Tuduhaké menu pokok

Wikipedia:Warung Kopi/Arsip 2007 (Oktober-Desember)

< Wikipedia:Warung Kopi

Panganggo Brion VIBBERBesut

Wingi nalika Wikimania 2007 aku ketemu Brion Vibber lan takon apa dhèwèké prelu dicopot saka fungsi kapengurusané apa ora. Jaré dhèwèké sih ora apa-apa. Kepriyé panggalihé komunitas Wikipédia Jawa? Meursault2004ngobrol 19:24, 17 Agustus 2007 (UTC)

Aku jan-jané ora papa yèn dicopot utawa dhèwèké tetep dadi pengurus. mung èman yèn dicopot, yèn mengko ana apa2 bisa dijaluki tulung :) ang 13:23, 27 September 2007 (UTC)

Betawiki: better support for your language in MediaWikiBesut

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here to use your language in the interface, but if you would log in to for example the English language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. Infact, of the 1798 messages in the core of MediaWiki, 0 messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages of almost 80 extensions, with about 1050 messages.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator priviledges. You can see the current status of localisation of your language on meta and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we would be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Cheers! Siebrand@Betawiki 17:01, 7 Oktober 2007 (UTC)

Wikipedia IndonesiaBesut

Para Wikiwan Jawa sing kamulé, Wikipedia Indonesia prelu pitulung panjenengan kabèh kanggo ngangkat oversight ing Wikipedia basa Indonesia. Dadi soksapaa sing kagungan akun lan wis kagungan luwih saka 30 suntingan, mangga miliha menawa kersa ing kaca iki: Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Meursault2004 untuk oversight 31 Oktober 2007 lan Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Hayabusa future untuk oversight 31 Oktober 2007. Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 23:51, 31 Oktober 2007 (UTC)

Rencana Kaca Utama ing taun 2008Besut

Aku arep ngajokaké gagasan sing wis tau diomongaké, yaiku bab warta ing kaca utama. Kepriyé yèn ditrapaké ing taun 2008? Banjur artikel pilihan yèn digawé saben minggu kepriyé? Pancèn rada riskan, nanging saiki artikel ing Wikipedia Jawa wis rada akèh dadi bisa diatur dak-kira kanggo 3 sasi nèng ngarep. Gambar pilihané bisa tetep sasi pisan. Meursault2004ngobrol 08:40, 8 November 2007 (UTC)

Jeneng AmérikaBesut

Jenang negara adidaya ing Amérika Lor iku beneré apa ya? Amérika Serikat kok krunguné mèmper basa Indonésia. Nèk aku nggagas Amérika Sarékat nanging tembung sarékat tak-golèki ing bausastraku (bausastra Pigeaud) kok ora ana. Meursault2004ngobrol 08:43, 8 November 2007 (UTC)


 • Nèng bausastra Tim Yogya malah ana, maknané pakumpulan. sarékat KN pakumpulan

Pancèné léma sarikat lan sarèkat ora ana. Jajal dicèk manèh mas.

 • Tembung Serikat ing jeneng Amérika Serikat kuwi tak kira minangka wangun negara, terjemahan bébas saka tembung United States sing tegesé Persatuan/pakumpulan negara-negara (bagéan). Mula nèk dijawakna dadi sarékat rumangsaku ya rada mèmper. Pras 10:19, 8 November 2007 (UTC)

Ah matur nuwun. Sajané aku kélingan tembung sarékat iki saja jeneng parté politik jaman mbiyèn: Sarékat Islam. Nanging anèhé pancèn tembung iki ora diamot ing bausastrané Pigeaud sing uga dadi dhasaré Bausastra Poerwadarminta.
Yèn mengkono dadi negara iki bisa diarani Amérika Sarékat. BTW aku durung nduwé bausastra Tim Yogya. Péngin tuku nèk isih didol. Karo bausastrané Robson lan Singgih Wibisana (Jawa-Inggris) wetonan taun 2002 angèl digolèki. Sampun pirsa menawa bausastra Pigeaud dirévisi lan dicithak manèh taun 2007 iki? Nanging aku uga durung tuku ... Meursault2004ngobrol 19:55, 8 November 2007 (UTC)

Urun rembugBesut

Sugeng pepanggihan wonten ing babagan Wayang Kulit kalebet Dhalangipun. Ndherek nepangaken nami kulo pun Haryanto, ugi dalem tumut nyinau pengin dados Dhalang, ora ketang grothal grathul, nggih sampun nyinau, lan ugi sampun pentas wonten masyarakat umum. Namung wonten ing wekdal puniko dalem badhe urun rembug bilih poro Dhalang ingkang kasebat ing nginggil kagungan ciri khas piyambak2. 1. Panjenenganipun Ki Timbul Hadi Prayitno, Dhalang gagrag Ngayogyokarto

 ingkang sampun misuwur wiwit Bapak kulo taksih sugeng dumugi sak 
 puniko, anggenipun ngringgit saged nges lampahan nopo kemawon, menopo
 malih menawi Brontoyudo mboten wonten ingkang saged ngalahaken 
 ngesipun (sanes gebyaripun, nanging ngesipun).

2. Panjenenganipun Ki Hadi Sugito, ugi Dhalang Metaraman, lha

 panjenenganipun Bopo Hadi Sugito puniko ugi sampun misuwur wiwit 
 bapak kulo taksih sugeng ngantos sak puniko.
 Ki Hadi Sugito dados Dhalang faforit kulo pribadi, lan guru utawi 
 suhu kulo, panjenenganipun kondhang geculanipun, mboten nate kerso
 dipun dhampingi pelawak utawi campur sari, nggecul piyambak.
 Kejawi geculanipun ugi Sosio Dialogis nya mboten wonten ingkang saged
 nandhingi dening Dhalang kondhang pundi kemawon, sworo Semar, nggih
 Semar, Sworo Werkudoro nggih Werkudoro, Sworo Duryudono nggih 
 Duryudono, wiwit sonten wiwit ngantos tancep kayon mboten wonten 
 bedanipun ajeg, lampahan carangipun kathah dados koleksi pribadi kulo.

3. Ki Narto Sabdo, panejnenganipun sampun dados empu Gednhing ugi empu

 Dhalang lan sak Wayangipun, gendhing2 pangriptanipun Kakekne Semarang
 sampun melegendha, kirang langkung wonten 800 ngantos 1000 gendhing.
 Ki Narto Sabdo, dados empunipun proro Dhalang kalebet kulo pribadi,
 lan panjenenganipun gagrak Surokarto Hadiningrat (gagrag solo).

4. Ki Anom Suroto, gagrak Surokartan, lan penjenenganipun sulukipun kung

 limo menasi perkutut, mboten wonten ingkang saged ngalahaken 
 sulukipun, menawi putranipun anakmas Bayu Putro Pamungkas 
 sabetipun, mboten wonten ingkang saged ngalahaken.

5. Ki Manteb Sudarsono, Kalebet Dhalang fenomenal amergi

 sulukipun alit namung sabetaipun gesang, kejawi saking puniko 
 minongko wakil Indonesia nampi piagam UNESCO wayang diakui 
 dunia, minongko warisan budaya adi luhung, ingkang dipun paringi 
 piagam sanes Dhalangipun, namung WAYANGIPUN.

6. Ki Joko Edan, ngringgitpun biasa2 kemawon namung sampun

 katelah radi urakan, milo kawastanan Ki Joko Edan.

7. Ki Enthis Susmono, lha meniko Dhalang Metal, Dhalang

 Innovative, kreative, ugi dakwahipun ugi wonten.

8. Wonten malih Ki Poerbo Asmoro, panjenenganipun bibit utawi

 calon nerusaken Kakekne Semarang, saged ngringgit gagrag 
 Mentaram utawi gagrak Solo dhasaripun sinaunipun ngatos S2.

9. Lajeng Ki Warseno SLANK, meniko taksih foto copinipun Ki Anom

 Soeroto, cengkok, gagrak ugi untowecananipun sami.

10. Ingkang pungkasan Dhalang Bonex Ki Gendheng Haryanto, meniko

 taksih sinau namung nekat pentas, milo kawastanan Ki Bonex (bondhone 
 ming tekat), tanpo tekat mboten dumugi sedyanipun, lha nggih kedah2
 ipun kepengin tumut nglestarekaken budoyo Jawi umumipun lan ugi 
 Wayang Kulit khususipun.

Makaten ingkang saged kulo aturaken minongko urun rembug, klungsu-klungsu melu udhu, tinimbang samangke seni Wayang, Gamelan, dipun kuasani dening poro monco, kados to Ki Gaura saking Australia, Ibu Hellen saking America Mongsok piyantun Indonesia mriksani Dhalang Australia ugi sindhen America Generasi mudho kito malah sami NYABU, FREE SEX, dados bintang PORNO. Lha puniko rak sanes budoyo kito, nggih meniko kewolak waliking jaman. Jamane jaman KOLO BENDHU, sing enom podho NYABU, sing tuwo nyolongi kayu (korupsi, illegal logging), mbok wedok nggolek TAMU (kathah ibu2 pejabat, ditinggal rapat, nggolek obat, obat sepi).

matur nuwun saking kulo Dhalang Bonex Ki Gendheng Haryanto, Jakarta. 17 November 2007

Email kanggo komunitas jawa surinameBesut

kawulo tiyang jawa saking tlatah jawa tengah,kawulo sanget sanget kepingin ngertos pawartosipun sederek saking suriname,nambah rencang,nambah sesrawungan.menawi wonten ingkang saget ngubungi kawulo,kawulo remen sanget,mbok menawi saget kirim surat wonten email. bagas310@yahoo.com 203.190.112.10, 13:39, 24 November 2007

125.161.169.46 15:46, 3 Januari 2008 (UTC)Kulo nuwun pro sedherek ndonya wikipedia : warung kopi125.161.169.46 15:46, 3 Januari 2008 (UTC)

Nuwun sewu mas email panjenengan bagas310@yahoo.com menopo panjenengan priyantun saking Jowo tengah ingkang lenggah wonten suriname makaten ? Cobi panjenengan email dateng kulo dhalangbonex@yahoo.co.id, kulo tenggo. Menawi panjenengan kepengin mriksani anggen kulo ngringgit, kulo gadhah rekaman dalam format VCD saklaminipun kulo pentas wonten Jakarta. Saking kulo Dhalang Bonex Ki Gendheng Haryanto

Dhialèk basa JawaBesut

Kok aku maca akèh artikel prakara dhialèk basa Jawa iku isiné akèh mung daftar tetembungan waé lan katoné original research. Akèh tetembungan sing kerep dianggep "khas" kanggo sawijining daérah sajatiné uga ditepangi ing tlatah liya. Meursault2004ngobrol 04:57, 2 Desember 2007 (UTC)

Mungkin karepé pengin nggawé/bisa didadèkaké sakjenis kamus, supaya luwih gampang mangerteni menawa maca sawijining artikel. Lha kira-kira berguna apa ora? nDuweni sifat ensiklopedis ora?. Menawa ora, rak ya kena waé dibusak. Tracy 08:34, 6 Desember 2007 (UTC)
Nèk idhepku, luwih becik didokok ing Wiktionary lan daftaré diwatesi ora usah akèh-akèh. Mengko tak-resik-resikané. Meursault2004ngobrol 08:01, 7 Desember 2007 (UTC)
Ngono ya becik. Sugeng resik-resik! :) Tracy 08:20, 7 Desember 2007 (UTC)

Kaca utama anyarBesut

Kaca utama ing wiwit tanggal 1 Januari taun 2008 arep tak-tambahi ikon-ikon kategori lan berita aktualitas, kaya kapacak ing kaca iki: Panganggo:Meursault2004/Kaca Utama02. Mangga dipirsani! Salam. Meursault2004ngobrol 10:45, 16 Desember 2007 (UTC)

Apik banget, dadi luwih eye catching, nanging Font ing Kaca Utama rasané kok rada keciliken sithik ya?
Pranala "Basa liyané" sing kapisan katulis "Bahasa Indonesia" nanging isiné Templat:Gambar Berita"?
Tembung serapan "Aktualitas" (asal saka tembung Walanda Aktueel), pancèn luwih simpel, nanging mbokmanawa luwih krasa "Jawa" yèn nganggo tembung sing luwih asli, umpamané : Prastawa Anyar (Ngoko), Prastawa Énggal (Krama), Warta Anyar (Ngoko), Wartos Énggal (Krama), Kabar anyar, Anyar Iki, lsp.
Mung urun rembug waé, mangga para kanca padha dirembug bebarengan. Salam Pras 23:25, 16 Desember 2007 (UTC)
Matur nuwun. Aku sajatiné ora ngerti kudu nerjemahaké apa awit ing basa Indonésia katulis "Peristiwa terkini". Mbokmenawa "Prastawa Énggal" apik. Sing liyané mengko tak-benakaké yèn isih ana salah-salah lan luput-luputé. Ukuran font tak-kira bisa dicoba digawé luwih gedhé. Meursault2004ngobrol 17:49, 17 Desember 2007 (UTC)
Aku setuju kabeh mung ikon Jawa radha beda dewe ning ora apa-apa, Slamet Serayu 03:35, 18 Desember 2007 (UTC)
Beciké diapaké ikon Jawa? Kepriyé yèn diwèhi werna, contoné werna ijo, ben "padhet"? Meursault2004ngobrol 06:44, 18 Desember 2007 (UTC)
Ukuran font wis cukup gampang diwaca. Ikon Jawa, Filsafat, lan Wayang yèn isa diwèhi werna kabèh supaya sragam. Ning angel apa ora? Secara garis besar semua sudah lebih menarik! Tracy 06:16, 19 Desember 2007 (UTC)
Ya tak-cobané werna kanggo gambar-gambar iki. Meursault2004ngobrol 13:54, 19 Desember 2007 (UTC)

Sugeng nyambut Dina RiyayaBesut

Sugeng nyambut dina riyaya Iedul Adha, Natal lan taun anyar 2008, nyuwun sewu dereng patiya aktif, Slamet Serayu 03:35, 18 Desember 2007 (UTC)

Padha-padha, matur nuwun! Meursault2004ngobrol 06:44, 18 Desember 2007 (UTC)

Sugeng riyadin Idul Adha kanggé mas Slamet Serayu lan sedaya ingkang mahargya, kangge mas Merssault lan mbak Tracy sugeng mèngeti dinten Natal, kangge sedaya kémawon sugeng warsa énggal 2008. Mugi-mugi Pangèran Ingkang Murbèng Dumados tansah maringi kakiyatan lan kanugrahan dumateng kita sekaliyan. Pras 10:34, 18 Desember 2007 (UTC)

Matur nuwun malih! Sami-sami ugi sugeng Idul Adha lan kangem kang munggah kaji, mugi2 dados kaji kang mabrur! Meursault2004ngobrol 16:39, 18 Desember 2007 (UTC)

Matur nuwun Pak Pras lan Pak Slamet. Sugeng riyadi Idul Adha, Natal lan warsa énggal 2008 kanggé sedaya ingkang mahargya! Tracy 05:37, 19 Desember 2007 (UTC)a