Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Janamejaya (Sansekerta: जनमेजय; Janaméjaya) inggih punika raja saking Karajan Kuru, ingkang pusat pamarintahanipun kanthi nama Hastinapura[1]. Panjenenganipun putra saking Maharaja Parikesit, ugi buyut Arjuna[1]. Saduluripun Janamejaya wonten tiga, kados ta Srutasena, Bimasena kaliyan Ugrasena[2]. Janamejaya punika gadhah kalih putra, inggih punika Shataaneek dan Shankukarn[2].

Raja Janaméjaya
Raja Janamejaya kaliyan para penasehat
Janamejaya kaliyan saduluripun

Panjenengapun dipundadosaken raja wiwit taksih ném, amargi ramanipun séda dipuncakot Naga Taksaka[1]. Nalika Janamejaya mangertosi manawi ramanipun séda déning naga Taksaka, lajeng panjenenganipun Yagya ingkang dipunwastani Sarp Yagya (Snake Yagya)[2]. Wonten ing Yagya punika, Janamejaya mutusaken badhé ngorbanaken sadaya naga, ugi kaliyan Taksaka. Salajengipun Yagya-nipun dipunwiwiti, Aahuti dipunaturaken kanggé dhawuhi naga, alit-ageng, sepuh-ném, jaler-èstri, para naga lajeng dhawah wonten salebeting geni[2].

Rujukan

besut
  1. a b c [1], Dipun undhuh 23 September 2012.
  2. a b c d [2], dipunundhuh 27 Oktober 2012.
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa