grant proposals!

(Apologies for using English below, please help translate if you are able.)

There is still one week left to submit Individual Engagement Grant (IEG) proposals before the September 29th deadline. If you have ideas for new tools, community-building processes, and other experimental projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF), Community Resources 22 September 2015 21.01 (UTC)

Reimagining WMF grants report

(My apologies for using English here, please help translate if you are able.)

Last month, we asked for community feedback on a proposal to change the structure of WMF grant programs. Thanks to the 200+ people who participated! A report on what we learned and changed based on this consultation is now available.

Come read about the findings and next steps as WMF’s Community Resources team begins to implement changes based on your feedback. Your questions and comments are welcome on the outcomes discussion page.

With thanks, I JethroBT (WMF) 28 September 2015 16.56 (UTC)

VisualEditor News #5—2015

Elitre (WMF), 30 Oktober 2015 18.17 (UTC)

Community Wishlist Survey

Community Tech Team via MediaWiki message delivery pirembagan 9 November 2015 21.57 (UTC)

Wikimania 2016 scholarships ambassadors needed

Hello! Wikimania 2016 scholarships will soon be open; by the end of the week we'll form the committee and we need your help, see Scholarship committee for details.

If you want to carefully review nearly a thousand applications in January, you might be a perfect committee member. Otherwise, you can volunteer as "ambassador": you will observe all the committee activities, ensure that people from your language or project manage to apply for a scholarship, translate scholarship applications written in your language to English and so on. Ambassadors are allowed to ask for a scholarship, unlike committee members.

Wikimania 2016 scholarships subteam 10 November 2015 10.47 (UTC)

Thanks for the info, Nemo! Meursault2004ngobrol 10 November 2015 12.26 (UTC)

Harassment consultation

Tolong bantu terjemahkan ke bahasa Anda

The Community Advocacy team the Wikimedia Foundation has opened a consultation on the topic of harassment on Meta. The consultation period is intended to run for one month from today, November 16, and end on December 17. Please share your thoughts there on harassment-related issues facing our communities and potential solutions. (Note: this consultation is not intended to evaluate specific cases of harassment, but rather to discuss the problem of harassment itself.)

Regards, Community Advocacy, Wikimedia Foundation
Done. See Harassment_consultation_2015/jv. Meursault2004ngobrol 18 November 2015 00.34 (UTC)

This is a message regarding the proposed 2015 Free Bassel banner. Translations are available.

Hi everyone,

This is to inform all Wikimedia contributors that a straw poll seeking your involvement has just been started on Meta-Wiki.

As some of your might be aware, a small group of Wikimedia volunteers have proposed a banner campaign informing Wikipedia readers about the urgent situation of our fellow Wikipedian, open source software developer and Creative Commons activist, Bassel Khartabil. An exemplary banner and an explanatory page have now been prepared, and translated into about half a dozen languages by volunteer translators.

We are seeking your involvement to decide if the global Wikimedia community approves starting a banner campaign asking Wikipedia readers to call on the Syrian government to release Bassel from prison. We understand that a campaign like this would be unprecedented in Wikipedia's history, which is why we're seeking the widest possible consensus among the community.

Given Bassel's urgent situation and the resulting tight schedule, we ask everyone to get involved with the poll and the discussion to the widest possible extent, and to promote it among your communities as soon as possible.

(Apologies for writing in English; please kindly translate this message into your own language.)

Thank you for your participation!

Posted by the MediaWiki message delivery 21:47, 25 November 2015 (UTC) • TranslateGet help

So now we are getting political. I don't know whether this is wise, especially as we should have the NPOV policy. Personally, I think this is something WMF should be dealing with. Meursault2004ngobrol 29 November 2015 09.58 (UTC)

Community Wishlist Survey

MediaWiki message delivery pirembagan 1 Desember 2015 14.38 (UTC)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (December 2015)


Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Gale - multidisciplinary periodicals, newspapers, and reference sources - 10 accounts
 • Brill - academic e-books and journals in English, Dutch, and other languages - 25 accounts
 • Finnish Literature Society (in Finnish)
 • Magiran (in Farsi) - scientific journal articles - 100 articles
 • Civilica (in Farsi) - Iranian journal articles, seminars, and conferences - 50 accounts

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including EBSCO, DeGruyter, and Newspaperarchive.com. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 01:01, 11 December 2015 (UTC)

Help us a start Wikipedia Library in your language! Email us at wikipedialibrary@wikimedia.org
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

 

As many of you know, January 15 is Wikipedia’s 15th Birthday!

People around the world are getting involved in the celebration and have started adding their events on Meta Page. While we are celebrating Wikipedia's birthday, we hope that all projects and affiliates will be able to utilize this celebration to raise awareness of our community's efforts.

Haven’t started planning? Don’t worry, there’s lots of ways to get involved. Here are some ideas:

Everything is linked on the Wikipedia 15 Meta page. You’ll find a set of ten data visualization works that you can show at your events, and a list of all the Wikipedia 15 logos that community members have already designed.

If you have any questions, please contact Zachary McCune or Joe Sutherland.

Thanks and Happy nearly Wikipedia 15!
-The Wikimedia Foundation Communications team

Posted by the MediaWiki message delivery, 18 Desember 2015 20.58 (UTC) • Tolong bantu terjemahkan ke bahasa AndaPitulung

VisualEditor News #6—2015

Elitre (WMF), 25 Desember 2015 00.06 (UTC)