Wikipédia:Angkringan/Arsip 2009


Sugeng rawuh ing Angkringan Wikipédia Jawa! Angkringan Wikipédia Jawa minangka papan kanggo sapa baé kang arep takon utawa ngrembug samubarang prakara kang gayut karo Wikipédia Jawa. Angkringan iki kapérang dadi 6 (enem) kaca kaya ing tabèl ing sor iki. Mangga kowé bisa ngener pérangan Angkringan miturut bab kang arep kowé takokaké utawa rembug. Manawa kowé arep ngaturaké pangudarasa, uneg-uneg, panemu, lsp. bab Wikipédia Jawa, mangga menyang kaca Angkringan (Liyané). Ana déné kanggo rembugan bab prakara kang angèl banget, mangga sesambungan langsung marang panata Wikipédia.

Basa

Niti

Tèhnis

Usul

Warta

Liyané
Kanggo ngrembug bab basa lan pertalan Kanggo ngrembug bab paugeran ana ing Wikipédia Jawa Kanggo ngrembug bab tèhnis (modhul, cithakan, lsp.) Kanggo ngrembug usul kang ora ana gayut karo niti Kanggo papan warta bab Wikipédia lan Wikimédia Kanggo takon bab sajabaning bab-bab kang cumawis
Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi Tambah rembug | Awasi

Tut Wikipédia Jawa ana ing Facebook, Twitter, Instagram, lan Telegram.
Saiki dina Senèn Pahing, tanggal kaping 3 sasi Mulud taun Jimawal 1957.

Pangarsipan

Parembugan kang wis rampung lan luwih saka 30 dina (saka tanggal tanggepan kèri dhéwé) bakal diarsipaké menyang anak kaca saben pérangan. Sapa baé bisa ngarsipaké menawa kowé deleng parembungan kang luwih saka sesasi ora ana tanggepan.

Liyané

For non-Javanese speakers, please go to Wikipedia:Embassy if you need any help. If you want to post something related to news or other information, you can post in WP:ANGL.
For bot requests, please go to Wikipedia:Bot.


Open University ing basa Jawa

Open University iku apiké dipertal apa ing basa Jawa? "Univèrsitas Kabuka" utawa Univèrsitas Terbuka waé kaya ing basa Indonesia? Meursault2004ngobrol 12:50, 27 Maret 2008 (UTC)

Tak golèki ing kamus ora ana sing pas:
 • buka: bukak N, bikak K
 • terbuka: Menga (iki mesthiné kanggo lawang lsp).

Pilihané antara liya:

 1. Univèrsitas Kabukak (iki konotasiné kaya lagi dibukak, sadurungé katutup)
 2. Univèrsitas Menga
 3. Univèrsitas Terbuka (kaya basa Indonésia)
 4. Univèrsitas Tinarbuka (apa manèh iki tegesé)

Biasané nèk wis mentok ya diserap waé langsung saka basa sing wis dimangertèni umum.Pras 13:20, 27 Maret 2008 (UTC)

Matur nuwun. Dadi Univèrsitas Terbuka waé sing apik. Nèk univèrsitas menga mengko dileboni maling hahaha :-D Meursault2004ngobrol 13:22, 27 Maret 2008 (UTC)
Kepriyé yèn Universitas Binuka? Aku nemu tembung binuka ing Kitab Yesus Bin Sirakh wetonan Kanisius, mung katoné kok kepènak diwaca tur luwih Jawa ngono :). Tracy 07:42, 11 Oktober 2008 (UTC)
Wah apik iku tembung 'binuka'! Meursault2004ngobrol 20:17, 11 Oktober 2008 (UTC)
Open utawa menga mono kanggone ngilmu dadi sing menga lawange ilmu , mulane yen setuju universitas terbuka kuwi ya papan kanggo sing mletik pikire sebab yen mletik neng njero papan sing ketutup mbebayani bisa kobongan mulane diarani " Universitas terbuka "supaya mahasiswa lan maha gurune ketrocohan ilmuMashabe.WS 18:12, 3 Februari 2009 (UTC)

Open University, panci leres Open punika saking basa inggris inkang tegesipun bukak utawi dipun bikak, tembung open punika mengku suraos sok sinten kemawon saged, kepareng utawi bebas. University punika jawinipun pawiyatan agung, pramila kados kirang trep bilih Open University lajeng dipun gantos Univèrsitas Menga, Univèrsitas Terbuka, Univèrsitas Tinarbuka, Universitas Binuka nyuwun pangaksami namung semanten ingkang saged kula aturaken [hutami, 29 juni 2009]


Status VolkovBot

VolkovBot senadyan ora nyuwun status bot perlu ora diparingi sacara unilateral? Meursault2004ngobrol 20:07, 14 Mei 2008 (UTC)

Yèn bab kuwi migunani tak kira perlu diparingi, ora usah kudu nyuwun dhisik.Pras 22:29, 14 Mei 2008 (UTC)

SUL

Wingi tanggal 27 Mei 2008, SUL utawa single unified login wis diimplementasi. Dadi saiki kabèh panganggo namung prelu log lumebu ping siji waé. Mulané ujug-ujug kok akèh rékening anyar sing digawé. Meursault2004ngobrol 04:59, 28 Mei 2008 (UTC)

Sugengrawuh

Gegandhèngan karo implementasi SUL, saiki akéh panganggo anyar sing ora bisa basa Jawa (jv0),nanging mbokmanawa bisa mbiyantu ing babagan bot utawa program. Miturut standar etika samesthiné kita tetep kudu ngaturaké pambagya sugeng rawuh, piyé nèk ngangggo cithakan Sugeng Rawuh multibasa, paling ora jv, id lan en?. Wis tak jajal gawe ing kéné. Nyuwun panemuné.Pras 23:42, 29 Mei 2008 (UTC)

Tak-kira apik. Nanging sajatiné luwih apik yèn vèrsi ing telung basa iki isiné padha. Ora usah saiki nanging mengko uga bisa nusul ing mangsa ngarep. Meursault2004ngobrol 05:46, 30 Mei 2008 (UTC)

Hehe iya bener, kuwi mung tak copy paste saka id lan en. Iku mung idé wae, sebab kaya Janwo kuwi jv-0 nanging wis njajal gawe rintisan artikel anyar Leipzig. Mengko yèn ana wektu lodhang tak jajalé "ngindonesiaaké lan nginggrisaké saka atur pambagya ing basa Jawa. Matur nuwun!Pras 07:54, 30 Mei 2008 (UTC)

Sami-sami, aku uga durung sempet maca iki dhisik. Meursault2004ngobrol 09:33, 2 Juni 2008 (UTC)

Artikel lan gambar pilihan Juni 2008

Artikel lan gambar pilihané apa ya kanggo sasi Juni iki? Meursault2004ngobrol 09:35, 2 Juni 2008 (UTC)

Artikel pilihan Perang enem dinten kados usul panjenengan ing mriki. Menawi gambar pilhan badhé mundhut téma punapa? Tracy 00:27, 3 Juni 2008 (UTC)

Kula nggih sarujuk, perang punika kedadosanipun ing wulan Juni dados wonten gandhèng cènèngipun. Sanèsipun menika ugi sampun radi pepak. Menawi téma gambar pilihan wulan Juni, punapa wonten gambar saé ingkang magepokan kaliyan Pancasila?, utawi téma pemanasan global?, tokoh ingkang lair wulan Juni?, utawi téma punapa kémawon waton saé.Pras 01:23, 3 Juni 2008 (UTC)

Wonten gambar Garudha Pancasila lan menawi badhé dikanthèni intro sekedhik ugi sampun wonten artikelipun inggih punika Garuda Pancasila. Tracy 03:08, 3 Juni 2008 (UTC)
OK mengko tak-gantiné. Meursault2004ngobrol 08:06, 3 Juni 2008 (UTC)

Cithakan Kecamatan (usul owah-owahan Panganggo Jack)

(Kudu rada mentheleng, soale nganggo cara Inggris :D )

Please look at the following;

I have brought w:id:Template:Kecamatan and the meat, '-2', over from id:wp and set up 2 test pages in my user space. The idea is we work on the names and such and replace the current {{Kecamatan}} with these once they're ready to deal with all the 2,000+ usages that are extant out there.

We need to talk through just what fields are needed and what their names should be. We probably also need to support the bahasa Indonesia names of places because there will probably always be stuff using them as more is ported over from id:wp. Other issues include different naming conventions such as 'Distrik' instead of 'Kecamatan' in Papua, and various usages of Kampung vs Nagari vs Desa (and Désa).

So, feedback welcome; invite others, too. Cheers, Jack Merridew 10:26, 21 Juni 2008 (UTC) Diunggah saka kaca panganggo Pras, mbok manawa bisa dadi bahan dhiskusi. Praswicara11:14, 22 Juni 2008 (UTC)

I took a look at both templates, and I think Panganggo:Jack Merridew/Kecamatan is better as it adds the category "Kecamatan ing Indonesia". Yes distrik should be an option instead of kecamatan. Désa should be the default on jv:. Nagari is thus optional. Furthermore I would like to see the Javanese name vs Indonesian official name. Meursault2004ngobrol 13:45, 22 Juni 2008 (UTC)
There are some usages on id:wp in Sumatra where Nagari/kelurahan was used in lieu of Desa; so that's just not applicable to jv:wp? For Javanese name vs Indonesian you'd like Sumba Barat noted after/under Sumba Kulon, for example? I've seen this on some of the province articles and it seems right. Alt names are listed underneath on lots of wikis. FYI, I just left Borgx a note on id; it's his code.
Since a lot of article will be ported from ID to JV, it may be best to have the template correctly work on copy-pasted stuff that has not been translated yet. Not doing this has an advantage, too; it would serve to force the translation. There is also the question of migrating to any new template; either the new one has to be plug-compatible or we're going to need a bot to automate the 2,000+ articles that need tweaking. Cheers, Jack Merridew 13:59, 22 Juni 2008 (UTC)
I think it is wise to respect the local terminology as an alternate geographical name, for example, in Sumatra Barat using "nagari" instead of "désa". Likewise, in Acèh they use "gampong" in lieu of "désa". Pras 14:14, 22 Juni 2008 (UTC)
Code in the template implements mapping-rules; it is currently supporting the Sumatra Barat rule you give for Nagari (by Borgx on id); it should be extended to do the same for Sumatra Kulon. id:wp is not supporting the Aceh/Acèh rule you mention and maybe it should. The template could 'generate' the Indonesian names for things based on the Javanese (or it could work the other way). It's a trade-off between features and complexity in the template. Cheers, Jack Merridew 14:34, 22 Juni 2008 (UTC)
The two templates do not use the same fields at the moment; or I'm not understanding the association between them. We'll need a list of just what fields are appropriate and maybe some that are optional. Cheers, Jack Merridew 14:34, 22 Juni 2008 (UTC)
 • ah, a lost thread; I'll revisit this when I propose bringing a new navbox over from id:wp. I'll need help determining just what fields are wanted and what ones are not. Cheers, Jack Merridew 08:44, 22 Juli 2008 (UTC)

Migrasi gedhèn

Nyuwun duka para sutrisna, yèn wekasan iki ana migrasi rada gedhèn-gedhènan, utamané ing artikel-arikel geografi, kothak info lan kothak navigasi. Bab iki katon sepélé nanging sayektiné wigati utamané kanggo nggayuh konsistensi (relatif) jroning panggunaan basa Jawa. Sakjané ya éman amarga nguras kapasitas storage ing server lan nimbulaké flooding ing kaca owah-owahan, nanging kanggo kapentingan sing luwih utama ing mangsa ngarep, tak kira ora dadi perkara. Mumpung ana sing kersa ngréwangi yakuwi Om Jack sing mumpuni babagan program lan sengkud nyunting. Matur nuwun kanggo om Jack, lan sepisan manèh nyuwun gunging pangaksama, yèn sarujuk mangga dikroyok ramé-ramé bèn wpjv saya èdi lan pepak.Pras 23:29, 26 Juni 2008 (UTC)

Ora apa-apa malah sakjané positif, soalé bisa nambah depth. Saiki wis mèh nyedhaki 4. Sunda saiki namung 3,4. Syukur Om Jack, dhèwèké kersa aktif ing jv:. Ing id: dhèwèké dikritik èntèk-èntèkan :-) Meursault2004ngobrol 07:23, 27 Juni 2008 (UTC)

Wikisource Jawa

Sajaké Wiki source Jawa wis wayahe diisi, sing rada gampang ngisi sumber sing ora dilindungi hak cipta kaya tafsir Al-Qur'an basa Jawa lan Injil basa Jawa. mBokmanawa mbak Tracy lan Mas Ang bisa miwiti nyicil? Pras 14:38, 21 Juli 2008 (UTC)

Wikisource niku namung diisi naskah-naskah DU nggih? Punapa leres isi/naskah alkitab punika DU? Menawi DU nggih mangkih kula rewangi miwiti. Nuwun Tracy 03:00, 22 Juli 2008 (UTC)

Inggih mbak, kedah naskah ingkang boten gadhah hak cipta utawi sampun daluwarsa (watawis 100 taun?) mas Revi ingkang langkung uninga. Wonten ing Wikisource Malaysia sampun dipun isi terjemah al Quran, nanging manawi boten lepat ingkang lisensinipun sampun kagunganipun pemerintah dados DU. Saran saking satunggilipun opsis Wikisource John Vandenberg umumipun dipun wiwiti naskah donga "Kanjeng Rama", waah punika ingkang paling pas inggih mbak Tres hehe.. Piyambakipun ugi nangledaken terjemah injil ing basa Jawi. Pras 05:24, 22 Juli 2008 (UTC)

Dados naskah dedonga ugi saged dipunlebetaken sasanèsipun naskah alkitab? Naskah donga "Kanjeng Rama" sampun dangu dipungantos "Rama Kawula" (ejaan ingkang langkung enggal). Punapa kedah dipunserat kekalihipun utawi ingkang enggal kemawon nggih? Lajeng naskah alkitab punika wonten Prajanjian Lawas lan Prajanjian Anyar, ing agami Katulik dipuntambah Deuterokanonika. Ingkang dipun suwun terjemahan namung bagéyan Injil (4 kitab saking Prajanjian Anyar:Matius, Markus, Lukas, Yohanes) utawi sedaya isi alkitab? Hehe.. kathah sanget lho punika. Nanging kula gadhah alkitab elektronik (ide saking Mas Revo), kantun copy paste :). Nanging alkitab elektronik punika DU mboten nggih? Tracy 07:45, 22 Juli 2008 (UTC)


Saénipun ingkang lawas-lawas rumiyin. Alkitab basa Jawi ingkang énggal taksih wonten hak ciptanipun. Menawi copy-paste mangké saged dipun-dendha lho :-)(menawi konangan). Nanging masalahipun ingkang vèrsi dangu kaserat ing Aksara Jawi ... dados kedah dipun-alihaksarakaken rumiyin. Lajeng dedonga Kanjeng Rama saged dipunserat ingkang dangu saha énggal. Meursault2004ngobrol 10:38, 22 Juli 2008 (UTC)
Kula mboten gadhah alkitab mawi Aksara Jawi, nanging Ibu kadosipun kagungan alkitab basa Jawi ejaan lami (Kanjeng seratanipun Kandjeng, lsp). Alkitab versi niki DU mboten nggih? Lajeng dedonga Rama Kawula (saking buku Kidung Adi) punika gampil, kula apal, menawi Kanjeng Rama kedah pados ing buku Padupan Kencana rumiyin, semelang klentu. Padupan Kencana saha Alkitab ejaan lami wonten Magelang, mangkih kula pendhet akir Agustus niki. Matur nuwun. Tracy 08:03, 23 Juli 2008 (UTC)
Haha jebulané wis ana artikel Kanjeng Rama ing kéné. Tracy 19:51, 24 Juli 2008 (UTC)
Cobi tulung dipunpirsani nika Alkitab taun pinten nggih? Meursault2004ngobrol 23:55, 27 Juli 2008 (UTC)

Hi all; I've been talking with John about this on en:s and if I can help here, please let me know. Cheers, Jack Merridew 08:41, 22 Juli 2008 (UTC)

OK thanks. However, I have many projects running ... wikipedia of course, but also wb and wn ... Meursault2004ngobrol 15:48, 22 Juli 2008 (UTC)


Nuwun sewu, keparenga kula urun rembag sekedhik, ing babagan donga Rama Kawula, ingkang sakpunika asring pun ginakaken wonten ing ligkungan Gereja kula, kados mekaten.

Rama Kawula.

Rama kawula ing swarga, asma Dalem kaluhurna, kraton Dalem mugi rawuha, karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados wonten ing swarga, kawula nyuwun rejeki kangge sakpunika, sakkathaing lepat nyuwun pangapunten Dalem, kados dene anggen kawula ugi angapunten dhateng sesami, kawula nyuwun tinebihna saking panggodha, saha linuwarna saking piawon, Amin.


Lepat nyuwun pangapunten. salam RobertusRobertus 01:57, 17 Agustus 2008 (UTC)

Kategori:Ejaan

Artikel ing kategori puniki (kalebet Ejaan Anyaran lan Paugeran baku punapa mboten nggih? Sejatosipun artikel puniki saé lan migunani sanget lho. Dados niki siyos badhé pun pindah isinipun ing wikibooks punapa dipuntata/dipungabung dados setunggal artikel ingkang komplit? Pripun nggih saénipun? Kula piyambak mboten gadhah buku setunggal kémawon ingkang ngamot ejaan lan paugeran basa Jawi. Kala rumiyin namung pikantuk pelajaran punika saking guru basa dhaérah. Tracy 07:55, 22 Juli 2008 (UTC)

wah menawi baku punapa mboten, kadosipun menawi Ejaan anyaran, babar blas mboten baku. menawi kok luwih sekeca menawi dipun pindhah ing wikibook mawon.

ang 04:24, 2 September 2008 (UTC)

Manual for new and small Wikipedias

Hello, at Meta there are pages created to help new and small Wikipedias: Manual and Wikipedia and help pages. You are welcome to have a look and comment. Kind regards--Ziko 22:45, 13 Agustus 2008 (UTC)

Tell us about your Wikipedia

Please Tell us about your Wikipedia language edition, answering some questions, and learn about others.--Ziko 17:49, 28 Agustus 2008 (UTC)

Done. Meursault2004ngobrol 11:03, 12 September 2008 (UTC)

Daftar

Para sutresna, aku nemu tembung Jawa sing luwih becik tinimbang daftar yaiku pratélan! Yèn panjenengan sarujuk, mengko irah-irahan (judhul) sawetara artikel-artikel diganti. Meursault2004ngobrol 20:35, 13 Oktober 2008 (UTC)

mas, pratélan iku ora artiné "pernyataan"? ang 09:32, 11 November 2008 (UTC)

Petikan saka sawetara Bausastra Jawa ngenani tembung "pratéla" lan "pratélan"

 • Kamus Purwadarminta
  • pratéla kn, ak: awèh weruh marang; dipratélani ak: dikandhani, diwèhi weruh; dipratélakaké ak: disebutaké
  • pratélan kn: cathetan katerangan, daptar
 • Kamus Basa Jawa (Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta)
  • pratela KN aweh weruh marang;
   • mratélanie 1.ngandhani, awèh weruh (kabar) marang; 2. nerangaké yèn;
   • mratélakaké 1. ngandhakaké; awèh weruh (kabar) marang; 2. nyebutaké, nerangaké;
   • pratélan: katrangan (saka); cathetan katrangan; dhaptar
 • Kamus Jawa Pepak (Drs Slamet Mulyono)
  • pratéla; jelas,terang
  • pratélan: penjelasan, keterangan
 • Kamus Indonesia- Daerah (Sugiarto et al)
  • daftar : daptar, urutan

Panemuku : luwih becik, luwih cekak aos lan luwih gampang nganggo tembung "dhaptar" waé. Alesan:

 1. Ana rujukan, yakuwi Bausastra Purwadarminta, Tim Yogya lan Kamus Indonesia-Daerah.
 2. Luwih cedhak karo basa Indonesia, dadi sing ora pati ahli basa luwih gampang ngira-ira maknané.
 3. Mbokmanawa tembung dhaptar iki arupa tembung serapan saka Basa Indonesia "daftar", ananging serapan kaya ngéné iki uga diidinaké.

Sumangga dirembug. Pras 11:59, 11 November 2008 (UTC)

Iya tak-kira bener pak Pras, mengko yèn 'kapiken', wong malah ora mudheng manèh :-) Daftar waé. Meursault2004ngobrol 15:37, 11 November 2008 (UTC)
Nuwun sewu, menawi panjenengan sami kersa mangga sami ngagem kemawon " Reroncen " kulo kinten sakalangkung sae mas, nderek tepang kulaEffendi.Ws 18:32, 13 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh ugi pak Effendi. Matur nuwun, saged dados masukan ugi. Meursault2004ngobrol 01:00, 14 Februari 2009 (UTC)
Sugeng rawuh pak Effendi, tembung reroncèn kadosipun saé. Namung manawi dipun padosi wonten bausastra kanthi léma "roncé", maknanipun kados-kados kok langkung caket kaliyan basa Indonesia: "urai", "untai" utawi "rangkai", dados katingalipun bènten suraosipun kaliyan dhaptar. Wonten ugi tembung ingkang radi caket, inggih punika princèn utawi peprincèn, nanging maknanipun wewijangan; pérang-pérangan ingkang sampun dipunpilah-pilah, dados inggih radi kirang cocog.Pras 11:47, 14 Februari 2009 (UTC)

Tèrmodinamika

Aslm, saya yuni pak mhswa sipil unsri, saya scra kbtulan mnmukan situs bpk, mungkn skira ny bpk bs membantu trkait dgn mk MEkanika fluida, saya sdg mcri dsar teori yg brhub dgn prktkum sya yg brjudl dampak aliran jet.. Serta apliksi ny dlm khdpn. A Termodinamika‎; 20:11 . . (+245) . . 87.79.3.248 (Wicara | blokir) (tny dasar teori)

kategori

aku lagi nggunakaké bot kanggo nambahi kategori kaca2 sing durung diwenehi kategori. mbok nemawa ana kaca2 sing ora tepak utawa keterjang bot (jenenge wae robot), tulung dijawil yen ana sing salah. suwun ang 06:05, 17 Desember 2008 (UTC)

Apakah anda tahu?

Para sutresna sarujuk ora yèn Kaca Utama iku ditambahi kothak Apakah anda tahu? kaya ing vèrsi basa Indonesia. Contoné wis tak-tulis ing kéné? Meursault2004ngobrol 16:04, 2 Maret 2009 (UTC)

Sarujuk, mung ana pamrayoga: Bab basa krama lan basa ngoko saiki wor suh ing kaca utama, katone rada kurang rapi. Becike ditata, umpamané ing kolom sisih tengen nganggo basa krama lan ing sisih kiwa ngoko. Utawa kepriyé yèn ing kaca utama nganggo basa krama utawa ngoko kabeh wae, kajaba artikel pilihan sing pas nganggo basa ngoko utawa krama.Pras 00:19, 3 Maret 2009 (UTC)

Matur nuwun pak. Sajatiné menawa langsung celathu marang pamirsa iku nganggo basa krama, nanging yèn sifaté umum, kayata artikel lan sabanjuré, bisa nganggo ngoko. Yèn mengkono diputusaké kabèh krama kejaba artikel pilihan. Dadi wiwit saiki prastawa énggal nganggo basa krama. Meursault2004ngobrol 09:56, 3 Maret 2009 (UTC)

Sarujuk, katoné kok luwih rapi. Maturnuwun.Pras 11:37, 3 Maret 2009 (UTC)
Temtu kémawon kula sarujuk. :-) Tracy 14:43, 4 Maret 2009 (UTC)

Kadospundi menawi irah-irahanipun mboten sisah ngagem tembung "panjenengan", lajeng dipun ewahi dados: "Punapa sampun pirsa?". Mbokmenawi mboten patos sarujuk kaliyan paugeran bausastra nanging ketingalipun langkung cekak aos? Pras 22:20, 4 Maret 2009 (UTC)

Kadosipun ukara "Punapa sampun pirsa" sae. ang 01:20, 5 Maret 2009 (UTC)

Inggih langkung cekak langkung saé. Meursault2004ngobrol 13:06, 5 Maret 2009 (UTC)

Dirgahayu!

Dirgahayu! Sugeng tanggap warsa! Saiki Wikipedia basa Jawa umuré wis persis limang taun! Meursault2004ngobrol 16:19, 8 Maret 2009 (UTC)

Wah wis uwal saka status "salita" (sangisoré limang taun), wilujeng ambal warsa :) Pras 20:17, 8 Maret 2009 (UTC)

Sugeng Tambah Warsa Wikipedia Basa Jawa! Salam kagem pangurus sadaya. Naval Scene 20:30, 20 Maret 2009 (UTC)

Matur nuwun mas :-) Meursault2004ngobrol 14:51, 24 Maret 2009 (UTC)

Bot policy

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in one week if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Rubin16 14:17, 14 Mei 2009 (UTC)

OK we will discuss this. I am sorry to have reacted so belately. Meursault2004ngobrol 14:55, 26 Mei 2009 (UTC)
Have you made a conclusion? Laaknor 11:15, 14 Juni 2009 (UTC)
I will give the green light for the global bot policy, if you have a negative reaction or any other reaction let one of stewards know it or contact me or Laaknor and will make the needed changes. Carsrac 11:44, 28 Juni 2009 (UTC)
OK. I have no objection. I just talked with the other sysop. Meursault2004ngobrol 09:08, 29 Juni 2009 (UTC)

Gubernur-Jèndral Hindhia-Walanda

Aku lagi mènèhi kategori ing artikel2 para Gubernur-Jèndral Hindhia-Walanda. Nanging tibaké wis ana Kategori:Panguwasa Hindhia-Walanda sing digawé déning mas Anggoro. Pancèn bener dhèwèké sajatiné amerga ora kabèh Panguwasa ing Hindhia-Walanda iku nduwé status Gubernur-Jèndral. Nanging yèn aku ndeleng ing Wikipedia basa liya, kabèh nggunakaké Gubernur-Jèndral. Kepriyé iki ya énaké? Meursault2004ngobrol 08:49, 31 Agustus 2009 (UTC)

Tak kira loro-lorone bisa lumaku bebarengan, kabeh sing lumebu kategori:Gubernur Jendral Hindhia-Walanda uga klebu kategori:Panguwasa Hindhia-Wakanda nanging ora suwalike. Pras wicara 10:38, 31 Agustus 2009 (UTC)

OK, matur nuwun. Meursault2004ngobrol 00:07, 1 September 2009 (UTC)

Artikel pilihan September 2009

Kok wis sasi September, apa ya kanggo artikel lan gambar pilihan sasi iki? Pras wicara 03:54, 1 September 2009 (UTC)

Wis ana. Gambar:Au Clair de la Lune children's book 2.jpg kanggo gambar pilihan lan Tetanduran ngembang minangka artikel pilihan. Meursault2004ngobrol 12:13, 1 September 2009 (UTC)

Sajatiné salah siji, yakuwi gambar utawa artikel ana gandhèng cènèngé karo Agama Islam utawa karo sasi Pasa supaya tématik. Pancèn sasi Agustus wingi wis ana gambar Masjid Nabawi minangka artikel pilihan. Meursault2004ngobrol 20:17, 4 September 2009 (UTC)

Kothak panyuntingan

Kenèng apa ya saiki kok kothak pandhu arah medhun menawa aku lagi nyunting? Meursault2004ngobrol 11:56, 16 September 2009 (UTC)

Jelasé mudhun kepriyé ya mas? Apa merga ing toolbar ndhuwur tak insert karakter É é È è iku? Nèng nggonku ora ana owah-owahan jé. Apa merga jendélané komputer ora dibukak full, mung dibukak sebagéyan? Apa bisa dikirim screenshot-é? Pras wicara 13:19, 16 September 2009 (UTC)

Sing cetha kolom kiwa dadi mudhun. Sésok nggih pak gambaripun. Mboten wonten wekdal malih. Meursault2004ngobrol 14:40, 16 September 2009 (UTC)

Panyebabe wis ketemu mas, yaiku "edittolls" sing durung bener, wis tak dhelikke ndhisik, mengko yen ana wektu didandani maneh. matur nuwun. Pras wicara 14:59, 16 September 2009 (UTC)

Oh inggih matur nuwun pak! Meursault2004ngobrol 20:42, 16 September 2009 (UTC)

Edittools lan editpagetossummary katonané konflik, nyuwun paidi arep tak modif sauntara, mengko yen gagal tak balekna maneh.

Rencana langkah:

 • Editpagetossummary tak dhelikna dhisik
 • Edittools tak pasang maneh (manawa + tambahan sithik karakter sing kerep dianggo ing jv)
 • Garis besar niru id (pesen diowahi basa Jawa)
 • Yen durung kasil dibalekna maneh

Matur nuwun. Pras wicara 21:21, 16 September 2009 (UTC)

Mangga pak. Meursault2004ngobrol 21:27, 16 September 2009 (UTC)

Katonane wis pulih mas, ing drop menu standar tak tambahi karakter É é È è ben ora kangelan yang mbutuhake karakter mau ora usah ngeklik drop menu standar dadi Latin. Pras wicara 22:15, 16 September 2009 (UTC)

Matur nuwun. Pancèn karakter É é È è iku sing diperlokaké banget. Meursault2004ngobrol 13:26, 17 September 2009 (UTC)

Usurpation Page?

Where can I request an usurpation? (For SUL). 190.240.76.222 00:23, 28 Oktober 2009 (UTC)

You may submit your request in this page.Pras wicara 01:06, 28 Oktober 2009 (UTC)
Thanks you. I am the owner of the global user name Gus and I would like to usurp the Gus user name in jv.wikipedia.org for the purpose of SUL. Here is the talk page link. The target account has no edits. 190.240.76.222 22:06, 28 Oktober 2009 (UTC)
Jeneng Gus diganti waé contoné ing Panganggo:Gus (usurpasi 28-10-2009). Meursault2004ngobrol 23:25, 28 Oktober 2009 (UTC)

User name Gus is now availailable, please proceed your usurpation.Pras wicara 23:49, 28 Oktober 2009 (UTC)

Thank you. Gus wicara 20:41, 29 Oktober 2009 (UTC)

uga pirsani vs. delengan uga

Nyuwun pitulung badhe taken. Sing leres (standar) niku pundi, nggih? Salam, Naval Scene wicara 13:06, 28 Oktober 2009 (UTC)

Wah mas Naval saged basa Jawi ta :-)
ugi pirsani -> krama
delengen uga -> ngoko
Salam. Meursault2004ngobrol 19:43, 28 Oktober 2009 (UTC)

Matur nuwun, mas. Namung sekedik, amergi nganggé kamus. Naval Scene wicara 14:07, 30 Oktober 2009 (UTC)

Istilah teknik

Istilah tèknik, mliginé tumrap otomotif pancèn isih angèl dijarwakaké nganggo basa jawa (ngoko lan krama). Apa ya kira-kira sing rada trep kanggo njarwakaké tembung-tembung iki?

 • Ruang bakar = ruang obong? apa tetep ruang bakar? (tembung bakar uga tinemu ing Basa Jawa lo)
 • Sistim bahan bakar = sistem lenga? sistem bahan bakar? (idem ng dhuwur, tembung bahan lan bakar uga ana ing Basa Jawa).
 • Bahan bakar minyak = bahan bakar lenga?
 • Sistem pengapian = Sistem ignisi? (asal Basa Inggris ignition, nanging tembung agni utawa geni uga ana ing basa Jawa).
 • Mesin 2 tak/4 tak =?
 • combustion = pambakaran?

Supaya antuk kawigatèn luwih jembar dhiskusi iki tak copy ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 11:30, 30 Oktober 2009 (UTC)