Sugeng rawuh, JV024Endah!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.02 (UTC)Wangsuli

Puryono 08:58, 21 Maret 2011 (UTC)

Putaran Pisanan Kompetisi Papat Limpad

besut

Nuwun Sewu
JV024Endah
Menika Aturan Kompetisi ing Putaran Pertama

 • Kompetisi Nulis ing Wikipedia Basa Jawa , putaran I diwiwiti tanggal 27 Maret 2011

lan puteran I pungkasan ing tanggal 31 Mei banjur putaran ka-2 mulai diwiwiti

 • Katantuan Puteran Kapisan (Ngawé Artikel Sampurna)
 • Katantuan Umum:
  • Ing 5 dina turut-turut ora nyunting artikel, peserta dianggep GUGUR
  • Artikel Sampurna kabagi dening 5 rujukan, ana gambar, wikifisasi, interwiki, lan kategori
  • Ing Saben akhir kalimat kudu kasertan dengan rujukan
 • Peraturan Putaran Pertama:
 • Sakjroning 14 dina pisanan, peserta kudhu ngawe paling sithik 2 artikel sampurna
 • Dina ka-15 Nganti manjing putaran kaloro kedua, syaraté peserta kudhu bisa ngawe artikel sempurna paling sitik 10 artikel


Mangga berbagi lan beramal ting Wikipedia Basa Jawa. Sugeng Lomba Maturnuwun.PL05 Faradisa rembugan 01:06, 27 Maret 2011 (UTC)

Sugeng rawuh, JV024Endah!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

  Miwiti
  Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 06.25 (UTC)Wangsuli


Patroli Babak 1

besut

Kula nuwun JV021Efendi...

menika hasil Patroli Babak 1

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 30 Maret 2011 1. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Bebek wonten wonten wonten wonten wonten dereng ngginakaken diakritik kersane artikel Bebek menika sempurna mangga diakritikipun dipunjangkepi.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I

PL05 Faradisa rembugan 06:21, 31 Maret 2011 (UTC)

Penulisan Rujukan

besut

Halo Endah,

saya sudah benerin penulisan rujukan di artikel Kates, lihat perubahan yang saya kasih disini.


Maturnuwun.


JV400Hendra rembugan 03:09, 1 April 2011 (UTC)

Saran

besut

Nuwun sewu JV024Endah, artikel panjenengan sampun sae. Wonten sekedhik koreksi, ing Cathetan suku nomor 2 sumberipun blog, menika boten pareng mendhet sumber saking blog. Lajeng menawi sumberipun saking internet, langkung sae dipun paringi irah-irahan artikel ingkang dipendhet dados rujukan. Caranipun bibar nyerat alamat internet ing ref name diparingi spasi lajeng irah-irahan artikel nuwun..PL 05 SIGIT rembugan 09:02, 2 April 2011 (UTC)

Kates

besut

Sugeng ndalu Endah, isi artikel Kates ingkang mboten sami kaliyan Katès, sampun kula pindhah dhumateng artikel Katès. Matur nuwun. Salam. Tracy rembugan 15:34, 2 April 2011 (UTC)

Patroli Babak 1 Sesi II

besut

Kula nuwun JV024Endah...

menika hasil Patroli Babak 1 Sesi II

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 9 April 2011 6. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Bebek wonten wonten wonten wonten wonten dereng ngginakaken diakritik kersane artikel Bebek menika sempurna mangga diakritikipun dipunjangkepi.
Sawo wonten wonten wonten wonten wonten wonten Rujukan kaliyan Cathetan suku punika sami.
Sawo kecik taksih kirang wonten wonten wonten dereng wonten dereng wonten sumangga dipunjangkepi.
Lawang keputren bajang ratu wonten wonten dereng wonten wonten dereng wonten wonten sumangga dipun jangkepi.
Lobster taksih kirang dereng wonten dereng wonten dereng wonten dereng wonten dereng wonten sumangga dipunjangkepi.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I Sesi II

Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 06:21, 31 Maret 2011 (UTC)

Ayo nyunting

besut

Kanca-kanca ayo nyunting....

semangat...

aja padha mrithili...

Eling hadhiyahe lho...

nuwun. PL05 Faradisa rembugan 05:28, 13 April 2011 (UTC)

  Siiip..! Empu rembugan 14:36, 13 April 2011 (UTC)

Ayo nyunting

besut

Ayo nyunting.... sedhela maneh putaran siji arep rampungan lho... aja nganti gugur. Isih ana putaran kaping loro lan kaping telu. Semangat kanca-kanca...   PL05 Faradisa rembugan 13:04, 16 April 2011 (UTC)

  Ayo..ayoo.. Semangaaat...Empu rembugan 14:08, 16 April 2011 (UTC)

Semangat makarya

besut

Ayo nyunting, sedhela maneh putaran I rampung..SEMANGAT...

 

Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 06:45, 19 April 2011 (UTC)

Hai Hai..

besut

Nuwun sewu JV024Endah,

 1. Artikel Bebek sae, sampun dipunarani artikel sampurna, ananging langkung sae menawi artikel punika boten namung dipundamel daftar kemawon, dipunandharaken langkung sae.
 2. Artikel Lawang keputren bajang ratu dereng sampurna. Dereng wonten gambar kaliyan interwiki. Sumangga dipunjangkepi.
 3. Artikel Sawo kecik sae, ananging fotone ting pundi nggih??? hehehehe...
 4. Artikel Lobster sae, nanging menawi wonten kosakata asing, sumangga dipuncithak miring.
 5. Artikel Sawo sampun sae, kok wonten rujukan kaliyan cathetan suku? Rujukan punika inggih sami kaliyan cathetan suku. Sumangga dipunlajengaken supados tambah sae.

Hahaha.... Ayo semangat nyunting.   Nuwun. PL05 Faradisa rembugan 05:14, 22 April 2011 (UTC)

Saran Kenari

besut

JV024Endah, arikel Manuk Kenari Liar kula pindah Manuk Kenari, mangga nglajengaken nyunting artikel Manuk Kenari. Kersane klebet kontributor sangat aktif jenengan kedah nyunting kaping 100 utawi langkung ing sasasi.Nuwun...PL 05 SIGIT rembugan 05:32, 23 April 2011 (UTC)

Patroli Babak 1 tahap III

besut

Kula nuwun JV024Endah, artikel panjenengan sampun sae, cacahipun ugi sampun kathah. Panjenengan saged mirsani rekapan artikel panjenengan wonten ngriki.

menika hasil Patroli Babak 1 tahap III

Suntingan panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 24 April 2011 115. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Manuk Kenari kurang v v v v v Artikel sempurna (kaalihaken), penjelasan ditambah eah...
Pitik ketawa kurang - - - - - Dereng saged dipunwastani artikel sampurna, dipunlajengaken eah...
Tugu Soeharto - - - - - - Dereng saged dipunwatani artikel sampurna, dipunlajengaken eah...
Gajih v v v v v v Artikel sempurna, ananging penjelasan ditambah, ampun namung poin-poin kemawon eah...
Sawo kecik v - v v v v Artikel badhe sempurna. Dipunlajengaken eah... masa cathetan suku wonten 8 nanging penjelasan namung sekedhik. Ditambah eah...
Lawang keputren bajang ratu v - v v - v Artikel badhe sempurna. Dipunlajengaken eah...
Bèbèk v v v v v v Artikel sempurna. Penjelasan ditambah eah... ingkang utama jenis-jenis bebek ingkang wonten ing donya menapa kemawon.
Lobster v v v v v v Artikel sempurna. Cithakan taxbox sae menawi kangge pemula. Selamat. Jenis lobster ditambah eah...
Tugu Muda 2 - v v - v Artikel badhe sempurna. Kategori taksih abrit, sumangga dipunbeneraken. Dipunparingi foto eah...
Sawo v v v v v v Artikel sempurna. Rujukan kaliyan cathetan suku kan sami getoh... dipunbeneraken eah...
Kates v v v v v v Artikel sempurna. Artikel punika dipunalihaken ing kaca Katès
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I


Menawi wonten pitakenan sumangga kemawon, ampun isin-isin. Nuwun...PL05 Faradisa rembugan 10:02, 24 April 2011 (UTC)

JV024Endah, artikel Tugu Muda kula koreksi kedik. perkawis ngginakaken diakritik kalian wikifisasi, kathah kalepatan. menawi badhe nyerat sepatu ingkang leres sepatu, sanes sêpatu. nuwun.PL 05 SIGIT rembugan 15:06, 25 April 2011 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi Offline

besut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat. Empu rembugan 02:03, 1 Mei 2011 (UTC)

NuwunPL 05 SIGIT rembugan 15:29, 3 Mei 2011 (UTC)

Patroli Babak I Sesi IV

besut

Kula nuwun JV024Endah,

Artikel panjenengan sampun sae, cacahipun ugi sampun kathah. Panjenengan saged mirsani rekapan artikel panjenengan wonten ngriki.

menika hasil Patroli Babak 1 tahap IV

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 20 Mei 2011 21. Suntingan panjenengan wiwit tanggal 27 Maret 2011 dumugi tanggal 20 Mei 2011 128. Cobi pirsani.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Bèbèk 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Katès 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Sawo 4 wonten wonten wonten wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Sawo kecik 8 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Tugu Muda 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Lawang keputren bajang ratu 5 wonten wonten wonten dereng wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Lobster 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Gajih 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Pitik ketawa 5 wonten wonten wonten dereng wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Tugu Soeharto 2 wonten dereng wonten wonten dereng wonten wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Manuk Kenari 5 wonten wonten wonten wonten wonten Artikel Sampurna.
Manuk Puyuh 5 wonten wonten wonten wonten dereng wonten Kersane dados artikel sampurna sumangga dipunjangkepi. Ayo nyunting...
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Babak I sesi IV


Menawi wonten pitakenan sumangga kemawon, ampun isin-isin. Nuwun... Faradisa    rembugan 04:02, 20 Mei 2011 (UTC)

Artikel Kerjasama Tim

besut

Mangga kula aturi milih artkel kerjasama tim ing ngriki. Nuwun.... SIGIT   rembugan 16:46, 29 Mei 2011 (UTC)

Ayo Semangat mamen

besut

Ayo semangat... Artikel sampun radi sae. Semangat mamen...

Peraturan Putaran 2 Papat Limpad

besut
 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Memilih 1 artikel kolaborasi yang sudah disediakan oleh panitia.
 3. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 4. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 5. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 6. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Peraturan Putaran Kedua:
 1. Artikel kolaborasi:
a. Setiap peserta minimal menyunting sebanyak 15 kali untuk artikel kolaborasi yang dipilih.
b. Jika kurang dari 15 kali, maka nilai kolaborasinya 0, sedangkan jika lebih dari 15, maka akan mendapatkan nilai 10.00.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (20%), jumlah artikel rintisan (40%), nilai kerjasama yang dikasih 10%, maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun. SIGIT   rembugan 09:53, 31 Mei 2011 (UTC)

Pengumumam Asil Putaran 1

besut

Nuwun Sewu, menika asil Putaran 1 ingkang saged dipun pirsani wonten ngriki. Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 04:04, 7 Juni 2011 (UTC)

Presensi Putaran Kedua

besut

Halo Endah Puspita Santi,

Saya ingin memberitahukan perihal presensi kompetisi Papat Limpad untuk Putaran 2 ini. Perlu diketahu bahwa aturan presensi yang berlaku adalah peserta GUGUR jika tidak menyunting selama 7 hari berturut-turut. Oleh karena itu per tanggal 4 Juli 2011, presensi ini akan diberlakukan.

Putaran 2 akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2011. Mohon diperhatikan dan sekian informasi dari saya. Tetap semangat untuk menyunting dan melanjutkan kompetisi Papat Limpad ini.


Salam,


Hendra Prastiawan   bicara 19:32, 3 Juli 2011 (UTC)

GUGUR

besut

Halo Endah,

Berdasarkan suntingan kontribusi kamu, kamu terakhir menyunting pada tanggal 5 Juli 2011. Oleh karena itu kamu dinyatakan GUGUR dalam kompetisi Papat Limpad ini karena tidak menyunting selama 7 hari berturut-turut per tanggal 4 Juli 2011. Terima kasih atas partisipasinya karena telah mengikuti kompetisi Papat Limpad ini. Kamu masih bisa berkontribusi di Wikipedia basa Jawa sebagai relawan biasa dan suntingan kamu tidak terhitung lagi sebagai suntingan kompetisi. Terima kasih.


Salam.


Hendra Prastiawan   bicara 00:26, 13 Juli 2011 (UTC)

Patroli Artikel Rintisan

besut

Nuwun Mbak Endah

Mangga Semangat panjenengan kedah ngempalake 200 rintisan.Langkung giat lan Semangat Nyunting Nggih.SalamPL09Puryono rembugan 05:49, 16 Juli 2011 (UTC)

Usul pangangkatan pangurus anyar

besut

Mbak Endah lan para sutresna Wikipedia abasa Jawa, aku ngusulaké pangurus anyar Wikipedia abasa Jawa ing kéné. Nyuwun pamrayoga. Matur nuwun. Pras pirembagan 18 Oktober 2011 06.51 (UTC)Wangsuli