Dhialèk Pacitan

Punika taksih artikel wiwitan, mangga kita sareng-sareng dipunleresaken

Kanthi administratif, Pacitan kalebu propinsi Jawa Wétan. Ananging, kanthi budayane prabawa saka Jawa Tengah luwih ketara. Salah sawijiné ya iku basa kang digunakake. Tembung lan ukara lumrah carabasa Pacitan racaké uga padha waé karo carabasa Jawa liyane. Ananging, carabasa Pacitan duwé sapérangan tembung-tembung sing rada béda kaya ta sing dituduhake ana ing sangisor iki.

A besut

 • Adang = masak
 • Adhah benek = speaker
 • Aja maido = aja mung bisa alok
 • Alu = kayu dawa sing ngalusne beras supoyo dadi glepung
 • Ambekan = lagian selain itu
 • Ampere = mungkin,paling
 • A**** = bersenggama
 • Andhak = andhak aku ora,ternyata saya tidak
 • Andhak aku ora = aku nggak berbuat lho
 • Angkruk = sejinis wayang
 • Anjir = koprol
 • Arang-arang = jarang
 • Arem-arem = sego dibungkus tengahé diisi sayur utawa lawuh
 • Athik = kok, contoh "athik ngono to,kok ngono to"
 • Athik eram = kok nganti koyo ngono,kok sampai begitu ya
 • Atik = kok
 • Atis = asin

B besut

 • Babar blas = tidak sama sekali
 • Badheg = bau busuk sekali, contoh,amarga ora tau adus, mesthi waé wedhus ambune badheg
 • Badhol = elang
 • Bajul = baya
 • Baluh = beban
 • Bandhat = tali pikulan
 • bangkong = umum
 • Bangsat = bajingan,hujatan
 • Bar = wis purna,wis entek
 • Bathang = mayat hewan
 • Bathok = tempurung kelapa
 • Bathuk = kening
 • Batih = anggota kulawarga,bibi pembantu
 • Batu = baterai
 • Bawuk = vagina,nama jejuluk untuk perempuan di jaman dulu
 • Beceng = pistol
 • Bedhe' = nebak
 • Bedhes = kethèk
 • Bedhigasan = plalakan,kaya-kaya nggak mikir,
 • Bedor = jinis jeneng ana kartu limo,liyané ana cina,dengkek,lly
 • Bejat = rusak parah
 • Belik = kolam air kecil sbg papan mandi dan mencuci
 • Benceng = sejinis ikan gabus,nanging gedhé dhéwé mung sajempol sikil
 • Benco = digawé saka resak,carang wit-witan banjur dijerumake ana kali supoyo dipangone iwak,
 • perangkap ikan dikali mirunggan untuk kawasan Lorog
 • Bencok = katak
 • Bendho = wite wohe lan godhongne koyo who sukun
 • Bendrat = kawat bendrat
 • Benek = swara
 • Benet = papan pusaka
 • Bengkeng = wuwu,bubu, perangkap ikan berbentuk seperti botol terbuatdari bambu
 • Benguk = sejinis kacang-kacangan
 • Bentengan = bermain kejar-kejaran antara dua golongan sambil saling mempertahankan hong atau *cagak kekuasaannya dari sentuhan tim lawan
 • Benthik = tempuk bareng loro-lorone
 • Berik = adu tanduk
 • Bering,seyer = mabure miring-miring, ex layangane bering
 • Beruk = piranti kanggo naker beras sing bahane saka bathok kambil
 • Besek = anyaman berbentuk kotak untuk menyimpan makanan terbuat dari bambu
 • Bethik = iwak kali
 • Blarak = godhong wit klapa
 • Blek = wadhah papan lenga dari sing ukuran 25 literan,biasanya tilas kontainer lenga goreng cap "Ikan Dorang"
 • Blekok = lendut, tanah berblethok
 • Blekok = sejinis manuk sawah
 • Blekok, endhut = blethok
 • Blendheng = sejinis iwak
 • Blendrang = jangan campur campur nanging ijih énak
 • Blondho = ampas prosès pembuatan lenga kelapa
 • Blucon = bukan blue cone lho panganan digawé saka glepung dibungkus godhong gedhang diwangun kaya pyramid
 • Bluluk = kambil pentil
 • Bluthut = guprat endhut, kotor terkena blethok
 • Bodhem = thuthuk sing gedhé,yèn cilik jenenge pethik..big hammer
 • Bogelan = kayu kang wis kari oyote
 • Bolah = benang
 • Boleng = biasanya utk menyebut ubi,telo rambat yg rusak/tdk bisa dimakan
 • Bongkok = pelepah daun kelapa
 • Bana = babar blas
 • Bores = kanggo gedhang sing èlèk
 • Brandat = tali sing kanggo mikul sing terhubung karo pikulan
 • Brangasan = sipat kurang toto
 • Brangotan = ngragas,sembarang dimakan
 • Branjangan = sejinis burung
 • Bregejil = bangsa lembut
 • Brindhil = bersih sampai akar-akarnya
 • Bronjong = keranjang ukuran super besar
 • Buceng = tumpeng
 • Bujat = bejat,rusak
 • Bujel = tumpul,arit bujel tegesé arit ora landhep,tidak tajam
 • Buk = ora enek utawa pasangan boto sing racaké ning nduwur kretek trus bisa kanggo lungguhan
 • Bungkik = ora bisa gedhé
 • Bule = rupo putih ana ing kulit, tilas loro
 • Bundhas = tiba babak belur
 • Bung = tunas pohon bambu
 • Buwuh = nyumbang kanggo wong duwé gawé

C besut

 • Cagak kentheng = cagak listrik
 • Cakblas = sejinis tuwuhan rajeg bisa kanggo tamba kebeler
 • Cangklekan = Tali tas
 • Cawuk = njupuk,njumuk banyu nganggo tangan
 • Ceblok = tiba
 • Cebret = belepotan
 • Cecunguk = anak buah komplotan
 • cegeh = tidak mau
 • Cekli = cilik tur apik,mini
 • Cemblek = manuk ciblek
 • Cemekel = bisa dicekel
 • Cemple = cempe,anak wedhus,anak kambing
 • Cempluk = iwak cilik sing ngendi waé ana,kaya iwak cupang ya
 • Cempreng = unine ora kepénak
 • Cengkir = kambil ijih enom banget
 • Cengkiwing = dicengkiwing, ditenteng
 • Centhing = kain kanggo nyiseti pérangan weteng
 • Centhong = sendok nasi,pérangan balung geger manungsa
 • Ceplus = aja omong kacang sukro ya
 • Cepuk = wadhah cilik kaya sabun,lengo rambut
 • Cepuk= botol plastik
 • Cepeh = wegah
 • Cerek = iwak kali
 • Ceret = wadhah kanggo nyimpen banyu ngombé,teko
 • Cerigen = botol lenga
 • Ces = sejinis burung colibri
 • Cething = wadhah nasi
 • Cethot = dicubit perutnya
 • Ciblon = nglangi, adus ing kali
 • Ciblon = adus mlumpat-lumpatan ing kali
 • Ciki = panganan modhèren bocah-bocah cilik,mbuh merke apa ya chiki,snack
 • Cikrak = piranti untuk mengumpulkan sampah terbuat dari bambu
 • Cina singkek = medhit,pelit
 • Clontheng = coretan
 • Cluthak = adigang-adigung-adiguna
 • Cluwekan = lobang,hol
 • Colong = curi
 • Congor = cangkem tumprape sato kéwan
 • Congkrang = kanggo clana utawa klambi yèn wiwit sesak
 • Cothil = sendhok kanggo nggoreng
 • Cotho = rugi
 • Cowek = mangkok dari tanah untuk papan sayur
 • Criping = kripik pisang
 • Crongoh = rakus
 • Cucuk urang = jinisé manuk
 • Cucur = kuwé cucur
 • Cungkup = payon untuk memayungi makam
 • Cuplak = lelara kutil di tangan
 • Curak = kotoran kuping.

D besut

 • Dadah = mijetne bayi
 • Dami = damen,wite pari
 • Dhangklengan = jinis tembung pisuhan, tegesé ora pati genah
 • Degan = kambil enom
 • Deglig = pincang
 • Dhegleng = kenthir,edan
 • Dhek = nalika contoh:sedino dek/muput,berarti sehari penuh
 • Dhempel = kusen pintu
 • Dhempet = berhimpitan
 • Dheng-dhengan = Dolanan beburonan ana kali kanthi nglangi lan nyilem, sing "masang" kudu nyekel peserta tumekane kecekel kabèh
 • Dengkek = jinisé manuk
 • Deron = manuk derkuku
 • Dhalung = panci panjang dan besar dari tembaga untuk mengukus nasi
 • Dhapurmu atos = hujatan
 • Dheglik = pencik,pincang
 • Dhedhel = goblok banget
 • Dhidis = kethèk lagi ngaso petan karo kancané
 • Dhigak-digluk = lumakune yèn dhingklang
 • Dhingklang,pencik = pincang
 • Dhokoh = rakus
 • Dhor-dhoran = samubarang sing unine makdhor,mercon lsp
 • Dhugul = goblog,wedhus sing durung sungu
 • Dibaluhi = dibebani
 • Diborehi,dioser = diolesi
 • Dibrindhili = dicabut satu persatu sampai habis semuanya
 • Dicekethem = digegem kanthi siset, dipegang raket
 • Didheplok = ditumbuk
 • Dienceg-enceg = ditumbuk
 • Digangsa = digoreng
 • Dijembreng = dibuka lebar-lebar
 • Dijeng-jeng = dirajang
 • Dijorogne = didorong
 • Dikelo = kelan masak sayuran
 • Dikenclang = ngadohake nekeran lawan
 • Dilecing = dikucilkan,racaké dilecing guru amarga nakal
 • Diler = diangin-anginke
 • Dimar = lampu teplok
 • Dingkli = barang saka kayu dienggo lungguh
 • Dingklik = kursi kecil untuk duduk
 • Dipengas = dipotong supaya lancip
 • Dipidak = diinjak
 • Dipilok = ngecet nganggo cèt semprot merek pilox
 • Disenso = transform saka chainshaw,ilat jawa senso,digraji
 • Ditekeg = dicekik
 • Diubub = diasap
 • Diugreg-ugreg = digoyang goyang sampai lepas
 • Dlama'an = telapak kaki,foot bottom
 • Dobol = sakit wasir yang wis kambuh
 • Dolan = bermain ke papan lain
 • Dom canthel = peniti
 • Doran = gagang cangkul
 • Dremimil = seperti mengucapkan sesuatu
 • Dremolen = piranti berat kanggo ngrata dalan
 • Dubang = idu abang, ya iku ludah berwarna merah yang dihasilkan orang-orang yang makan sirih
 • Dudur = pérangan balungan omah
 • Dudul = pérangan tengah kayu ketela yang seperti gabus
 • Duleg = duleg mejo, ungkapan kasar, setara dengan jancuk
 • Duleg = sentuh

E besut

 • Eklek = sarung sabit, dipakai dipinggang
 • Elok = apik
 • Emar = ngringgingen,kesemutan
 • Emat = énak,nikmat nganggo banget
 • Empeng = panyudara
 • Empeng turis = bakpao
 • Emperan= teras
 • Empyeng-empyeng= ecek-ecek, murahan, kurang bagus
 • Encek = anyaman bambu kanggo mepe krecek lsp
 • Enggak = Gerakan gesit juru main di lapangan,enggakane ronaldo pancen jos
 • Engkres = sombong
 • Enjet = kapur yang wis di rendam di air,kapur mati
 • Entoh = nggumun, tembung ini biyasa digunakan utk mengawali sebuah kalimat yg mengekspresikan keheranan gumun ,entoh ale ayu bocah iku,kenalan yuk
 • Eram = nggawe gumun
 • Ereng ereng = pèrèng pagunungan
 • Es thung = es krim

Gegremet besut

 • Gablug = tumpul
 • Gabuk = ora enek isiné
 • Gadhul = kotoran gigi
 • Gage = segera
 • Galer-galer = yèn bar kerokan bekase galer-galer
 • Gambles = prek, bullshit
 • Gandhang = jangkrike ngerik’e gandhang
 • Gandhik = watu bunder
 • Gantha = bisa
 • Gaprukan = tabrakan,crash
 • Garan = samubarang tangkai,mediun dangonon
 • Garengpung = ngengat,iyer-iyer iku unine garengpung,swara ngengat
 • Gares = balung kering
 • Gasek = Resik
 • Gateng = iwak kali
 • Gatheng = permainan anak anak
 • Gebrah = getar rasa ora énak ana ilat
 • Gebyas = botol kaca sing cilik, racaké wadhah obat
 • Gebyas = sembarang wadhah botol ukuran cilik kaya botol kratingdaeng lsp
 • Gejig = linggis
 • Gek = mengko, ndang, segera, nanti
 • Gek = sejinis siput,brekecot
 • Gemak = sejinis manuk puyuh
 • Gembili = umbi umbian,dagingnya berwarna ungu,
 • Gembreng = wadhah saka sing,tembung sipat kanggo wong sing cerewet
 • Gempil = pecah sethithik, > gulané gempil ,gampang diparo
 • Gemruduk = datang beramai-ramai
 • Gemunak = panganan saka singkong karo ketan
 • Genah = bener
 • Gendéra = bendera (Inggris: flag)
 • Gendero = bendera (Inggris: flag)
 • Gendheng = edan
 • Gendhuk = anak perempuan
 • Gendiran = dolanan neker tumekane nekere sigar
 • Gendul = botol
 • Genggek = lonthe,pelacur
 • Gerah = sumuk
 • Gerang = wis tuwo
 • Gerang gaplok = tuwo banget
 • Gering = kuru
 • Gething = benci
 • Gethuk = sejinis kuwé kukus
 • Gethuk lindri = sejinis gethuk
 • Gibras-gibras = menyemburkan ludah karena kaget
 • Gigol = lugur, ceblok
 • Gila = jijik (dudu edan)
 • Gladag = nggladag, mbeburu hewan alasan
 • Gladagan = para-para kanggo nyimpen piring, gelas ,lsp ana pawon
 • Glagah = semacam suket kolonjana
 • Glathik = arane manuk
 • Glegek = sendawa, bar mangan duren racaké
 • Glepung = tepung gaplek, gaplek ditumbuk dengan alu dan lesung bisa dibuat thiwul atau untuk campuran menggoreng ikan layur utawa iwak asin, jan huenak tenaan
 • Glugu = wit klopo
 • Glugut = rambut pring
 • Gober = dhuwit 5 rupiah sing gedhé gambare simbul KB
 • Gobog = = kuping,telinga
 • Gogrog = umum,kanggo woh-wohan
 • Gondes = gondrong ndeso
 • Gor = rugi
 • Gori = sejinis nangka
 • Goroh = ngapusi,bohong
 • Gorok = gergaji
 • Gothe = sejinis talas
 • Gowang = untune gowang,pecah dipinggir
 • Gowok =leng,lubang
 • Gregeten = kesel pengen ngamuk
 • Gremet = gremetan kéwan cilik lumaku ana lakang
 • Grenjeng = kertas berlapiskan aluminium foil bungkus rokok
 • Grip = kanggo nulis ana sabak fungsi padha karo kapur tulis
 • Gudras = gudras getih,berlumuran darah
 • Gulung komeng = nesu-nesu gak karuan
 • Guprat = guprat endhut,berlumuran
 • Gupuh = dihantui rasa cemas

H besut

 • Heci = bakwan.

I besut

 • Ikut = kulit thithit sadurungé disunat
 • Impun = teri nasi
 • Ingah ingih = malu-malu
 • Ingklik = kembang telo
 • Inthil = tepung gaplek yang wis diayak dengan air, siyap dimasak jadi thiwul
 • Ireg = sejinis anyaman bambu berbentuk setengah bola untuk menangkap ikan
 • Ireg-ireg = carané epek iwak nganggo ireg
 • Irus = sendok sayur terbuat dari batok kelapa
 • Ithi-ithi = sejinis gegremet berbunyi nyaring

J besut

 • Jagang = jagang sepedhah,baku sepeda motor
 • Jan = heran
 • Jan PKI = kejem tenan
 • Jane = sajatiné, sebenarnya
 • Jangan Cemplang = sayur tanpa santan
 • Jantrung = kotrik, capung
 • Jeblog = blethok, lendhut, endhut
 • Jedhi = belanga untuk memasak dodol,jenang dsb
 • Jedhing = kolah banyu kanggo adus
 • Jegilan = kisinan
 • Jegleg = jeglegno lawange,tutuplah pintu
 • Jegul = susur, tembakau yang disumpalkan ke mulut setelah makan sirih
 • Jegul = tembakau buat nginang
 • Jemek = rasané dalan lemah bar udan
 • Jempirang = sejinis jahe lsp.nanging diambil bunganya saja untuk disayur
 • Jenang piteng = jenang digawé saka suket segoro
 • Jentrung = Capung, sing cilik titik iyek, sing gedhé jentrung maling
 • Jingklong = nyamuk
 • Jisim = jenazah
 • Jobak = wadhah kanggo ngumbah bolo pecah
 • Jodhang = kotak terbuat dari papan kayu yg dipikul olèh org sbg papan utk menyumbang bagi org yg punya hajat
 • Jogan = lantai
 • Jongkong = kancané cenil karo sawut
 • Jranthal = lumayu jranthal, lari seketika
 • Jublak = dicekoki,dipaksa makan,minum sesuatu
 • Jujul = uang kembalian,money change
 • Jun = bejana saka lempung,bentuknya bulat terbuat dari tanah liat, sebagai papan air
 • Jungkat = sisir
 • Juruh = air gula untuk pemanis minuman

K besut

 • Kacang Cina = kacang brol
 • Kacang Talun = kacang panjang
 • Kacang tholo = kacang lembayung
 • Kadhasen = keno loro kadhas
 • Kakehan mangan bung = ora nduwé isin
 • Kalanjana = suket gajah
 • Kalaupa = spesifik kalajengking
 • Kalo = piranti untuk memeras santan dari parutan kelapa biasanya terbuat dari anyaman bambu atau alumunium
 • Kalong = berkurang
 • Kalong = Kelelawar gedhé, keluang
 • Kambil = krambil,buah kelapa
 • Kamciksan = obat cacing serbuk, = saiki wis ora ana
 • Kamigilanen = iki kapiyé ya jorok banget ampere
 • Kamitanggangen = kena wulu sek nggarai gatel
 • Kampekan = saku clana/baju
 • Kamplong = kates,pepaya
 • Kampluk = kantong terbuat dari kain
 • Kanji = kapok
 • Kanthongan = karung dari kain
 • Karah = pérangan saka wesi sing ana garan arit
 • Karon = nasi setengah masak belum bisa dimakan
 • Katir = kalenan,selokan
 • Katisen = kadhemen, kathukan, kedinginan
 • Kawak = lawas, suwé banget
 • Kebeler = tersayat barang tajam di jari
 • Kebluk = gampang turu
 • Kebo = Karung plastik untuk beras
 • Kecelik = tertipu,kapusan
 • Kecingak = ketipu
 • Kecirit = mencret, dan keluar dicelana karena tidak bisa menahan
 • Kedegelen = susah buang air besar
 • Kedung = pérangan sungai yang membentuk jeram
 • Kegadhuk = ketatap, terbentur
 • Kelong = iwak hiu
 • Kelud = sapu ijuk
 • Kemalan = Kemlinthi,adigang adigung adiguna
 • Kemebul = kumukus
 • Kemenyek = kemlinthi
 • Kemit bayi = datang ke kulawarga yang baru saja bayinya lair
 • Kemiti = peniti
 • Kemlinthi = kemalan,sombong
 • Kemul = selimut
 • Kenang = anak lanang
 • Kenceng =wajan/papan penggorengan
 • Kenter = keli,hanyut di kali
 • Kenthes = tongkat pemukul yang biyasa dibawa pulisi atau satpam
 • Kenthir = edan
 • Kenthos = tunas buah kelapa
 • Kenthu = bersenggama
 • Kera = juling
 • Kerah-kerah= terserah
 • Kerinan = bangun kesiangan
 • Kering = orek,tempe yg iris kecil dan digoreng
 • Kerun = tugu, yang biyasa terdapat di depan rumah di désa-désa di pacitan
 • Keslenthak = ketendhang bangsa sato jaran,sapi lan mungkin kangoroo
 • Keso'an = ketumpahan,tidak sengaja kena air dsb
 • Kesomot = kesundut rokok,geni
 • Ketanggor = ketabrak, tertabrak
 • Kethag = memukul kepala dengan punggung jari tangan
 • Kethu = kopyah
 • Kethuk = anak wadon
 • Kikrip = tanggal,serpihan yang pecah kemudian tiba
 • Kimpul = umbi-umbian
 • Kinthil = mèlu waé nyandi waé
 • Kiris = bocah cilik sing lagi pilek trus umbele ndledek ning irung
 • Kithing = tuna dhaksa padha tangan
 • Kitiran = baling-baling
 • Klakepan = angop,menguap karena ngantuk
 • Klanthe = rangka dari kayu untuk membawa kelapa
 • Klawus = meleset dari perkiraan
 • Klelegen = tersedak
 • Klelep = tenggelam
 • Klemah-klemeh = ora cekatan
 • Klentik = lenga saka klapa
 • Kleting = pohon bambu kecil
 • Klinthingan = sejinis lonceng kecil racaké dipasang ana sapi,asu lsp
 • Kliwir = rambut sing sengaja didawakne
 • Klojotan = kepanasen
 • Koclok = edan
 • Kokok = sejinis welut uripé habitat pasir
 • Kokop = ngokop,minum
 • Kokok beruk = burung hantu
 • Kol (colt) = mobil angkudan umum
 • Kolong = pengonon kas pacitan terbuat dari tepung singkong yang digoreng
 • Kongkon = suruh,dhawuh
 • Kopok = lelara atau kotoran ditelinga sing akèh, ndledek dan ambune bukan main
 • Kor = anak tumo,anak kutu rambut
 • Koyek = kera,kethèk,wanara
 • Kraca = sejinis kerang ana kali,idiom,kul énak kraca eca
 • Krecek = rengginang
 • Krekeb = tudhung,tutup
 • Krembu = keranjang bambu ukuran besar
 • Krempeng = kuru,bina rangka
 • Krempyeng = wong sing omongane akèh
 • Krisilan = skotrum
 • Krundhak-krunduk = mengendap-endap
 • Kueni = mangga kueni, kweni
 • Kupu gajah = kupu sing amba elare
 • Kupu kincih = kupu sing gedhé
 • Kuwung = kluwung

L besut

 • La tibake = ternyata
 • Laban = jinis kayu
 • Labur = nglabur,ngecet,mengecat dinding dengan enjet
 • Lading = peso, pisau
 • Lakang = selakangan
 • Lali sak plengan = lupa sama sekali
 • Lambang = ijolan
 • Lampu = malah,dikon mulih lampu dolanan
 • Lanceng = malam,lilin untuk membatik
 • Lancungan = sembarang kayu mencuat diatas tanah tajam yang bisa melukai kaki
 • Landhung = gedhang sing wis tuwo tur arep mateng
 • Langgar = umum,surau,langgar
 • Langu = ambune tikus clurut
 • Lar = wulu unggas
 • Lare = bocah, arek
 • Lawean = jigo, dua lima
 • Layan = lubang tungku kayu bakar yg paling belakang
 • Lebengan = kebon cedhak omah
 • Lebuh = pawuan,kebun sakiwa-tengené rumah untuk papan pembuangan sampah
 • Ledhis = ambune saka tegalan urung adus
 • Ledhung = ijo royo-royo
 • legondho = sejinis kuwé
 • Legrek = dhol,longgar
 • Lekoh = buthek banget
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lempitan = lipatan
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Leles = merogoh-rogoh lubang-lubang dikali dibawah batu-batu dll untuk mecari ikan, udang dll
 • Ledhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lempir = bantal gandengane senthong
 • Lenjeh = bosenan,cepat bosan
 • Leren = ngaso,istirahat
 • Lepek = capek, males, lelah
 • Letih = rasané penyedap rasa
 • Lhadalah = alamak
 • Limpung = pisang goreng
 • Lirang = welirang, wlirang
 • Lisa = ndhog tumo, telur kutu rambut
 • Logro = longgar untuk baju atau clana
 • Lokro = lodho,longgar
 • Long = meriam mainan dari bambu dikala puasa
 • Lonthe = sejinis seranggaslang word for slutch,bitch,jablay etc
 • Loto = ngapusi,bohong
 • Ludhes = habis sampai sisa-sisanya
 • Lumbon = sejinis iwak kaya lele,nduwé sungut loro lan wernané bladus blirik
 • Lumbu = sejinis talas
 • Lumpang = papan saka kayu kanggo ngalusne kopi, beras dll
 • Lungsuran = ,tilas,tilas
 • Lunjar = iwak kali,wader
 • Luntas = wis jamak ketoke
 • Luru = mencari sisa-sisa yang dirasa berguna
 • Luthu = lusuh,kotor

M besut

 • Macak = berhias
 • Macaki = miwiti
 • Madak = diselingi kar
 • Madon = wong lanang selingkih
 • Madhang = mangan makan
 • Maido = marah, mencela
 • Main = judi
 • Makbedunduk = namun muncul dengan mengagetkan, tiba-tiba dan tidak disengaja
 • Makbedunduk = tiba-tiba
 • Makbruss = swara sesuatu yang runtuh
 • Makcengkelak = teko terus bali
 • Makjegagig = hampir bertubrukan /bertemu dengan sesuatu yang tidak diharapkan
 • Makjegaguk = teka langsung plonga-plongo
 • Makklawus = tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan, kuciwa
 • Makkleyer = bergesekan dengan sesuatu yang licin dan basah
 • Makkliyep = meredup dengan tiba-tiba
 • Makplencing = pergi dengan cepat, tiba-tiba dan tanpa pamitan
 • Makser = berdesir
 • Mancung = kelopak bunga kelapa
 • Manggar = bunga kelapa
 • Mangkat = berangkat
 • Mangsuli = menjawab
 • Marahi = menyebabkan
 • Marem = bungah
 • Masiya = sanajan, sanajan
 • Matamu = dagadu, pisuhan
 • Mbadog = mangan, kasar
 • Mbalang = ngantem nganggo watu
 • Mbaluh = membebani
 • Mbarungsinang = lokalan waé, mekso
 • Mbateg =péngin ngising,dibateg madiunan tegesé ditarik
 • Mbebak = menumbuk
 • Mbebeg = ora metu unine
 • Mbejeg = ,nggodha,menggoda
 • Mbeler = nakal,entheng tangane
 • Mbelgedhes = ora percoyo
 • Mbeling = nakal,bandhel
 • Mbencah = mengupas
 • Mbendhol = besar dibelakang,blangkone mbendhol
 • Mberan = tegalan nanging cedhak omah
 • Mberjaji = ora mberjaji,ora ana ajine
 • Mbesengut = diam karena marah atau kesal
 • Mbladhus = lebus,warnanya kusam
 • Mblabuk = siwer,mata kabur
 • Mblayang = dolan kesana kemari,bocah sedino kok kur mblayang waé
 • Mbledhos = panjeblugé gedhé kanggo bom lsp
 • Mblegadhus = wernané wis pudhar
 • Mbleguk = lemu wetenge buncit koyo aku
 • Mblekok = rasané midak endhut sawah
 • Mblelu = bokis, ngapusi
 • Mblender = ngadoh dhisik,istilah arek-arek ana frekuensi
 • Mblibir = liwat pinggir
 • Mbligung = ora klamben
 • Mblobor = manawa bolpoint tintane encer
 • Mbrawek = tambah ruwet
 • Mbegudul = ngeyel
 • Mbrengkal = mbongkar
 • Mbriyeng = sakit demam utawa mriyang
 • Mbrudhul = metu bareng-bareng tur akèh
 • Mbujung = mengikuti terus dari belakang
 • Mbuyuti = tangan gemetaran
 • Mecicil = melotot hehehe
 • Mecucu = manyun, mulut dimonyongin
 • Meler = ndlewer ,irunge meler amarga pilek
 • Mendho = wedhus,kromo madya
 • Mendut = panganan kaya nagasari sing tengahé diisi gulo abang
 • Menek = memanjat
 • Mengkis-mengkis = terengah-engah
 • Mentheleng = melolot
 • Mentheng = dipentheng,melebarkan sesuatu
 • Mentheng Kelek = berkacak pinggang
 • Menthong = wektu mangan sakiwa-tengené jam 3 sore lan 10 wengi
 • Methetet = Baju yang kekecilan
 • Mepe = menjemur
 • Mepeh = menempa besi
 • Mergane = amarga
 • Mester = lantai
 • Milon = kaca pangilon,cermin
 • Mindho = mangan manèh
 • Mindhak-mindhik = mengendap-endhap
 • Mingket = lunga ora adoh
 • Minthi = anak menthog
 • Minyak-minyik = ora cekatan,tangan priyayi
 • Misuh = swearing
 • Mitungmbengeni = selametan tujuh malam kelahiran bayi
 • Mlandhing = lamtoro
 • Mlanggrang = ngalangi dalan = kayu jati manggrang ana tengah dalan
 • Mlanther = ngurupno sentolop utawa obor tanpa dipaten-pateni
 • Mlekethuk = nyelethuk, melamun sendirian
 • Mlekithut = kusut baju
 • Mlenthas = botak
 • Mlento = menggelembung seperti mau meledak
 • Mlethes = cuklek,kanggo wit-witan
 • Mlethis = mbedhose cilik…unine “makthis”
 • Mlethot = bengkok
 • Mlethus = mbedhose sedhengan…yèn unine “makthus”,kanggo barang cilik,mbledhos kanggo bom lsp
 • Mleyot = lemes lunglai
 • Mliger = nlingsut,arep ngetan utawa ngulon nanging lumaku liwat dalan liya disik
 • Mlilik = nyawang kanthi ora ngedhip babar blas
 • Mlirit = mudhun sethithik baka sethithik
 • Mlungker = melipat badan
 • Ngambus = mencium, untuk hewan
 • Mogol = magel,mbakar telo kurang mateng,setengah matang
 • Mokik = modar
 • Mokondho = ora modhal,akronim
 • Morat-marit = modhal-madhil,berserakan
 • Moso borongo = mangsa bodho,terserah
 • Motek = sejinis lilin untuk membatik
 • Mrico = bumbu dapur
 • Mrinding = begidhik takut
 • Mriyut = rumit,ribet
 • Mruntus = muncul buih buih dipermukaan
 • Mrusal = suka melawan
 • Mrusuh = kanggo nambahi putih,tegesé putih cemerlang
 • Mrutu = sejinis gegremet sing yèn nyokot gatel
 • Mukir = nyangkal
 • Mukok = muntah kecil
 • Mumbruk = bertumpuk = berantakan
 • Munjung = melebihi takeran sampai mau tumpah.
 • Mureng = mromong, kanggo geni

N besut

 • Nang = berarti lunga menyang pasar naliko pasaran pahing
 • Nanggor = nabrak
 • Ndhangak = melihat keatas
 • Ndhagel = dagelan,nglawak
 • Ndakik-ndakik = ngomonge gedhé
 • Ndap-dapan = tangi isuk kawanen,keburu-buru
 • Ndedel = munggah meh 90 drajat
 • Ndekep = ndemak,menangkap
 • Ndeler = mengalir pelan-pelan
 • Ndemak = ndemak manuk,menangkap
 • Ndemok, ndemek, nyekel = memegang
 • Ndengkleh = ora jejeg
 • Ndeplok = ngalusne gebing,beras,menumbuk
 • Ndhadhak = nglako'ake jaranan,reyog
 • Ndhedhel = narik
 • Ndhegleg = rubuh sisih ex: fotone Soeharto ndheglek
 • Ndhengak = ndelok ana ing ndhuwur
 • Ndhengkeli = kadhemen,kewedèn
 • Ndhepipil = ngumpet ana pojokan tanpa swara
 • Ndhepipis = mojok menyendiri di pojokan
 • Ndhokteran = puskesmas, rumah sakit
 • Ndhut-dhutan = endhut
 • Ndledek = tumpah meleleh
 • Ndlemok = tidak rata
 • Ndobleh = krah klambi ora gelem ngadeg
 • Ndrembel = samubarang dipajang lan katon akèh
 • Ndremimil = mengucapkan sesuatu dengan cepat
 • Ndrendep = berjejeran
 • Ndugal = nakal, preman
 • Nduleg = ndudul,menunjuk dg jari dengan keras
 • Ndumuk = menyentuh dengan tangan
 • Nduwok = mangkok kecil dari tanah liat
 • Negar = lepas atau lari dengan alasan untuk jaran, ex jarane negar
 • Nekeran = main kelereng
 • Ngablak = membuka mulut lebar-lebar
 • Ngablak-ablak = terbuka lebar
 • Ngamplok = memeluk
 • Ngandel = percaya,contoné;kowe dikandani ora ngandel ,elo dibilangin gak percaya
 • Nganggeri = percaya, dikandhani wong tuwo ora nganggeri,dibilanginn orang tuwa nggak percaya
 • Ngangklek = malas
 • Nganjok = mudhun,lumaku menyang ngisor
 • Nganyang = manawar harga
 • Ngapret = congkrang
 • Ngarak = mengerami ex manuke habib lagi ngarak ben endhoge ndang netes hehe
 • Ngasak = SDA = spesifik kanggo luru kacang
 • Ngecuprus = ngomonge akèh
 • Ngedumel = nesu,marah
 • Ngekum = nyimpen samubarang ana njero banyu
 • Ngembik = njahe
 • Ngengkel = ngeyel, suka protes
 • Ngesong = bersarang untuk ikan
 • Ngganyang = makan sembarang makanan mentah
 • Nggebeber = lumer amarga kesuwen anggoné ngekum
 • Nggebembeng = melembung
 • Nggedibal = saku clana yang terisi penuh
 • Nggedubus = goroh,ngapusi
 • Nggedumbus = bohong
 • Nglempit = melipat baju,kertas,dsb
 • Nggejig = koyo gejig, smash-ane nggejig,tajam
 • Ngglandhang = ngeli,keli
 • Ngglempang = turon leyeh
 • Ngglutha = kondisi lubang tungku yang bagus
 • Nggondhangi =bar sunat thithite banjur abuh
 • Nggowok = bersarang untuk burung
 • Nggraji = idiom,bocah sekolah isane ijih "ngraji" wong tuwané,njaluk
 • Nggrathil = tukang nyolong
 • Nggumun = heran
 • Ngilo = bercermin
 • Nginang = mengunyah daun sirih, dengan bumbu gambir dan enjet
 • Nginceng = umum,nginjen.melihat dengan sebeah mata
 • Nginteri = prosès membersihkan kerikil, gabah dan kotoran lain dari beras yang akan dimasak jadi nasi
 • Ngipat = mengibas untuk tangan dan buntut
 • Ngiwi-iwi = mengejek dengan menunjukkan gigi bawah..hayo bingung ra
 • Nglangi = berenang
 • Nglampret = habis tegang terus =lemes = sarkam!,plembungane wis nglampret.
 • Nglemondho = kondisi sungai setelah banjir,ideal untuk mencari ikan
 • Nglentere = lemes,tanpa daya
 • Nglepus = ngrokok,ngudut rasané emat banget
 • Nglethis = ukoro kanggo adang sego urung mateng
 • Ngleyang = layangan yèn pedhot ngleyang
 • Nglingga = pekerjaan menata batu bata mentah sebelum dibakar
 • Ngliyeng = dolan sampe ora ngerti wayah
 • Nglokor = ruwet,kasete nglokor
 • Nglungsuri = nilas,memakai tilas
 • Ngluntrung = berlalu tanpa peduli,lumaku tanpa nggatekne kiwo tengen
 • Ngonthol = njupuk manen telo siji apa loro nanging wite gak dijabel
 • Ngoreti = ngentekne tumekane ora ana sisané
 • Ngrogoh…njupuk barang sing ana sak utawa kanthong klambi
 • Ngrumpul = ngumpul dadi siji
 • Ngrungsungi = saat ular ganti kulit
 • Ngruwat = ngundang dhalang kanggo nyuwun pendongo
 • Ngudheg = mengaduk
 • Nguyak = memburu sesuatu beramai-ramai
 • Nibotangi = struggling, susah payah
 • Nipon = wong Jepang
 • Njagangi = wayahe bocah arep belajar lumaku
 • Njagong = ngomong,bersenda gurau
 • Njahe = ngenthu, kenthu, bersenggama
 • Njarag = sengaja menggoda
 • Njebros = kanggo sungut,brengos sing katon ora dirawat
 • Njedhindhil = katisen, kademen bar kudanan
 • Njedhing = kamar mandi
 • Njegur = nyemplung
 • Njelehi = bosan
 • Njemblung = kecebur
 • Njendhel = meneng anteng,ora njendhel,ora gelem meneng
 • Njenggeleg = watu njenggeleg gedhé sakhohah kok ora ngerti
 • Njindhil = kaget
 • Njlaprang = menyeruak keluar adjective
 • Njluweg = curam
 • Njogrog = padha karo wong betawi,nganggur
 • Njondhil = terkejut
 • Njongat = menyembul keluar
 • Njoto = lèrèn, ora nyambut gawé
 • Njumbul = kaget
 • Njindhil = kaget
 • Nlemik = cilik
 • Nothok = ngethak, memukul kepala dengan punggung tangan
 • Nrethek = nggolèk ngalor ngidul
 • Nulak = mulih,pulang
 • Nuli = kerep,sok
 • Nun = ya,jawabane yèn diceluk
 • Nyambat = njaluk tulung tangga teparo kanggo pagawéan sing ora bisa dilakoni dhéwé
 • Nyedhit = nungging
 • Nyekithing = nyekel
 • Nyelengi = menabung
 • Nyenuk = lungguh
 • Nyingklak = melompat dari belakang
 • Nyirig = jalan kakinya miring-miring
 • Nyisili = makan kuaci
 • Nylekithis = nakal/ugal-ugalan
 • Nylenthak = menendang dengan kaki belakang untuk jaran, kalo
 • Nylimur = alihkan perhatian
 • Nylinthut = menyelinap
 • Nyrunthul = maju tanpa permisi
 • Nyuluh = dudu mènèhi penyuluhan lho nanging ngolek kodhok,manuk lsp ana wayah wengi
 • Nyumet = nguripne geni

O besut

 • Oblog = kegedhen
 • Oda = ora
 • Oglangan = mati lampu
 • Okonge = bokonge,pantatnya
 • Olok = loto,mblelu,ngapusi
 • Omblog = ngapusi,goroh
 • Oncek = ngupas,mengupas
 • Oncor = obor dari bambu
 • Ondha = mbuh sepedhah montore merek apa waé ya ondha
 • Opak = sejinis krupuk
 • Ora enjuh = ora bisa
 • Ora gantha = ora godak, ora bisa
 • Ora ilok = ora apik
 • Ora ketang = paling tidak
 • Ora kethang = walaupun/sanajan ex"ora kethang sedino mbok yo indang ngomah tho mas
 • Ora maido = ora nggumun
 • Ora mudheng = ora ngerti
 • Ora ngrewes = ora digatekne
 • Ora sentol = ora sudi
 • Ora sudi = sangat tdk mau
 • Ora suwowo = ampuh
 • Ora tata = ora sopan,unpleasant.impolite
 • Ori = sejinis pring,bamboo
 • Ara-ara = tegalan

P besut

 • Pacak = wiwit ,kiwit
 • Padasan = papan kanggo wudhlu
 • Paingan = lunga menyang pasar paing
 • Pak Ayem = merk wur, bumbu rokok
 • Pakel = sejinis mangga kueni,seratnya lebih kasar
 • Pancer = tempuran kali karo segoro
 • Pangan = cekek sumpeh loe, sumpah
 • Pangan mbosok = sumpah
 • Panthek = panthek pedhal lsp
 • Pantheng = panjer,dipantheng tegesé dipanjer
 • Papras = mapras, memotong
 • Papringan = dhapuran pring,sekelompok pohon bambu
 • Pasah = ketam
 • Paser = sejinis senjata pelontar anak panah memakai tenaga pegas dari pentil
 • Pathak = ndas,sirah,kepala
 • Pathak warak = sikil warak benggol,kepala pemimpin,kasar
 • Pating = kabèh ketara, pating dlemok
 • Pawon = tungku di dapur untuk masak
 • P****, g***** = umpatan, air mani, sperma
 • P*** = penis
 • Pencila'an = pethakilan
 • Pendhak = nanti
 • Pentil = karèt abang kanggo seal ban sepedhah
 • Pentil = uwoh sing ijih enom, buah mudha
 • Pespa = vespa, maklum ilat jowo
 • Pethak = bisa pethakan sawah bisa uga sirahé pethak
 • Pethakilan = wong sing sporty nanging belum tentu sportif
 • Pethel = pethil dengan dua pérangan kapak dan martil untuk pekerjaan kayu
 • Pethik = thuthuk sing cilik
 • Pethitha-pethithi = padha karo cluthak
 • Pingul = membuat sudut yang runcing/lingir menjadi tumpul contoh sudut méja
 • Pipi pawon = sisih kiri-kanan tungku
 • Pistol = kuwé lapis yang terbuat dari katul
 • Pitak = sejinis laler sing racaké nyokot sapi
 • Pithes = matèni kéwan cilik kaya tumo lsp
 • Pithi = kenthing bakul bambu ukuran kecil
 • Plembungan = balon
 • Plenguk = bau apek
 • Plethes = terjal
 • Plintheng = ketapel
 • Plirak-plirik = matanya melirik kesana kesini
 • Pliteng = ketapel
 • Plonthang = belang
 • Pogo = para-para,rak diatas tungku untuk menyimpan persediaan kayu bakar
 • Pokol = gempal, berotot
 • Pomahan = papan tinggal,perumahan
 • Pondoh = calon manggar, daun dan batang kelapa yang masih mudha warnanya putih dan énak dimakan
 • Porok = shock breaker sepeda onthel
 • Potelot = pensil
 • Powel = wis diwasa kanggo wedhus
 • Powotan = kreteg darurat
 • Prahoto = basa mbiyene truk
 • Prejengan = penampilan
 • Premen semar = perment merek semar
 • Puli = jinis krupuk dari beras
 • Pundhung = omahé semut sing nganti kaya gunungan
 • Punten = sejinis kuwé dari beras yang dikukus dan ditumbuk
 • Punung = sejinis woh unik,racaké dienggo dolanan bocah ditaleni bolah bisa munyer seser keno angin
 • Puthu = jinis kuwé sing dikukus
 • Puthu = Kue Putu
 • Puyang = lempuyang

R besut

 • Rampal = sejinis pring,pohonnya kecil
 • Rangen = terserang kutu air
 • Ranggeh = raih, diranggehke,diraihkan
 • Ranggon = cungkup ana tengah sawah kanggo ngaso
 • Rase = Bores,cukuran rambut yang tidak merata
 • Rebut dhucung =rebutan ora bar-bar
 • Remason = balsem,mbuh mereke cap kaki tiga yèn kesleo ya diremason
 • Rempon = nyemok empeng
 • Rendeng = wit kacang brul
 • Rendheng = mangsa penghujan
 • Resak = sampah,wong mbiyèn tego banget njenengke anaké resak
 • Resplang = pérangan yasan omah
 • Reto = tanpa tenaga,lemes
 • Rewok = brewok,cambangnya lebat
 • Rigol = gigol,tiba
 • Rikat = rikat, ndang
 • Rinding = piranti musik digawé saka welat pring dimainkan memakai mulut
 • Rinjing = keranjang bamboo ukuran sakiwa-tengené 20 literan
 • Ritek = ora ritek = gak usah
 • Rucuh = minuman segar saka kelapa mudha
 • Rumput jepang = tali plastik, raffia

S besut

 • Sabak = papan saka serpihan watu kanggo nulis jaman kamardikan mbiyen
 • Sabun bedot = sabon colek sabun mlenyek detergent
 • Sajake = ketoke
 • Sajeng = nira kelapa
 • Sak hohah = gedhé atau akèh banget ,banyak sekali
 • Sak ipret = sithik banget
 • Sak kecap = satu kalimat atau satu ucapan
 • Sakringgit = sewu rongatus seket repes,walaupun kurs currency wis tekan mbuh tetep waé 1250
 • Salon = kotak Speaker
 • Sambatan = mèlu gotong royong kanggo tangga teparo
 • Sambit = mnyambit,mbalang
 • Sampar = sapu
 • Sampluk = tempeleng
 • Saoto = soto kas Pacitan
 • Sasat = sasat yèn ngono bisa
 • Sauthil = cilik saiprit
 • Sawut = disawut
 • Sebul = tiup
 • Sedilit = sebentar
 • Sejimat = babar pisan siji-siji-o ora enek,ora nduwé
 • Sekilan = ukuran sejengkal
 • Selepan = penggilingan padi
 • Selok = pisau
 • Selongan = sejinis cibuk utawa gayung
 • Semayanan = Janjian
 • Sembribit = baunya menggoda
 • Semburat = dhéfinisi warna buah yang wis sapérangan wiwit masak
 • Semut ngangkrang = umum,semut abang
 • Sengah-sengah = terserah
 • Sengak = ambune walang sangit
 • Senggani = sejinis semak, buahnya disukai kuthilang dan air buahnya warnanya ungu
 • Senik = bakul dari bambu ukuran kecil
 • Senso = chain saw, gergaji mesin
 • Senthe = sejinis lumbu
 • Senthong = kamar tidur
 • Sentolop = lampu senter
 • Serkel = graji mesin
 • Serokne = banterne, keraskan suaranya
 • Setum = cerobong lokomotif,ngroko'e kaya setum
 • Siji thil = siji-sijiné
 • Siloputu = jinis manuk langka kulawarga elang
 • Sindap = ketombe
 • Siso = bersiul
 • Sitrun = camilan bocah berbentuk serbuk,makannya dijilat
 • Siwur = gayung dari tempurung kelapa
 • Slekek = kekeh,letterlux
 • Slepen = kanggo ngadhahi bakal rokok lintingan
 • Slodang = mercon dari bambu, biasanya dibunyikan ketika ramadhan
 • Sloh = bersumpah
 • Slulup = silem
 • So = mlinjo, wit so,pohon mlinjo,godhong so,daun mlinjo
 • Sotho = jitak
 • Srampang = nyrawat, mbalang karo arit, bumerang, lsp
 • Srinthil = kotoran kambing,tai wedus, srinthil biasanya dipakai untuk nama anak perempuan jaman dahulu
 • Srudal-srudul = tukang ngambek
 • Srundeng = parutan klapa banjur digoreng
 • Suloyo = payah,loyo
 • Sumelang = mengeluh
 • Sumigar = wayahe dibukak
 • Suri = sebangsa sisir utk mencari tumo
 • Suweg = umbi-umbian,dimasak dengan dikukus
 • Suwir = padha waé, nyuwir, nyuwek

T besut

 • Tabok = ditempeleng,dipukul pakai telapak tangan
 • Taju = kayu dawa uga sing di kanggo mbolongi lemah kanggo nandur jagung, dhele dll
 • Takik = tempe saka woh mlandhing
 • Tales = talas
 • Talok = widoro,woh ceri
 • Talunan = tegalan
 • Tambra = sejinis ikan air tawar
 • Tampar = tali
 • Tampir = ayakan dari bambu
 • Tanja = membuat lobang dengan taju untuk ditanami kacang dsb
 • Tapih = sandhangan ngisor saka jarik
 • Tarangan = papan kanggo ngendhok pitik
 • Tawon baluh = manawa ngentup abuhe gedhé
 • Tawon kemit = manawa ngentup panas banget rasané
 • Tawu = mengeringkan kedhung,lubuk kecil untuk diambil ikan, udang, kepiting dan lainnya
 • Teki = suket teki
 • Telek = kotoran ayam, tembung seru yang artinya tidak percaya
 • Telesan = pakaian
 • Telo jerman = jinis ketela berpohon besar
 • Telpon angin = handphone
 • Tempe benguk = tempe pondhasi,tempe digawé saka benguk
 • Tempe naglog = tempe saka mlandingan
 • Tempelangan = nasi yg di bungkus dengan daun pisang biasanya dibawa ke acara tertentu
 • Tempuk = tabrakan
 • Tepas = Kipas
 • Teplok = rak/papan lampu, biasanya dipasang di cagak rumah
 • Tepos = tipis, untuk pantat
 • Tereg = keguguran
 • Terong ngor = terong bunder kuning rasané ora énak
 • Tesbeh = tasbih
 • Tesmak = kacamata baca
 • Theklek = alas kaki dari kayu,bakiak
 • Thepleng = semacam perkedel, digawé saka glepung campurane kacang tanah utawa teri
 • Thethek = kenthongan saka pring
 • Thethel = lepas,dithetheli artinya dilepas satu demi satu
 • Thimak-thimik = lumakune bayi
 • Thithil = gogrog sethitik,mrithili kacang brul
 • Thithil = mrithil,memisahkan buah dari tangkainya
 • Thole = anak laki-laki
 • Tholo = sejinis kacang,umum
 • Thothok gerot = sejinis kembang
 • Thukluk = pucuk bukit
 • Thundung = usir,ditundhung,diusir
 • Timba = ember
 • Ting = Lampu ana pinggir dalan saka senthir diwadhani kothak kaca
 • Tleser-tleser = meluncur dg alus
 • Tlethong = clethong kotoran sapi
 • Tomblok = keranjang bambu dengan anyaman yang jarang
 • Tonggeng = kalajengking ireng gedhé
 • Tracak = sikil asu, macan, kucing
 • Trancam = panganan saka timun, sejinis urap bumbune mentah kabèh
 • Trelu = truwelu, kelinci
 • Treneng = clana kanggo ulah raga
 • Tuka = iwak pari
 • Tukaran = umum,padu,adu cangkem
 • Tulup = gaman sing cara nganggone disebul utawa ditiup
 • Tumang = mulut pérangan atas tungku, tatakan panci atau penggorengan diatas pawonan
 • Tumo = kutu rambut
 • Tungkak = pérangan saka sikil wuku

U besut

 • Ubreng = binatang kecil yang bisa terbang
 • Udhak-udhak = sejinis gegremet sing uripé mangani tlethong,telek lsp
 • Ujug-ujug = tiba-tiba
 • Ula luwuk = ular langka yang kanan bisanya sangat mematikan
 • Ula weling = ular yang warna kulitnya selang-seling ireng putih
 • Umik-umik = seperti mengucapkan sesuatu
 • Unceg = barang lancip kanggo nggawe bolongan lsp
 • Untal = emplok, makan langsung ditelan
 • Unthuk = serbuk kayu dsb
 • Upet = digawé saka manggar garing kanggo obor
 • Uthek-uthek = utak atik

W besut

 • Wader = iwak bader
 • Wadhuk = bendungan,perut
 • Wadul = mengadu,mengeluh
 • Wadung = pethel rada gedhé = kanggo ngerjani kayu nanging ijih kasaran
 • Wahing = bersin
 • Walur = sejinis suweg, rasanya kurang énak karena menyebabkan gatal ditenggorokan
 • Wande = iki ora ana paling kecuali lorok, lumrahé wong njenengake pasar
 • Wangkil = sejinis cangkul kecil kemudi kanan kanggo ngresiki suket
 • Wani angas = mung nggedhak thok,wani diwanek-wanekno
 • Wegah = tidak mau
 • Wenter, sumba, gencu = pewarna
 • Wis bar = buyar,paripurna
 • Wis gawan bayi = wis pembawaannya, karakternya
 • Wur = rajangan cengkeh kanggo bumbu rokok

Y besut

 • Yak-yakan = bandel,badhung
 • Yasa = nggawa
 • Ya Wis = ya wis
 • Yèn = mbok menowo

Pranala besut

Ukara-ukara ana ing sandhuwur mau diijupuk saka pranala ngisor iki. Gunggung ukara-ukara sing ana bakal katambahan lan diupayaake dipepaki.

[1] Archived 2007-09-28 at the Wayback Machine.