Salad

Salad inggih punika istilah kanggé jinising panganan ingkang awujud potongan bahan panganan ingkang siyap dipundhahar. Salad punika padatanipun kadhapuk saking janganan utawi sayuran mentah utawi kathah ingkang mastani lalapan saha saged ugi saking manéka warni jinis woh-wohan. Penyajian salad punika gadhah variasi, wonten salad kanggé hidangan pambuka, kanggé ngampingi panganan utami lan kanggé hidangan panutup. Salad punika saged dipundhahar kanthi kaanan adhem (dipunlebetaken kulkas rumiyin) lan saged ugi saged dipundhahar kanthi kaanan temperatur ruang. Kajawi punika salad punika saged ugi kanggé isi roti sandwich. Padatanipun salad punika wonten paling sakedhik satunggal janganan ingkang taksih mentah utawi lalapan lan woh-wohan [1]. Salad punika asring dipundhahar kaliyan saus (dressing) tartamtu. Salad punika sajatosipun namung versi Baratipun jinis dedhaharan wonten ing Indonésia kados ta gado-gado, lotèk, karédok, utawi pecel.

Salad buah
Salad Platter

Asaling tembung salad punika saking Perancis salade ingkang ateges sami, saking Latin salata ingkang ateges asin saking sat (salt) utawi uyah. Wonten ing Basa Inggris tembung ingkang kapisan medal minangka salad inggih punika salad utawi sallet nalika abad kaping 14.

Sarem utawi uyah punika wonten gegayutanipun kaliyan salad amargi salad punika dipunparingi bumbu dressing toya sarem utawi asin lenga lan cuka nalika masa Romawi. Pangginaan salad bar punika kapisan wonten ing Inggris Amérika nalika taun 1976.

Sajarah saladBesut

Sejarawan ngandharaken bilih manawi Bangsa Roma dhahar janganan kacampur kaliyan saus. Babilonia nedhi janganan ijo kaliyan lenga lan cuka kalih èwu taun kepengker. Nalika taun 1699 wonten ing buku, Acetaria:A Discourse on Sallets, John Evelyn ngusahakaken kanca-kancanipun Britons dhahar salad.

Amérika Sarékat ngawéntaraken salad wonten ing pungkasan abad 19. Saking Éropa lan Amérika dhateng Cina, Jepang, lan Australia salad banjur dipunsadé wonten ing Supermarket kanggé tiyang ingkang boten gadhah wekdal kanggé damel salad. Wonten ing restoran padatanipun sampun wonten salad bar ingkang dipunranté panganan fastfood kados wonten ing McDonald's lan KFC.

Salad versi IndonésiaBesut

Cathetan sukuBesut

  1. [javaartwork.com/storage/modul.docx], Salad (dipun-akses tanggal 29 Oktober 2012).
  2. [1], Salad asli Indonésia (dipun-akses tanggal 29 Oktober 2012).

Uga delengenBesut