Sugeng Rawuh!Besut

Sugeng rawuh, Akprayogi!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

  Miwiti
  Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.19 (UTC)

Cahyo Ramadhani pirembagan 9 November 2015 12.38 (UTC)

Foto profil pangaggoBesut

Mas Prayogi, ampun kesupèn masang foto wonten ing kaca panggénipun Panjenengan. :) Cahyo Ramadhani pirembagan 11 November 2015 09.44 (UTC)

Wiki MrebawaniBesut
Sugeng enjing Mas Prayogi, ampun kesupèn masang foto wonten ing kaca panganggénipun Panjenengan. Punika sarana tumut Wiki Mrebawani supados sedaya panyarta saged kamitepangan anggènipun sesrawungan wonten ing Wikipédia. Menawi wonten pitakon ampun isin takèn kula. :) Cahyo Ramadhani pirembagan 12 November 2015 23.50 (UTC)
Wilujeng Mas, Panjenengan sapunika sampun dados panyarta Wiki Mrebawani awit sampun lengkap profilipun. :) Cahyo Ramadhani pirembagan 16 November 2015 11.11 (UTC)

Artikel Wiki MrebawaniBesut

1. Mas Ari Prayogi, miturut aturan kridha Wiki Mrebawani, artikel kedah nggadhahi rujukan ing saben titik. Artikel Chairil Anwar kedah dipun serat kanthi aturan punika.

2. Artikel Dagelan namung nggadhahi 1 rujukan. Ewadéné miturut aturan 1 artikel kedah kagungan rujukan paling sekedhik 2. Saged dipun kembangaken malih. dagelan wontening éjaan basa Jawa kedahipun dhagelan Salam. Nuwun.Vincentius Gitiyarko pirembagan 16 November 2015 9.25(UTC)

Foto ProfilBesut

Sugeng, Mas Cahyo Ramadhani. Maturnuwun sampun diengetke malih. Kula derang mangertos pripun carane nyukani foto profil ing kaca pangangge. Kula nyuwun tulung disukani ngertos. Maturnuwun :). Akprayogi (pirembagan) 16 November 2015 09.32 (UTC)

Artikel Wiki MrebawaniBesut

1. Ingkang artikel Chairil Anwar punika kula ngowahi basanipun. Ngowah basa saking basa Indonesia dados basa Jawa. Nek kados ngaten, pripun nyukani rujukane? Maturnuwun, Mas Vincentius Gitiyarko.

O.. nggih. Nggih. Artikel punika dereng wonten rujukanipun. Kula mboten ngematke. Maturnuwun. Akprayogi (pirembagan) 16 November 2015 09.44 (UTC)

Sae mas, sampun kesupèn nyerat Cathetan suku sadèrèngipun dhaptar rujukan. Vincentius Gitiyarko 16 November 2015 17.27 (UTC)

Artikel kedah enggal?Besut

Nyuwun ngertos, Mas Cahyo Ramadhani kaliyan Mas Vincentius Gitiyarko, artikel ingkang didamel/ditumpuk ndak kedah artikel enggal? Menawi artikel èditan (sampun wonten artikel, lajeng kita owahi) pripun? Maturnuwun. Akprayogi (pirembagan) 18 November 2015 08.54 (UTC)

Kedah énggal Mas @Akprayogi:. Saged dipuntingali wonten ing riki. Artikel énggal ingkang dipundamel Panjenengan wonten tengeripun huruf A, tegesipun Anyar. Cahyo Ramadhani pirembagan 18 November 2015 09.05 (UTC) Cahyo Ramadhani pirembagan 18 November 2015 09.05 (UTC)

Cathetan sukuBesut

Nyuwun ngertos malih, Mas Cahyo Ramadhani kaliyan Mas Vincentius Gitiyarko, pripun nambahi cathetan suku saking sawijining buku, nangin bènten halamanipun? Umpamanipun, kula mundhut cathetan suku sakin buku A. Adjib Hamzah. 1985. Pengantar Bermain Drama. Bandung: CV Rosda. halamanipun 53-55 terus wonten malih misale halaman 100, halaman 120-121. Nah, nak kados mekaten, formatipun pripun? Maturnuwun. :) Akprayogi (pirembagan) 19 November 2015 07.04 (UTC)

Mas @Akprayogi: bisa ditiliki artikel Basa Tolaki kanggo conto. Ana Cathetan suku ana Rujukan.
Kanggo Cathetan suku, bisa nganggo cithakan {{sfn|jeneng wuri pangarang|taun terbit kapisan|p=angka kaca}} ing ukara. Contoné saka artikel Basa Tolaki kuwi, {{sfn|Melalatoa|1995|p=867}}. Cithakan mangkono tegesé ana ing bukuné Melalatoa taun 1995 kaca 876. Aja lali bagéyan Cathetan suku diwènèhi cithakan {{reflist}} supaya cathetan sikilé muncul.
Sing mangkéné sajaké isih durung cetha bukuné sing dirujuk apa, mula aja lali wènèh Rujukan. Contoné ana ing artikel Basa Tolaki manèh. Kanggo gawé rujukan, nganggo cithakan {{Cite book | last1 = | first1 = | title = | url = | year = | publisher = | location = | ref = }} (iki disalin waé, Mas). Contoné nganggo sing mau, bukuné Melalatoa taun 1995 supaya jelas ditulis {{Cite book | last1 = Melalatoa | first1 = M .Junus | title = Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z | url = https://books.google.co.id/books?id=FbGECgAAQBAJ | year = 1995 | publisher = Direktorat Jenderal Kebudayaan | location = Jakarta | ref = harv}}
Dadi sing dienggo ana telung werna cithakan ya, Mas.
  1. {{sfn|jeneng wuri pangarang|taun terbit kapisan|p=angka kaca}} nyang saben ukara
  2. {{reflist}} nyang Cathetan sikil
  3. {{Cite book | last1 = | first1 = | title = | url = | year = | publisher = | location = | ref = }} nyang Rujukan

Cahyo Ramadhani pirembagan 19 November 2015 07.26 (UTC)

Oke, mas Cahyo Ramadhani, maturnuwun sanget... :)) Akprayogi (pirembagan) 24 November 2015 15.28 (UTC)

Panalaran déduksi lan IntuisiBesut

Mas, kaca Deduksi lan Intuisi kula éwahi sakedhik ukara-ukaranipun amargi radi mbingungi. Saged dipuntingali pangéwahan kula ing kaca punika: Panalaran déduksi & Intuisi. Kaca Deduksi kula pindhah dhumateng kaca Panalaran déduksi ingkang langkung trep. Artikel kalihipun panggah angsal ditumpuk kanggé Wiki Mrebawani amargi underaning artikel punika panggah damelanipun Panjenengan, kula namung ngrapèkaken. Menawi pangéwahan kula wonten kalepatan sumangga dipunrembag wonten ing kaca pirembaganipun artikel ingkang magepokan. Cahyo Ramadhani pirembagan 3 Desember 2015 00.45 (UTC)

Undhakan 2Besut

Mas Ari Prayogi, pranatan undhakan 2 sampun babar. Sumangga énggal dipunlajengaken pakaryan panjenengan wonten Wiki Mrebawani. Tabik! Vincent Gitiyarko pirembagan 27 Desember 2015 14.49 (UTC)

Ngenani Sumber TulisanBesut

Kulanuwun, Mas Cahyo Ramadhani, MasVincent Gitiyarko ngenani sumber tulisan saking médhia cetak kaliyan jroning jaringan, sumbere saget saking pundhi mawon? nak cetak: saking buku, majalah. Napa nak koran angsal? nak jroning jaringan, saking pundi mawon? .com ; .org ; .co.xx ; utawi sanesipun? Maturnuwun. Tabik! Akprayogi (pirembagan) 18 Januari 2016 10.42 (UTC)

@Akprayogi:, médhia massa mainstream (cithak utawi jaringan) sadaya angsal, Mas. Ingkang boten angsal blog. Cahyo Ramadhani pirembagan 18 Januari 2016 10.48 (UTC)

Oh.. namung blog, to? Nggih, nggih... maturnuwun Mas Cahyo Ramadhani. Akprayogi (pirembagan) 18 Januari 2016 10.53 (UTC)

Cathetan sukuBesut

Kulanuwun, Mas Vincent Gitiyarko, Mas Cahyo Ramadhani Neng cathetan suku kalawarta Horison, maune ana tulisan ngene iki:

"Horison". Retrieved 22 Maret 2016. Check date values in: |access-date= (help)

njur tak ganti dadi 22 March 2016.

nah, kuwi isa digawe rada nasional sithik ora, sih? Mosok nganggone "March" udu "Maret"? utawa nek isa diganti "Jumawal" apa "Jumakhir" ngono? matur nuwun.

Mas @Akprayogi:, oké Mas. Usul kula tampi. Punika namung bab tèknis awit cithakanipun tembé dipuncobi. Kula cobi dandosi. Cahyo Ramadhani pirembagan 9 Mei 2016 14.39 (UTC)

Panumpukan Wiki MrebawaniBesut

Artikel kanggo Wiki Mrebawani ditumpuk ing kéné. Gunggung tembung kudu saorané 100 lan rujukan saorané 2. Yèn loro-loroné ora ngancik samono, artikel ora bakal kétung masiya ditumpuk. Kategori, gambar, wikifikasi, interwiki iku manasuka (bisa diréwangi panitya).

Angka Artikel Tembung Rujukan Kategori Interwiki Wikifikasi Gambar Golongan
1 Panalaran déduksi 111 3 - 1 1 1 Rintisan
2 Intuisi 112 3 1 1 1 - Rintisan
3 Improvisasi 124 4 1 1 1 - Rintisan
4 Dhagelan 99 2 1 1 1 1 -
5 Caping Gunung 154 2 - 1 1 - Rintisan
6 Gareng 348 1 1 1 1 1 -
7 Togog 281 1 1 1 1 1 -
8 Leo Tolstoy 458 3 1 1 1 1 Rintisan
9 Simalin 97 1 - 1 1 1 -
10 Madilog 197 4 1 1 1 - Rintisan
11 Tzipi Livni 114 2 1 1 1 1 Rintisan
12 Benjamin Netanyahu 310 - - 1 1 1 -
13 Likud 191 - - - 1 1 -
14 Mapai 119 1 1 1 1 1 -
15 Grozny 221 - - 1 1 1 -
16 ISBN 403 2 1 1 1 - Rintisan
17 Logika 353 4 1 1 1 - Rintisan
18 Horison (majalah) 311 6 1 1 1 1 Sampurna
19 Senandung Hidup 119 2 - - 1 - Rintisan
20 Di Dalam Lembah Kehidupan 110 2 - - 1 - Rintisan
21 Djawa Baroe (kalawarti) 156 2 - 1 1 - Rintisan
22 Basis 120 3 1 1 1 - Rintisan
23 Femina 117 2 - 1 1 - Rintisan
24 Misbach Jusa Biran 395 5 1 1 1 1 Sampurna
25 Dodong Djiwapraja 311 3 1 1 1 - Rintisan
26 Joesoef Sou'yb 441 2 1 1 1 - Rintisan
27 Alex Leo Zulkarnaen 292 6 1 1 1 - Rintisan
28 Asbari Nurpatria Krisna 362 2 1 - 1 - Rintisan
29 Haryadi S. Hartowardoyo 573 3 1 1 1 - Rintisan
30 Bahrum Rangkuti 368 7 1 1 1 - Rintisan
31 Art Jog 277 2 1 1 1 1 Rintisan
32 Gema Suasana (kalawarti) 114 1 - - - -
33 Daya (kalawarti) 130 1 - - - -
34 Budaya (kalawarti) 114 1 - - - -
35 Harry Aveling 500 4 1 1 1 - Rintisan
36 Muhammad Ali Maricar 533 2 1 - 1 - rintisan
37 Muhammad Fudoli 492 6 1 1 1 - Rintisan
38 Aktuil (kalawarti) 106 2 1 1 1 - Rintisan
39 Pustaka Jaya 108 2 1 - 1 - Rintisan
40 Sandyakala Ning Majapahit 142 3 1 1 1 - Rintisan
41 Boenga Roemah Makan 119 3 1 - 1 - Rintisan
42 Gègèr Sastra 1968 416 6 1 - 1 - Rintisan
43 Ashadi Siregar 298 3 1 1 1 - Rintisan
44 Arief Budiman 175 3 1 - 1 - Rintisan
45 Pengadilan Puisi 154 3 1 - 1 - Rintisan
46 Daniel Dhakidae 162 4 1 - 1 - Rintisan
47 Saut Sitompul 101 2 1 - 1 - Rintisan
48 Sobron Aidit 371 5 1 1 1 1 Sampurna
49 A.S. Laksana 149 4 1 - 1 - Rintisan
50 Damhuri Muhammad 146 3 1 - 1 - Rintisan
51 Eduard Douwes Dekker 251 3 1 1 1 1 Rintisan
52 Dick Hartoko 175 4 1 1 1 - Rintisan
53 Lan Fang 138 3 1 - 1 - Rintisan
54 Benedict Anderson 200 2 1 1 1 - Rintisan
55 George McTurnan Kahin 117 2 1 1 1 - Rintisan
56 Wijaya Herlambang 182 3 1 1 Rintisan
57 Nicolaus Driyarkara 177 3 1 1 Rintisan
58 Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel 115 2 1 - 1 - Rintisan
59 Maxim Gorky 139 2 1 1 1 - Rintisan
60 Mikhail Bakunin 131 2 1 1 1 - Rintisan
61 Friedrich Schiller 203 3 1 1 1 - Rintisan
62 Thomas-Alexandre Dumas 117 2 1 - 1 - Rintisan
63 Alexandre Dumas, père 131 2 1 1 - Rintisan
64 Alexandre Dumas, fils 139 3 1 - 1 - Rintisan
65 Ludwig Feuerbach 109 2 1 1 1 - Rintisan
66 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 149 2 1 1 1 - Rintisan
67 Gabriela Mistral 101 2 1 1 1 - Rintisan
68 Robert Burns 153 2 1 1 1 - Rintisan
69 Nathaniel Hawthorne 120 2 1 1 1 - Rintisan
70 Walter Scott 176 2 1 1 1 - Rintisan
71 William Wordsworth 126 3 1 1 1 - Rintisan
72 Umberto Eco 116 3 1 1 1 1 Rintisan
73 Ivan Illich 139 2 1 1 1 - Rintisan
74 T. S. Eliot 115 3 1 1 1 - Rintisan
75 William Faulkner 158 2 1 1 1 - Rintisan
76 Rudyard Kipling 113 2 1 1 1 - Rintisan
77 Petrus Kanisius Ojong 105 3 1 1 1 1 Rintisan
78 Toni Morrison 131 2 1 1 1 1 Rintisan
79 Ludwig Tieck 119 2 1 1 1 Rintisan
80 William Blake 110 2 1 1 1 - Rintisan
81 Patrick White 190 2 1 1 1 - Rintisan
82 Eugenio Montale 117 2 1 1 1 - Rintisan
83 Primo Levi 135 2 1 1 1 - Rintisan
84 Salvatore Quasimodo 131 2 1 1 1 1 Rintisan
85 William Butler Yeats 183 2 1 1 1 - Rintisan
86 Knut Hamsun 143 2 1 1 1 - Rintisan
87 Sinclair Lewis 132 2 1 1 1 - Rintisan
88 Thomas Mann 139 2 1 1 1 - Rintisan
89 Sigrid Undset 108 2 1 1 1 - Rintisan
90 Octavio Paz 178 2 1 1 1 - Rintisan
91 Giorgos Seferis 109 2 1 1 1 - Rintisan
92 Johannes Vilhelm Jensen 116 2 1 1 1 - Rintisan
93 William Golding 101 2 1 1 1 - Rintisan
94 Isaac Bashevis Singer 111 2 1 1 1 - Rintisan
95 Derek Walcott 130 2 1 1 1 - Rintisan
96 Odysseus Elytis 116 2 1 1 1 1 Rintisan
97 - - - - - -
98 - - - - - -
99 - - - - - -
100 - - - - - -

Mas @BP90Vincentius: @Cahyo Ramadhani: @Adhi Kurniawan:, tabèl ing nginggil niku kedah tak tambahi piyambak napa panitia ingkang nambahi/njangkepi? Matur nuwun.

Artikel niki ugi sampun kula owahi, Mas @BP90Vincentius:. Mugi pun tingal malih. Matur nuwun. Intuisi Improvisasi Tzipi Livni Madilog ISBN Logika Haryadi S. Hartowardoyo Bahrum Rangkuti Alex Leo Zulkarnaen Sandyakala Ning Majapahit Sobron Aidit

WigatiBesut

Mas Ari, artikel sampéyan sampun kathah nanging rujukanipun namung satunggal kathah-kathanipun. Supados artikel-artikel sampéyan kètang artikel rintisan prayoginipun rujukanipun wonten kalih (waca Paugeran Artikel). Sapunika namung tigang artikel ingkang kalebet artikel rintisan awit gunggung tembung lan rujukan sampun jumbuh paugeran, déné sanèsipun dèrèng. Mas @BP90Vincentius: bokbilih saged mbiyantu Mas Ari nambah/madosi rujukan kanggé artikel-artikel damelanipun Mas Ari supados garapanipun boten muspra tan kétung. Matur nuwun. Cahyo Ramadhani rembugan 1 Agustus 2016 03.50 (UTC)

Wulan Asia Wikipédia 2016Besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 11.59 (UTC)

Cahyo Ramadhani rembugan 31 Oktober 2016 11.59 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyBesut

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBesut

(Sorry for writing in English)