Sugeng rawuh, JV010ASIH!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
 • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
 • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.03 (UTC)


JV400Hendra rembugan 23:46, 21 Maret 2011 (UTC)

koreksi artikel Sundel BolongBesut

Arin, artikel Sundel bolong wonten reflistipun, nanging ing nginggile kok boten wonten rujukanipun? Artikel menika rujukanipun napa, dipun serat wonten saben ukara. Kategori ingkang tasih abrit langkung sae dipun busak riyen. Tambahan gambar ingkang dereng mlebet warni abrit cobi dipun klik, lajeng dipun upload malih. Nuwun...

Semangat nyunting...!PL 05 SIGIT rembugan 11:20, 25 Maret 2011 (UTC)

Sugeng Rawuh, Sugeng MakaryaBesut

Hai Asih...

Kompetisi Nulis ing Wikipedia Basa Jawa sampun diwiwiti dinten menika (27 maret 2011).

Menika Aturan Kompetisi ing Putaran Pertama' Kompetisi Nulis ing Wikipedia Basa Jawa , putaran ka-I diwiwiti tanggal 27 Maret 2011-31 Mei 2011. Sabanjure putaran ka-2 mulai diwiwiti Katantuan Puteran Kapisan (Nggawé Artikel Sampurna)

Katantuan Umum:

 1. Ing 5 dina turut-turut ora nyunting artikel, peserta dianggep GUGUR
 2. Artikel Sampurna yaiku artikel kang nduwe 5 rujukan, ana gambar, wikifisasi, interwiki, lan kategori.
 3. Ing Saben pungkasan ukara kudu diwenehi rujukan.

Peraturan Putaran Pertama:

 1. Sajroning 14 dina pisanan, peserta kudhu nggawe paling sithik 2 artikel sampurna
 2. Dina ka-15 nganti manjing putaran 2, syaraté peserta kudu bisa nggawe artikel sempurna paling sithik 10 artikel

Segeng Makarya...

Semangat!!!

Nuwun. PL08 Elok rembugan 05:44, 27 Maret 2011 (UTC)

Patroli IBesut

Halo JV010ASIH ...

Menika asil patroli I saking tanggal 27-30 Maret 2011.


Presensi panjenengan wiwit tanggal 27-30 Maret 2011 namung 2. Menawi boten pitados, cobi dipunpirsani ing ngriki.

Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Curug pitu widadari 2 dèrèng sampun wonten dèrèng dèrèng
 • Rujukan sumangga dipunjangkepi dados 5 rujukan utawi luwih supados dados artikel sampurna.
 • Gambar dèrèng wonten, sumangga dipunjangkepi.
 • Artikel panjenengan kedah kagungan interwiki. Menawi ing wikipedia basa sanès dèrèng wonten, prayogi panjenengan nyerat rumiyin ing wikipedia kasebut.
 • Seratan prayogi nganggé diakritik supados saged dipunbéntenaken antawisipun é lan è. Panyeratan tandha menika wonten ing karakter spesial.
 • Saben pungkasan ukara kedah wonten rujukan.
 • Cacahing tembung ing artikel menika paling sithik 160 tembung (artikel panjenengan namung 108 tembung).
 • Kersane dados artikel sampurna, sumangga dipunjangkepi kekirangan-kekiranganipun.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Patroli I

PL08 Elok rembugan 00:11, 1 April 2011 (UTC)

Tambahan kantantuan presensi pesertaBesut

Nuwun JV010ASIH,

Syarat kantentuan absensi kagem peserta ingkang mboten nyunting dipuntambah 5 dinten ngantos tanggal 5 April. Peserta ingkang GUGUR menika ingkang mboten nyunting 10 dinten. Dipunetang saking tanggal 27 Maret - 5 April 2011.

Ayo padha nyunting!!!

Semangat!!!!

Nuwun. PL08 Elok rembugan 22:16, 1 April 2011 (UTC)

Artikel ngemu VanitasBesut

Kadose panjenengan seneng piknik nggih, tulisan artikele padha crita tempat2 wisata. Artikel Pantai maron kalih Curug pitu widadari sampun sae nanging taksih kedah ditulis malih kalih gaya nulis Wikipedia sing ensiklopedis. Pripun supaya ensiklopedis:

Tuladha, nang artikel pantai maron ana tulisan iki
Mlebu pantai Maron cukup bayar Rp 3000,00, cukup murah kanggo kalangan masyarakat cilik lan mahasiswa. Sakliyane kaend,ahan pantai ing kene uga bisa wisata kuliner amarga akeh warung ing pinggir pantai kayata sega goréng, soto ayam, ...

Teng artikel Curug pitu widadari, wonten katrangan mekaten,

obyek wisata iki kagolong murah meriah, bea masuk mung Rp 2000,00. Cocok kanggo plesir yen wayah prei.

Cuplikan nang ndhuwur kalebu Vanitas, pancen katrangan iku bener tapi berlebihan utawa Vanitas lan katrangan iku ora trep kanggo tulisan pengetahuan sing enksiklopedis luwih mirip tulisan kanggo Blog-blog pribadi... seneng ngeblog nggih..? Kangge rujukan cobi tingali http://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Sanur Empu rembugan 06:02, 2 April 2011 (UTC)

Tambahan kantantuan presensi pesertaBesut

Nuwun,

Syarat kantentuan absensi kagem peserta ingkang mboten nyunting dipuntambah 5 dinten ngantos tanggal 5 April. Peserta ingkang GUGUR menika ingkang mboten nyunting 10 dinten. Dipunetang saking tanggal 27 Maret - 5 April 2011.

Ayo padha nyunting!!!

Semangat!!!!

Nuwun. PL08 Elok rembugan 09:12, 3 April 2011 (UTC)

Nuwun JV010ASIH, namung ngemutaken bilih referensi nyerat ing wikipedia meniak boten diparengaken ngginakaken blog kangge sumber referensi kados ing artikel Warung kucing, langkung sae menawi referensinipun dipungantos mawon. Nuwun...PL 05 SIGIT rembugan 19:31, 11 April 2011 (UTC)

Rujukan WikipediaBesut

Halo Asih,

Artikelnya sudah cukup berkembang ya..heheheh

Tapi saya melihat bahwa pada artikel Tradisi Ya Qawiyyu ada beberapa rujukan yang bersumber dari Wikipedia. Didalam kompetisi maupun didalam Wikipedia itu sendiri, jika kita ingin membuat sebuah artikel, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan sumber/rujukan dari Wikipedia bahasa lainnya maupun Wikipedia bahasa itu sendiri.

Maka dari itu, saya menyarankan untuk menggantinya dengan rujukan yang lain yang sumbernya lebih terpercaya dan kredibel. Jangan juga mengambil sumber dari Blog, Wordpress, Multiply, dan sumber-sumber blog yang sejenis seperti itu. Untuk rujukan nomor 3, itu maksudnya apa ya karena setelah saya klik, kok yang timbul malah peta, bukannya informasi yang dijadikan pernyataan pada isi artikel tersebut.?


Tetap semangat dan terus mencoba.  


Maturnuwun. JV400Hendra rembugan 06:00, 12 April 2011 (UTC)

Penamaan situsBesut

Halo Asih,


Wah artikelnya sudah banyak ya? :D


terus semangat menyuntingnya ya... :p


 1. Sedikit saran ajah, sebaiknya kalau kita mau menggunakan sumber dari internet, jangan lupa sertakan penamaan situs tersebut sebagai keterangan di Cathetan suku. Saya sudah berikan sedikit perubahan..heheheh..boleh kok dilihat disini
 2. Kemudian kalau boleh kasih masukan lagi, sebaiknya jangan menggunakan sumber blog, multiply, wordpress sebagai bahan rujukan kita karena blog sangat tidak dianjurkan di Wikipedia apalagi dalam kompetisi Papat Limpad ini karena memang isinya yang tidak kredibel walaupun itu ditulis oleh orang yang cukup kredibel. tetapi lebih baik tidak menggunakannya dan mencari sumber lain.


 


Salam,

JV400Hendra rembugan 00:26, 14 April 2011 (UTC)

Gambar dibusak, masalah hak CiptaBesut

Mba Asih, menika gambar2 sing diunggah panjenengan kangge nglengkapi artikel. Merga nglanggar hak cipta Sistem Wikipedia mbusak file2 niki kanthi otomatis:

 • Image:Maron_pantai.jpg
 • Image:Curug.jpg
 • Image:Kucingan.jpg
 • Image:Gunung_wilis.jpeg
 • Image:Gemblong.jpg
 • Image:Thiwul.jpg
 • Image:Leker.jpg
 • Image:Klenthing.jpg

Supados mboten nglanggar hak cipta menawi ngunggah berkas/gambar sing dipundhut saking sumber buku utawi internet ampun kesupen diparingi Jenis lisensi Penggunaan Wajar utawi Fair Use. Menawi hasil olah gambar piyambak kados motret saking kamera digital utawi hape saged diparingi lisensi GFDL (karya dhewe). Mangga gambare sami diunggah malih. Nuwun. Empu rembugan 01:18, 14 April 2011 (UTC)

Nyuwun Rujukan (Kaka)Besut

Halo Asih...

Artikel Kaka menika taksih kathah ukara ingkang boten wonten rujukanipun, pramila sumangga dipunjangkepi. Menawi artikel menika mindhah saking wikipedia bahasa Indonesia, cobi dipungathekake malih babagan éjaan. Nuwun.PL08 Elok rembugan 18:27, 19 April 2011 (UTC)

Patroli jilid IIBesut

Halo JV010ASIH ...

Menika asil patroli jilid II.

 • Presensi

Presensi panjenengan wiwit tanggal 27 Maret- 27 April 2011 menika 17, cobi dipunpirsani ing ngriki.

 • Cacahing suntingan

Cacahing suntingan panjenengan wiwit tanggal 27 Maret- 27 April 2011 sampun 69 suntingan, cobi dipunpirsani ing ngriki. Syarat lolos putaran I menika cacahing suntingan paling sekedhik 100 suntingan.

 • Artikel
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Tahu bakso 2 - - - - - Artikel durung sampurna
Mbah brintik 2 - v v v kurang Artikel durung sampurna
Menara Pisa 3 v v v v v Artikel durung sampurna
Deddy Mizwar v - v v v v Artikel durung sampurna
Kaka v v v v v v Artikel sampurna
Triyanto Triwikromo 2 - v v v - Artikel durung sampurna
Arswendo Atmowiloto 3 v v v v - Artikel durung sampurna
Tradisi Ya Qawiyyu 3 - - v - - Artikel durung sampurna
Warung kucing 4 v v v v - Artikel durung sampurna
Budi Palopo 3 - v v v - Artikel durung sampurna
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Patroli jilid II

Artikel panjenengan sampun kathah, nanging dereng sami sampurna. Miturut panemu kula, panjenengan prayogi fokus ngrampungi artikel-artikel panjenengan supados saged dados artikel sampurna. Putaran I kedah ndamel 10 artikel sampurna lan 1 artikel pilihan kangge penilaian juri. Ayo Semangat!  PL08 Elok rembugan 04:35, 1 Mei 2011 (UTC)

Tips gawe artikel kanthi OfflineBesut

Muga-muga tips iki ora nyalahi aturan kompetisi, menawi kirang leres mangga dipun owahi kemawon.

 • Kanggo sing ora nduwe komputer, ora nduwe koneksi internet 24 jam utawa namung nduweni wektu sing pas-pasan alias disambi kuliah aja kuatir. Panjenengan taksih saged nyunting artikel kanthi cara Offline (teng rental komputer), carane panjenengan ngetik artikel nganggo pengolah kata sederhana contone Notepad. Damel cengkorongan artikel kaya sing dadi paugeran wikipedia, yaiku:
 Judhul: Krupuk
definisi/penjelasan:
tuladha: Krupuk yaiku panganan sing digawe seka glepung ....

Carane ngisi gambar
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]
Diakritik 
nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).
tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh
==Cathetan suku==
 <ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>
==Delengen uga==
 [[Krupuk kulit]]
 [[Krupuk pasir]]
==Pranala njaba==
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>
 <ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>
 [[Kategori:jeneng kategori]]
Wikifikasi
 [[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]
Interwiki
 [[id:Judhul]]
 [[en:Judhul]]
 • Cengkorongan nang ndhuwur kuwi nek bisa dicetak/diprint terus disinaoni kode-kodene, luwih apik disimpan nang flashdisk, shg panjenengan bisa nyunting artikel nang ngendi wae ora tergantung karo komputer lan koneksi internet. Mugiya mangfangat. Empu rembugan 02:03, 1 Mei 2011 (UTC)

NuwunPL 05 SIGIT rembugan 15:29, 3 Mei 2011 (UTC)

saran KakaBesut

Namung ngelengake, ing artikel Kaka wonten rujukan saking wordpres.com ing cathetan suku nomer 2, mangga dipun ewahi kemawon. Nuwun.PL 05 SIGIT rembugan 09:05, 4 Mei 2011 (UTC)

Re: cara membuat galeryBesut

Halo Asih,

Untuk membuat gallery bisa dengan menuliskan seperti ini:

<gallery> berkas: jeneng gambar </gallery>


Semoga membantu..Maaf telat membalasnya..  


JV400Hendra rembugan 16:55, 4 Mei 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran IBesut

Nuwun,

Kangge putaran I, para pasarta Papat Limpad saged ngirimaken artikel pilihan panjenengan kanthi ngisi daftar ing ngriki.

Wates ngirimake artikel pilihan ngantos tanggal 22 Mei 2011.

Nuwun. PL08 Elok rembugan 03:11, 5 Mei 2011 (UTC)


Maturnuwun saget ya Mba Asih udah kirim artikel pilihan kamu, saya akan melanjutkannya untuk dinilai ke juri pada saat penilaian juri nanti.  
  Siiip..!


JV400Hendra rembugan 06:33, 5 Mei 2011 (UTC)

galleryBesut

ass.. udah tak coba tpi kok nggak klihatan gambarnya tu gmn mas? mksh arin 05:44, 5 Mei 2011 (UTC)

10 artikel sempurnaBesut

Halo Asih,

Panjenengan sampun nyunting 16 artikel, nanging ingkang sampurna namung 6 artikel. Cobi pirsani daftar artikel panjenengan ing ngriki.

Prayoginipun panjenengan fokus ngrampungi 10 artikel sampurna lan 1 artikel pilihan kemawon.

Saran kula, artikel-artikel menika dipunrampungi jalaran "meh sampurna" :

 1. Arswendo Atmowiloto: rujukan namung 3
 2. Iwan Fals: kirang gambar
 3. Deddy Mizwar: kirang gambar
 4. Pantai Maron: rujukan namung 2.

Artikel Pantai Maron kedah dipundandosi jalaran taksih nganggé rujukan blog. Menika tuladha rujukan-rujukan ingkang saged dipunginakaken:

Semangat! Nuwun. PL08 Elok rembugan 17:32, 6 Mei 2011 (UTC)

Gambar sami kebusakBesut

Ngapunten mba, gambar-gambar artikel panjenengan (iwan fals, arswendo, dedy mizwar) sami kebusek otomatis kalih sistem wikipedia amargi nglanggar hak cipta. Menawi mundhut gambar saking situs sanes kedah ngangge lisesnsi fair use utawi penggunaan wajar. Cobi dipun unggah malih, menawi saged gambar kasil ripta piyambak utawi gambar ingkang resik mboten wonten watermark ipun. Empu rembugan 04:39, 7 Mei 2011 (UTC)

BlogBesut

Halo Asih,

Artikel Blog takbenerké sithik. Owah-owahané bisa dideleng ing kene. Namung ngémutaké bilih rujukan ditulis sawise titik. Artikel iki ditambahi rujukan 1 maneh ya?Semangat!  

Nuwun. PL08 Elok rembugan 01:33, 12 Mei 2011 (UTC)

Rujukan Google TranslateBesut

Halo Asih,

saya melihat pada artikel Gurita, kamu menggunakan google translate sebagai rujukan ya? Saya rasa hal ini tidak diperbolehkan karena google itu hanya mesin pencari dan bukan merupakan sebuah situs yang berisikan informasi. Kalau bisa menurut saya bisa diganti dengan rujukan yang lain.

Maturnuwun.

 Hendra  ngobrol 17:11, 16 Mei 2011 (UTC)

Arswendo AtmowilotoBesut

Nuwun Asih,

Artikel Arswendo Atmowiloto kula beneraken sekedhik. Owah-owahanipun ing ngriki. Namung ngemutaken bilih rujukan ditulis sabubare titik.

Nuwun. Elok   rembugan 17:07, 22 Mei 2011 (UTC)

Artikel Kerjasama TimBesut

Mangga kula aturi milih artkel kerjasama tim ing ngriki. Nuwun.... SIGIT   rembugan 16:50, 29 Mei 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 2 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Memilih 1 artikel kolaborasi yang sudah disediakan oleh panitia.
 3. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 4. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 5. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 6. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Peraturan Putaran Kedua:
 1. Artikel kolaborasi:
a. Setiap peserta minimal menyunting sebanyak 15 kali untuk artikel kolaborasi yang dipilih.
b. Jika kurang dari 15 kali, maka nilai kolaborasinya 0, sedangkan jika lebih dari 15, maka akan mendapatkan nilai 10.00.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (20%), jumlah artikel rintisan (40%), nilai kerjasama yang dikasih 10%, maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun. SIGIT   rembugan 09:52, 31 Mei 2011 (UTC)

artikel kerjasamaBesut

ass mas,, caranipun milih artikel kerjasama kados pundi ta? kula sampun nyunting gudheg nanging kok boten medal nami kula wonten daftar artikel kerjasama. nuwun arin 05:13, 2 Juni 2011 (UTC)

Pengumuman Asil Putaran 1Besut

Nuwun Sewu, menika asil Putaran 1 ingkang saged dipun pirsani wonten ngriki. Nuwun. Nurulbaitirohmah rembugan Nurulbaitirohmah 03:58, 7 Juni 2011 (UTC)

Presensi Putaran KeduaBesut

Halo Asih Setyarini,

Saya ingin memberitahukan perihal presensi kompetisi Papat Limpad untuk Putaran 2 ini. Perlu diketahu bahwa aturan presensi yang berlaku adalah peserta GUGUR jika tidak menyunting selama 7 hari berturut-turut. Oleh karena itu per tanggal 4 Juli 2011, presensi ini akan diberlakukan.

Putaran 2 akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2011. Mohon diperhatikan dan sekian informasi dari saya. Tetap semangat untuk menyunting dan melanjutkan kompetisi Papat Limpad ini.


Salam,


Hendra Prastiawan   bicara 19:30, 3 Juli 2011 (UTC)

Artikel Putaran IIBesut

Nuwun sewu Mbak Asih, menika daftar artikel ingkang panjenengan serat ing Putaran II, klik ing ngriki. Lajeng menika artikel ingkang tesih mlebet kategori calon artikel rintisan, Sfinks Agung Giza lan Marga Tionghoa. Mangga dipun sunting. Ampun Supe nyunting artikel gabungan, Gudheg. Nuwun. SIGIT   rembugan 08:14, 21 Juli 2011 (UTC)

Artikel Pilihan Putaran IIBesut

Mangga ngajukake artikel pilihan kangge penilaian Putaran II ing ngriki. Nuwun. SIGIT   rembugan 22:04, 21 Juli 2011 (UTC)

Saran Juri Putaran IBesut

Nuwun Arin,
Menika saran saking juri Papat limpad ngenani artikel pilihan panjenengan ing putaran I, inggih menika Kaka.

 • Wiki 1
 1. Wis pepak (1631 tembung).
 2. Basa Jawa wis apik.
 3. Campur basa Indonesia:mulai, pertama, sebagai, kecelakaan, juta lsp.
 4. Campur ngoko/krama:asma.
 5. Tandha diakritik:kurang.
 6. Wis apik, matur nuwun, ayo nyunting luwih sregeb.
 • Wiki 2
 1. Segi positif: mirip dengan Wayne Rooney. Isi lumayan menarik, referensi juga lumayan.
 2. Segi negatif: artikel kurang rapi tanda diakritiknya. Tabel dari Wikipedia Inggris juga tidak diterjemahkan secara penuh.
 • UNNES 1
 1. Struktur dan diksi masih kental Indonesia.
 2. Salah ejaan, misalnya "nandatangani", semestinya "nandhatangani"
 3. Informasine relatif komplet.
 • UNNES 2
 1. Ejaan. Mis: maen ---> main, dan ---> lan, dengkul ---> dhengkul, dll.
 2. Diksi. Mis: pertama ---> wiwitan, mulai ---> wiwit, umpan ---> operan, tulang ---> balung, gawe kesengsem ---> gawe .
 3. Kalimat. Mis: Kaka ….. 29 taun) kuwi/iku.
 • UNNES 3
 1. Warna artikel terjemahan nampak sekali pada pemilihan kata dan struktur kalimat.
 2. Terjemahkan maknanya jangan sekadar alih bahasa saja.

Menika asil saking para juri Papat Limpad, mugi saged dados titi priksa.

Semangat!!!

 Elok   rembugan 14:02, 31 Juli 2011 (UTC)

Peraturan Putaran 3 Papat LimpadBesut

 • Ketentuan Umum:
 1. Menyerahkan 1 artikel pilihan (artikel sempurna) untuk dinilai oleh juri(diperbolehkan mengajukan artikel yang sudah ditulis dari putaran 1)
 2. Disetiap akhir kalimat harus disertai dengan rujukan
 3. Membuat artikel rintisan (stub) sebanyak 200 artikel rintisan
 4. Artikel rintisan terdiri dari 2 rujukan, ada gambar, wikifisasi, interwiki, kategori , artikel rintisan minimal 160 kata
 5. Artikel rintisan harus baru, tidak melanjutkan yang sudah ada.
 • Penilaian:
 1. Nilai kuantitatif yang dihitung hanya absensi (30%), jumlah artikel rintisan (40%), maka total penilaian kuantitatif = 70%
 2. Nilai juri dari artikel pilihan peserta sebesar 30%.

Nuwun.  Ndut    rembugan 09:29, 1 Agustus 2011 (UTC)

Saran Putaran IIIBesut

SaranBesut

Halo Asih, selamat anda lolos ke Putaran Final. Di putaran final peserta diberi tugas untuk membuat artikel rintisan sejumlah 200, tetapi artikel tersebut harus memenuhi kriteria wikipedia (ensiklopedis).

Artikel rintisan :

 1. Artikel harus baru.
 2. Di dalam artikel terdapat 2 rujukan, gambar, wikifikasi, interwiki, kategori.
 3. Satu artikel rintisan minimal 160 kata.
 4. Setiap membuat artikel rintisan diberikan citakan (inuseuntil). Seperti dibawah ini

{{inuseuntil|31 Agustus 2011}}

Hasilnya:

{{inuseuntil|31 Agustus 2011}}

Ada ketentuan untuk putaran final ini, apabila artikel rintisan yang ditulis peserta sudah mencapai 30 tetapi masih ada beberapa artikel yang masih salah dalam hal teknis dan isi artikel yang menyimpang, atau melebar, peserta tidak diperbolehkan untuk menambah artikel rintisan baru.

Coba artikel yang telah anda tulis diteliti dahulu sebelum lanjut ke artikel rintisan yang lain:

 1. Agatha Christie


Nuwun. SIGIT   rembugan 07:04, 4 Agustus 2011 (UTC)

Info BasaBesut

Info basa magepokan karo artikel sing panjenengan tulis kanthi irah-irahan Agatha Christie antara liya: kisah=crita, terkenal=misuwur, bahasa=basa, asing=manca, nerbitake=mbabar. Nyuwun tulung didandani. Matur nuwun.Pras rembugan 07:22, 4 Agustus 2011 (UTC)

Pengumunan Nilai Putaran IIBesut

Halo Asih,

Nilai kompetisi Papat Limpad putaran II sudah keluar lho... Silahkan dilihat di sini. Selamat ya... Tetap semangat di putaran final.

 

Nuwun.  Ndut    rembugan 02:50, 6 Agustus 2011 (UTC)

Patroli Putaran III Tahap IBesut

Mbak Asih,

Menika asil patroli putaran III tahap I.

 • Presensi

Presensi panjenengan wiwit tanggal 1 - 10 Agustus 2011 namung 7, cobi dipunpirsani ing ngriki

 • Artikel
Jeneng Artikel Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Katrangan
Agatha Christie v v v v v v Artikel rintisan sampurna
Richard Nixon dereng wonten v v v v v Sumangga dipunjangkepi lan dipunkembangaken malih.
Pitulung » Réferènsi Gambar Kategori Wikifikasi Interwiki Diakritik Patroli jilid II

Nuwun.   Semangat nyunting!  Ndut    rembugan 15:37, 10 Agustus 2011 (UTC)

Mbak Asih, menika komentar penilaian Putaran II saking Juri:

 • Juri 1
 1. Cara menerjemahkan belum tepat sehingga banyak
 2. struktuk kalimat yang salah
 3. Pilihan kata masih banyak yang salah
 • Juri 2
 1. Bolu……..cake) iku …..dhasare (lumrahe …), endhog. Cake (miring/italic) lumrahe dimatengake; dihias=direngga; hidangan=suguhan, upacara pangirise; …nasi tumpeng kerep minangka gegentine cake dadi panganan; …wujude maju pat ……diladekake disebut.; bahan dhasar....disiram nganggo...}
 2. Piranti kanggo ngudhak ……dienggo ngublak endhog utawa …….nganti mekar. Tambahan lemak……; (ovalet) kerep
 3. dimulai=diwiwit, ngocok=ngublak/ngudhak, dadi adonan awujud krim, sederhana=prasaja, ngandalake=ngendelake….sing diudhak
 4. (margarin) cuwer, ngudhake
 • Juri 3
 1. Campuran basa Indonesia, antara liya: matang->mateng, mentega->mertéga, dihias->direngga, hiasan->rerenggan/pepaès, hidangan->suguhan, makanan->panganan, nasi->sega, agar-agar->ager-ager.
 2. Cara nganggo tandha diakritik isih durung bener:

kuwè, kuwe->kuwé, contone->contoné/tuladhané, bentukè->wanguné, dhewe->dhéwé

 1. Campuran basa krama: ora tinemu
 2. Pamilihan lan pangecakan tembung isih kurang bener: terigu->trigu, ndog->endhog, didelok->dideleng, ngandalakè->ngandelaké
 • Juri 4
 1. Beberapa kata ditulis tidak sesuai dengan ejaan bahasa Jawa, misalnya "dasare" yang semestinya "dhasare".
 2. Daftar pustaka kurang lengkap sehingga perlu diperlebgkap agar info yang disampaikan juga lebih lengkap.

semoga bisa menjadi masukan untuk putaran final ini. Nuwun. SIGIT   rembugan 17:15, 11 Agustus 2011 (UTC)

Saran dari Juri hasil putaran IIBesut

Mbak Asih, menika komentar penilaian Putaran II saking Juri:

 • Juri 1
 1. Cara menerjemahkan belum tepat sehingga banyak
 2. struktuk kalimat yang salah
 3. Pilihan kata masih banyak yang salah
 • Juri 2
 1. Bolu……..cake) iku …..dhasare (lumrahe …), endhog. Cake (miring/italic) lumrahe dimatengake; dihias=direngga; hidangan=suguhan, upacara pangirise; …nasi tumpeng kerep minangka gegentine cake dadi panganan; …wujude maju pat ……diladekake disebut.; bahan dhasar....disiram nganggo...}
 2. Piranti kanggo ngudhak ……dienggo ngublak endhog utawa …….nganti mekar. Tambahan lemak……; (ovalet) kerep
 3. dimulai=diwiwit, ngocok=ngublak/ngudhak, dadi adonan awujud krim, sederhana=prasaja, ngandalake=ngendelake….sing diudhak
 4. (margarin) cuwer, ngudhake
 • Juri 3
 1. Campuran basa Indonesia, antara liya: matang->mateng, mentega->mertéga, dihias->direngga, hiasan->rerenggan/pepaès, hidangan->suguhan, makanan->panganan, nasi->sega, agar-agar->ager-ager.
 2. Cara nganggo tandha diakritik isih durung bener: kuwè, kuwe->kuwé, contone->contoné/tuladhané, bentukè->wanguné, dhewe->dhéwé
 3. Campuran basa krama: ora tinemu
 4. Pamilihan lan pangecakan tembung isih kurang bener: terigu->trigu, ndog->endhog, didelok->dideleng, ngandalakè->ngandelaké
 • Juri 4
 1. Beberapa kata ditulis tidak sesuai dengan ejaan bahasa Jawa, misalnya "dasare" yang semestinya "dhasare".
 2. Daftar pustaka kurang lengkap sehingga perlu diperlebgkap agar info yang disampaikan juga lebih lengkap.

semoga bisa menjadi masukan untuk putaran final ini. Nuwun. SIGIT   rembugan 17:16, 11 Agustus 2011 (UTC)ì

Undangan Buka dan Nyunting BersamaBesut

Mohon kehadiran saudara pada:

 • hari/ tanggal : Senin/ 22 Agustus 2011
 • tempat : B1 FBS
 • keperluan : Buka bersama dan nyunting bersama

Terimakasih. Nuwun. SIGIT   rembugan 05:29, 18 Agustus 2011 (UTC)

Patroli ArtikelBesut

Nuwun Mbak Asih.Menika dhaptar artikel rintisan sempurna lan artikel lanjutan (dereng sampurna) sumbangan panjenengan ing putaran ka-III (pungkasan/final)

Artikel rintisan putaran III

 1. Agatha Christie
 2. Richard Nixon
 3. Konferensi Meja Bundar
 4. Johannes Bijleveld

Kontribusi lanjutan (kedah dikembangake)

 1. Curug pitu widadari
 2. Tradisi Ya Qawiyyu
 3. Budi Palopo
 4. Pantai Maron
 5. Triyanto Triwikromo
 6. Mbah brintik
 7. Tahu bakso
 8. Muhammad Nazaruddin
 9. Céndhol
 10. Opor Ayam
 11. Geplak

Dhaptar sumbangan artikel panjenengan saget dipunpreksani TING MRIKI Pangumpulan 200 artikel pungkasan tanggal 10 Oktober 2011 tasih kirang 1 wulan (30 dina) sumangga langkung semangat malih.Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 16:39, 7 September 2011 (UTC)

SiomayBesut

Halo Mbak ASIH, nuwun sewu artikel rintisan panjenengan irah-irah Siomay sampun wonten kanthi irah-irah Siomai.Sumangga digabungake lan artikel irah-irah siomay.Tetep semangat lan wilujeng nyunting. PL09Puryono| Pirembagan! 17:01, 14 September 2011 (UTC)

ARTIKEL PILIHAN PUTARAN III (FINAL)Besut

Nuwun Mbak Asih

Panjenengan sampun saget ngempalake artikel pilihan panjenengan kanthi ngisi TING MRIKI.

Katentuan pangumpulan:

 1. Panjenengan saget ngempalake artikel pilihan uga ngembangake nganthi wates tanggal pangumpulan 9 Oktober 2011 jam 00:00 WIB.
 2. Artikel Pilihan bisa dijupuk saka artikel sempurna ing putaran I lan II (kanthi ketentuan durung diajukake dadi artikel pilihan).
 3. Wates wektu pangumpulan nganthi tanggal 9 Oktober 2011 jam 00:00 WIB, wenawa panjenengan ora ngumpulake ing tanggal iku. Panitia ndhuweni hak milih artikel kanggo di dhaptarake ing draf artikel pilihan.Matur nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 22:27, 27 September 2011 (UTC)

Re:Artikel Rintisan Putaran III/FinalBesut

Nuwun sewu Mbak Asih, Panjenengan nembe ngempalake 5 artikel rintisan dadi lan 12 Artikel durung dadi kayata:

Dikembangake lan dijangkepiBesut

 1. Curug pitu widadari (interwiki, gambar, referensi durung ana)
 2. Tradisi Ya Qawiyyu (interwiki, gambar durung ana)
 3. Budi Palopo (Interwiki, gambar durung ana)
 4. Pantai Maron (referensi/Cathetan suku lan gambar durung ana)
 5. Triyanto Triwikromo (Gambar durung ana lan referensi kudu didandani)
 6. Mbah brintik (Gambar durung ana lan referensi kudu didandani)
 7. Tahu bakso (Interwiki durung di ana lan dikembangake maneh)
 8. Muhammad Nazaruddin (Gambar durung ana)
 9. Céndhol (Cathetan suku kurang siji)
 10. Opor Ayam (Cathetan suku kurang siji lan kudu dikembangake)
 11. Abel Tasman (Cathetan suku kurang siji lan kudu dikembangake)
 12. Carl Sagan, (Cathetan suku durung ana)

Sumangga sedaya artikel rintisan ingkang wonten ing dhuwur dijangkepi lan dikembangake uga ampun kesupen panjenengan kedah ngempalake 200 artikel rintisan.Ampun kesupen panjenengan kedah ngempalake artikel pilihan ing putaran III/Final.Wilujeng Nyunting.Matur nuwun.Salam PL09Puryono| Pirembagan! 6 Oktober 2011 04.06 (UTC)

Putaran III Papat Limpad Bar-baran.Besut

Nuwun Mbak ASIH,Pungkasan Nyunting ing Putaran III Papat Limpad Paling telat:

 • Dina : Senin
 • Jam : 12.00 (awan)
 • Tanggal : Tanggal 10 Oktober 2011

Tasih wonten kalih dinten malih.Kangge ndamel artikel rintisan utawa ngerapekake artikel, sumangga langkung giat lan semangat.Menawi wonten artikel suntingan ingkang langkung sae saking katetuan ing ndhuwur panitia ora bakal diitung dadi kontribusine paserta.Matur nuwun.Semangat.Salam. PL09Puryono| Pirembagan! 8 Oktober 2011 19.28 (UTC)

Ulem (Undangan) Panutupan Papat Limpad lan Pangumuman PamenangBesut

Ulem

Nuwun Wiyosipun,

Panitia Papat Limpad Semarang,angantu-antu keparingipun rawuh panjenengan wonten ing.Panutupan Papat Limpad lan Pangumuman Pamenenang,mbenjing ing:

Dinten :Kamis Wage

Surya kaping :13 oktober 2011

Wekdal :08.00-rampungan

Papan :ing Panggung Kabukak,Fakultas Bahasa Seni UNNES.

Wasana sanget Panitia Papat Limpad ing pangajeng-ajeng mengah rawuh sedaya paserta Papat Limpad I lan Papat Limpad II.

Matur Nuwun. PL09Puryono| Pirembagan! 10 Oktober 2011 22.46 (UTC)