Uluhiyah utawi Tauhid Uluhiyah ya iku nyawijekake Allah ing babagan ngibadah, ateges sawernaning ngibadah mung pareng katujokaké marang Allah, ora olèh marang saliyané sanajan sejumput. Laku ngibadah bisa awujud salat, sedekah, pasa, donga utawa panuwun, srah-srahan lan mragad kéwan (belèhan), lan liya liyané. Tauhid uluhiyah minangka konsekuensi wong Islam ngakoni manawa amung Allah kang nyipta, nguwasani lan ngreksa alam donya saisiné 9tauhid rububiyah)sahéngga ora ana kang perlu ditrésnani (hubb), diwédèni (khasyyah), diajap peparingé, ditaati parentahé lan disengkeri wewaleré kajaba namung Allah sawiji. Tumindak nujokaké pangibadahan marang Allah lan uga dibarengaké saliyan karan syirik, sagedhé-gedhéné tumindak dosa. Mula, lelaku budaya awujud sesajèn, labuhan ing kawah gununng, larungan ing segara, merti désa kanggo pinuwunan supaya murah rejeki, nulak bala lan rubeda, nyengkeri memala kalebu prakara-prakara kang ora selaras karo tauhid uluhiyah.

Artikel iki bagéyan saka sèri
Islam
اللہ کا نام.jpg
Rukun Islam
Syahadat · Shalat · Pasa
Zakat · Kaji
Rukun Iman
Allah · Al-Qur'an · Malaikat
Nabi · Dina Akhir
Qada & Qadar
Tokoh Islam
Muhammad
Nabi & Rasul · Sahabat
Ahlul Bait
Kota Suci
Mekkah ·Madinah · Yerusalem
Najaf · Karbala · Kufah
Kazimain · Mashhad ·Istanbul
Riyaya
Hijrah · Idul Fitri · Idul Adha
· Asyura · Ghadir Khum
Arsitektur
Mesjid ·Menara ·Mihrab
Ka'bah · Arsitektur Islam
Jabatan Fungsional
Khalifah ·Ulama ·
Imam·Mullah·Ayatullah · Mufti
Teks & Hukum
Al-Qur'an ·Hadist · Sunnah
Fiqih · Fatwa · Syariat
Mazhab
Sunni
Hanafi ·Hambali
Maliki ·Syafi'i
Syi'ah
Rolas Imam
Ismailiyah·Zaidiyah
Liyané
Ibadi · Khawarij
Murji'ah·Mu'taziliyah
Delengen uga
Portal Islam
Indeks perkara Islam

Cathetan sikilBesut

Pranala njabaBesut